LogoLogo
LogoLogo
Rapport15 mars 2018

Gymnasierapporten 2018 - Attityder, antal och etablering

Gymnasierapporten_2018.pdf.png
Gymnasierapporten_2018.pdf.png

Gymnasieskolan ska rusta eleverna för framtiden och göra dem anställningsbara och utvecklingsbara. Ge dem den kunskap och kompetens de behöver för att skaffa sig sitt första jobb eller komma in på den högre utbildning de vill. Men också lägga grunden för ett långt och framgångsrikt yrkesliv. Eleverna i gymnasieskolan behöver nå längre än vad de gör idag.

Trots att vi sett en positiv trend de senaste åren behöver gymnasieskolans effektivitet förbättras. Det är allvarligt att det inte är fler än 75 procent av eleverna som tar sin gymnasieexamen efter tre år. Trots det klarar sig de flesta elever bra och får en bra start på sitt vuxenliv, men alla elever behöver bli bättre och få rätt förutsättningar att bli det. För företagens konkurrenskraft är det en förutsättning att kompetensförsörjningen fungerar. Idag är det för många företag som har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Det är ett stort arbete och det kräver flexibilitet i gymnasieskolan och ett nära samarbete med arbetsgivare och att branscherna har ett avgörande inflytande över programmens innehåll och struktur.

I den här rapporten redovisar vi statistik och data från SCB, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen om gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går i den, både om hur de ser på sin utbildning och vad de gör efter examen. Eleverna är olika, och programmen syftar till att utbilda till olika yrken och högre utbildningar, därför är det viktigt att programmen tillåts vara olika.

Skriven avJohan Olsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist