Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Rapport14 december 2018

När föräldrarna själva får välja - Attityder och åsikter om barnens gymnasieval

Föräldrarna till nästan fyra av tio 14- och 15-åringar säger att gymnasievalet helt är barnets beslut. Men i majoriteten av familjerna är det ett gemensamt beslut, även om barnets röst väger tyngst i de allra flesta fallen.

Vad vill föräldrarna då? Helst ser de att barnet läser ett högskoleförberedande program. Drygt hälften av föräldrarna var av åsikten att barnet bör läsa ett högskoleförberedande program. En tredjedel av föräldrarna har ingen speciell åsikt i frågan kring vilken typ av program barnet läser. Det är bara knappt en av tio som anser att barnet bör läsa ett yrkesprogram.

De högskoleförberedande programmen verkar också ha högre status än yrkesprogrammen bland föräldrarna. Oavsett om det gäller att barnet i framtiden ska få ett välbetalt jobb eller ett statusfyllt jobb så anser en majoritet av föräldrarna att det är bäst att barnet går ett högskoleförberedande program. Runt en tredjedel svarar att det inte är någon skillnad, medan väldigt få anser att yrkesprogrammen är ett bättre val för att få ett statusfyllt eller välbetalt jobb. En majoritet av föräldrarna anser att den elev som går ett yrkesprogram har färre valmöjligheter än en elev som går på ett högskoleförberedande program.

Det är endast när det gäller möjligheterna att skaffa sig ett jobb efter gymnasiet som föräldrarna ser det som en fördel att gå ett yrkesprogram. Nästan tre fjärdedelar av föräldrarna instämmer helt eller delvis i påståendet att det är lättare att få ett jobb efter gymnasiet om eleven har gått ett yrkesprogram.

Skriven avJohan Olsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist