Fakta om företag i välfärden

Företagens roll i välfärdssektorn är ett återkommande diskussionsämne i svensk offentlighet. På den här sidan har vi samlat underlag som på olika sätt bidrar med kunskap till den debatten.

”Stöket i skolan ett stort problem, inte vinsterna” (2022)

78 procent av landets föräldrar anser att skoldebatten fokuserar för mycket på frågor om vinst och valfrihet och för lite på vad som händer i klassrummen, enligt en opinionsundersökning från Demoskop. Politiken borde lyssna mer på dem, skriver Anders Morin och Gustav Blix i Aftonbladet.

Läs mer

Kommentar till LO:s rapport ”Välfärdsgapet” (2022)

Enligt LO-rapporten ”Välfärdsgapet” har välfärden successivt fått mindre resurser. Dessutom sker en ”värdeöverföring” från företag verksamma inom den skattefinansierade välfärden. Inget av detta lyckas man belägga. Vidare är relationen mellan kostnader och kvalitet i välfärden svag.

Läs mer

Frågor och svar om privata sjukvårdsförsäkringar

Varför är sjukvårdsköerna så långa? Går försäkringspatienter före i kön till sjukvård? Varför har de privata sjukvårdsförsäkringarna ökat så mycket? Vad händer om de privata sjukvårdsförsäkringarna avskaffas? Vad anser Svenskt Näringsliv om den senaste sjukvårdsförsäkringsutredningen (Ds 2022:15)?

Läs mer

Friskolornas roll i det svenska utbildningssystemet (2022)

En forsknings- och kunskapsöversikt i friskolefrågan. Hur påverkar friskolor och valfrihet skolresultat och segregation? Hur har de vinstdrivande skolornas påverkat skolsystemet? Är ersättningen till friskolorna för hög eller för låg? Rapporten diskuterar också bakgrunden till friskolereformen samt några av de utmaningar som finns i friskolesystemet och i andra valfrihetssystemen.

Läs mer.

Stora skillnader i skolkvalitet – en geografisk kartläggning av förädlingsvärden i matematik (2022)

Det finns stora kvalitetsskillnader mellan svenska skolor. Skillnaderna följer ett tydligt geografiskt mönster, där storstadsskolorna i genomsnitt håller högre kvalitet än skolor i mindre tätbefolkade delar av landet. Ett annat mönster är att friskolorna – i genomsnitt – håller högre kvalitet än de kommunala skolorna i samtliga kommuntyper.

Läs mer.

Varje väl använd skattekrona – en kommentar till Anne-Marie Lindgrens rapport ”Varje förslösad skattekrona” (2022)

I rapporten ”Varje förslösad skattekrona” granskar Anne-Marie Lindgren ”marknadsexperimentet” i hela välfärdssektorn. En av de källor Lindgren lutar sig mot är en bok skriven av Mårten Blix och Henrik Jordahl, som bygger på mer än 60 empiriska studier på svensk data. I denna rapport granskar Mårten Blix Lindgrens rapport och visar att den ger en felaktig bild av forskningsläget om effekten av privatiseringar.

Läs mer.

Vad kan vi lära av PISA 2018 – faktorer bakom svenska elevers resultat​ (2021)

Friskolornas elever presterade – i genomsnitt – bättre än kommunskolornas elever i Pisa 2018, även efter att resultaten kontrollerats för elevsammansättningen. Den här studien undersöker vad de bättre resultaten beror på och identifierar ett antal möjliga förklaringar.

Läs mer.

Vad är lag om valfrihetssystem (LOV)? (2020)

Rapporten går igenom fakta och myter om lagstiftningen, framgångsfaktorer för den som vill införa en LOV-modell samt kommunexempel på när LOV-modellen och andra auktorisationsmodeller gett bra resultat.

Läs mer.

Lönsamma kunskaper. Sambandet mellan vinst och kvalitet i svenska grundskolor (2018)

Rapporten undersöker sambandet mellan skolors lönsamhet och utbildningskvalitet. Resultaten tyder på att lönsamhet och kvalitet går hand i hand på svenska grundskolor.

Läs mer.

Vitsen med vinsten - fyra exempel på företag inom vård och skola som genom hög kvalitet ger uthållig vinst (2017)

Hur kommer det sig att privata företag i välfärden kan leverera god kvalitet och dessutom göra vinst? Eller kan de inte det? Den här boken undersöker hur fyra framgångsrika företag i välfärdssektorn utvecklar sina verksamheter.

Läs mer.

KONTAKTPERSON
Adam Nelvin
Projektledare, Strategiska projekt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist