Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Detta är NSD

Näringslivets säkerhetsdelegation är en verksamhet som bedrivs inom Svenskt Näringsliv sedan 1967.

Centrala delegationen

Inom NSD finns en central delegation som initierar och driver utvecklingsprojekt, bidrar till kompetensutveckling inom strategiska områden och ger råd till Svenskt Näringsliv i säkerhetsfrågor. Den centrala delegationen har slagit fast de tre nuvarande prioriterade områdena; totalförsvar, cybersäkerhet och brottsutvecklingen.

Regionverksamhet

Basen i NSD är verksamheten i de sex regionerna: Södra, Västra, Östra, Stockholm, Bergslagen och Norra. Varje region leds av en ordförande med stöd av en arbetsgrupp. Samarbete sker med såväl Svenskt Näringsliv centralt som med dess regionkontor. Varje region anordnar årliga möten om säkerhetsfrågor, och har därvid stor frihet att själv välja ämnesområden. Ordföranden i resp. region deltar i den centrala delegationens årsmöte.

Stort kontaktnät

NSD upprätthåller kontakt med såväl medlemmar, säkerhetsföretag, polis som andra myndigheter.

Kompetens

NSD har bred kompetens och verklighetsförankring i alla frågor som rör säkerhet. I de fall där det finns behov av mycket specialiserad kompetens har nätverket kunskap om hur man kan gå vidare.

Opinionspåverkan

NSD tar mediakontakter för att sprida kunskap om medlemmarnas säkerhetsproblem och behov.

NSD påverkar regelverk/politiker/lagstiftare

NSD:s påverkansarbete syftar till

  • Att regelverket kring säkerhetsfrågor ska fungera i praktiken och i företagens vardag.
  • Att främja acceptans för regelverken kring säkerhet genom att bidra till en balans mellan företagens behov och individens behov av trygghet och integritet.

NSD utbyter information

NSD arbetar aktivt med utbyte av information – både nationellt och internationellt, samt mellan privat och offentlig sektor. Kontakt sker med:

  • Företag
  • Myndigheter
  • Organisationer
  • Universitet och högskolor
  • Föreningar

Seminarier

NSD anordnar seminarier i vitt skilda ämnen, och ofta i samverkan med andra.

Medlemskap

Ansökan om medlemsskap i NSD finner du här.

KONTAKTPERSON
Karl Lallerstedt
Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist