LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 juli 2012

Sänkt arbetsgivaravgift ger unga jobb

Fyra av tio företag har fler unga anställda tack vare sänkt arbetsgivaravgift. "Som arbetsgivare har jag ett stort ansvar att ge unga en chans till ett jobb", säger Lars Sandberg, vd för hotellet Scandic Grand Central.

Regeringen har halverat arbetsgivaravgiften för dem under 26 år. Kostnaden för att anställa yngre medarbetare har därmed minskat markant. Det har dock inte triggat tillräckligt många arbetsgivare att anställa. Många unga står fortfarande utanför arbetsmarknaden.

Den kärva utvecklingen till trots är flera företagare positiva till att rekrytera. Svenskt Näringslivs Företagarpanel för andra kvartalet visar att fyra av tio företag har fler unga anställda tack vare sänkt arbetsgivaravgift. Det gäller såväl småföretag med upp till nio medarbetare som storföretag med mer än 200 anställda.

En bransch som gynnats är den personalintensiva hotell- och restaurangbranschen. Siffror som Skatteverket tagit fram åt DN visar att det är den sektor som fått den största procentuella sänkningen av arbetsgivaravgiften i förhållande till lönekostnaderna efter halveringen.

Lars Sandberg, vd för Scandic Grand Central i Stockholm, är övertygad om att sänkt arbetsgivaravgift leder till fler jobb. Det öppnar möjligheter att anställa personal som inte är fullärda för jobbet, till en lägre ingångslön, menar han.

– Som arbetsgivare har jag ett stort ansvar att ge unga en chans till ett jobb. I vår bransch anställer vi många som kan ges utbildning och utvecklas.

Det finns forskning som visar att sänkta arbetsgivaravgifter ofta är en dyr metod med osäkra effekter. Den lägre avgiften vältras i förlängningen över i högre löner i stället för att leda till flera jobb är en återkommande invändning från bedömare.

Lars Sandberg opponerar sig mot den slutsatsen.

– 40 procent av våra intäkter går till arbetskraftskostnader, så alla avgiftssänkningar är positiva för oss. Vi är väldigt sårbara för höga skatter. Titta bara på momsen, säger Lars Sandberg.

En återgång till en högre avgift på drygt 31 procent, från dagens 15, skulle vara en sur karamell för näringslivet, framgår av undersökningen bland 10 500 medlemsföretag. Försämrad lönsamhet, fler uppsägningar, av såväl erfarna som unga medarbetare, är ett par konsekvenser. Tre av tio företag räknar också med att i större utsträckning välja äldre, mer erfarna medarbetare vid anställning.

Lars Sandberg bekräftar att en återgång till högre arbetsgivaravgift ger ökade kostnader. Företagets recept är effektivisering.

– Jag måste ta igen pengar på något annat, då ligger det nära till hands att minska antalet anställda, säger han.

Arbetsgivarfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist