Hög tid råda bot på databristen i skolan!

NYHET Publicerad

SKOLAN & IT Alla vet att vi lever i datorernas tidevarv. Men i skolan är tiden ur led; det är vanligt att lärare köar för att komma fram till en dator som de delar med fem eller tio andra. Men få skolor satsar på datorer, trots att arbetet skulle bli bättre och effektivare, visar en ny undersökning.

Är det rent av så att lärare undervisar med bakbundna händer? Ja, den frågan diskuterades vid ett frukostseminarium i Stockholm tidigare i veckan. Initiativtagare var Microsoft och Eva Pethrus, som är chef Innovativa Skolprogrammet, Microsoft AB.

– Varför ska just lärare inte vara uppkopplade? Varför ska just de vara bortkopplade? Frågade hon retoriskt vänd till den fullsatta salen i Berns salonger. Och alla tycktes överens om att situationen är ohållbar.

Begränsad tillgång

Novus Opinion har på uppdrag av Microsoft genomfört en undersökning där 300 skolledare i kommunala grundskolor svarat på frågor om hur de och lärarna använder IT för effektiv kommunikation och administrativt arbete i grundskolan.

Undersökningen som visar att i nästan 9 av 10 skolor saknas personliga datorer som arbetsredskap. Andelen lärare med en personlig dator är också lägre i mindre skolor, särskilt om skolledaren är en kvinna. Läs mer på Microsofts nyhetsblogg.

Trots att skolledarna är medvetna om att personliga datorer underlättar lärarnas arbete, är tillgången till datorer mycket begränsad. Och vad det kan bero på diskuterades i panelen, som bestod av Maria Stockhaus, ordförande för beredningen för utbildningsfrågor inom SKL, Bo Kristofferson, skolledare, Viktor Rydberg gymnasium, Ann-Charlotte Eriksson, Lärarförbundet, Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund och Mikael Damberg, riksdagsledamot (s).

Mer resurser eller prioriteringar?

Inte oväntat kom samtalet in på resurser; det fanns de som ansåg att skolan måste får mer av den varan för att kunna digitalisera verksamheten, med andra tyckte att det är en fråga om prioriteringar.

Viktors Rydbergs gymnasium i Danderyd utanför Stockholm har lyckats med bedriften att se till att samtliga lärare och samtliga elever har bärbara datorer. Detta utan resurser utöver skolpengen.

– Initialt får man vara beredd att ta en kostnad, men på tre års tid har man nått status quo. Jag tror att man kan klara det här inom den vanliga ramen, sade rektor Bo Kristoffersson.

– Allt är en fråga om prioriterinar. Om man satsar på bärbara datorer för alla gör man besparingar i andra änden.

Bo Kristoffersson exemplifierade med att skolan inte längre behöver särskilda datasalar och inte behöver underhålla gammal hårdvara.

– Man får dessutom utan tvekan effektiviseringar, som leder till besparingar.

Lätt att ropa på pengar

Novus-undersökningen visar att på skolor som satsat på egna arbetsdatorer har lärarnas tid för administration och kommunikation minskat med 1,2 timmar per vecka eller mer. En majoritet av skolledarna på skolor med många datorer upplever att det är lättare att nå kunskapsmålen idag jämfört med tidigare när färre hade egen personlig dator.

Metta Fjelkner och Ann-Christin Eriksson var emellertid fast övertygade om att skolorna behöver mer resurser för att klara en övergång till datorer för alla lärare.

– Rektorerna har naturligtvis ett ansvar, men med slimmade budgetar finns inga pengar att köpa datorer för, sade Metta Fjelkner. På detta svarade Bo Kristoffersson:

– Det är lätt att ropa på mer pengar hela tiden. Det gör man inte inom näringslivet och det tycker jag inte vi ska göra i skolan heller.

Kanske initialt stöd

Maria Stockhaus tyckte att situationen är "bedrövlig”.

– Skolorna har halkat efter helt och hållet, när de egentligen måste gå först. Vi behöver en nationell strategi för att vända på detta, sade hon.

När det gäller resursfrågan sade hon:

– Svenskt utbildningssystem har i ett internationellt perspektiv mycket pengar. Det finns skolor som klarar datoriseringen inom de ekonomiska ramar som finns. De har ingen annan skolpeng än andra skolor.

Men hon stängde ändå inte dörren helt för ett initialt ekonomiskt stöd till skolor som ska införskaffa datorer till alla lärare.

Även Mikael Damberg var inne på att frågan om personliga datorer är mer än en resursfråga.

– Det handlar om prioriteringar och inställningen till varför man ska ha datorer. Men det kan behövas nationellt stöd för det här arbetet.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Friskolor har bättre resultat än kommunala skolor

KOMMENTAR Friskolor har bättre skolresultat än kommunala skolor, både före och efter kontroll av elevernas bakgrund. Det visar en fördjupad analys av den senaste Pisa-mätningen. OECD:s datamaterial har feltolkats i debatten, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tuffare åtgärder krävs mot glädjebetyg

KOMMENTAR Samma kunskap ska ge lika betyg. Så enkelt är det. Svenskt Näringsliv har länge krävt åtgärder mot glädjebetygen: extern rättning av nationella prov och skärpt granskning. Men låt oss slippa en urartad debatt om stoppad valfriheten. Det skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Effektiviseringar i skolan kan spara miljarder

KVALITET Alla elever i landet kostar kommunerna pengar. Men det är stora skillnader på hur mycket de kostar. Faktum är att i vissa kommuner är kostnaden dubbelt så hög som i andra kommuner. Om alla kommuner vore lika effektiva skulle stora summor frigöras till att förbättra kvaliteten i skolan, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Skolpengssystemet viktigt för kvalitetskonkurrens

KOMMENTAR Lärarförbundets ordförande vill skrota skolpengssystemet. Det är en dålig idé eftersom det skulle urholka drivkraften för skolor att vara attraktiva och hålla hög utbildningskvalitet, anser Anders Morin, välfärdsexpert på Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildning i framkant Realgymnasiets signum

SAMVERKAN 88 procent av Realgymnasiets elever arbetar eller studerar sex månader efter examen. ”Den goda kontakten med näringslivet är en av de absolut viktigaste skälen till våra goda resultat”, säger Patrik Wigelius, affärsområdeschef.
NYHET Publicerad:

Bristen på kvalitetsarbete skolans största problem

KVALITET I SKOLAN Det i särklass bästa sättet att påverka elevers resultat är att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i skolan, visar en färsk undersökning. ”Det är mycket viktigare än diskussioner kring klasser, ägandeformer och ekonomi”, säger Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi.
NYHET Publicerad:

Den politiska organisationen hämmar kommunala skolor

KOMMENTAR Konkurrens från friskolor höjer elevernas resultat. Regeringen borde ge sig på de verkliga problemen – bristerna i den kommunala skolans kvalitetsarbete. Det skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Gör skolrektorn till vd

ALMEDALEN Debatten om den svenska skolan fokuserar på lärarna och eleverna. Rektorerna glöms bort och det gör ledarskapet till skolpolitikens blinda fläck. Nu är det dags att ge rektorerna en renässans och vägen dit är att utnämna skolledaren till vd.
NYHET Publicerad:

Rektor med tydligt mandat kan vända skolresultat

KOMMENTAR En ny enkät visar att rektorer vill bli vd. Därför är det dags att ge skolledare förutsättningar att vända skolans resultat, samtidigt som de ställs till svars för misslyckanden.
NYHET Publicerad:

Barn från utsatta förorter förlorare när LO vill slopa skolvalet

KOMMENTAR Facket vill stoppa skolvalet. Det är innebörden av ett beslut som LO-kongressen fattade igår. LO ska nu verka för att skolpengssystemet avvecklas. De stora förlorarna blir barn från utsatta förorter där skolan inte håller måttet, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Rikta inte udden mot friskolorna

KOMMENTAR Skolan är avgörande för ett starkt svenskt företagsklimat. I grunden är det därför utmärkt att Moderaterna kommer med förslag för att höja skolans kvalitet.
NYHET Publicerad:

Hetsen mot friskolor saknar forskningsförankring

KOMMENTAR Ny forskningsrapport sågar regeringens friskolepolitik. Förslagen om vinstförbud och kommunalt veto mot friskolor saknar stöd i forskningen. Det skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert vid Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagen kan höja yrkesprogrammens status

KOMPETENS Elever väljer ogärna gymnasieskolans yrkesprogram. Samtidigt efterfrågar företagen deras kompetens. Utvecklingen kan bara vändas med att utbildningarna blir attraktiva och håller hög kvalitet. Där kan företagen spelar stor roll. ”Lärarna måste dessutom vara engagerade och uppdaterade”, understryker Emmastina (t v), medaljör under Yrkes-SM.
NYHET Publicerad:

Svidande kritik från Skolkommissionen

KOMMENTAR Starkare statligt ansvar för skolans finansiering, stärkt regional statlig styrning, möjlighet att dra in tillstånd för kommuner att driva skolor och brett stöd för friskolor och valfrihet. Så sammanfattar Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv och ledamot av 2015 års skolkommission, de slutsatser och förslag som skolkommissionen presenterar idag.
NYHET Publicerad:

Fler prognoser löser inte lärarbristen

KOMMENTAR Det råder lärarbrist. Men lösningen är inte nya prognoser över lärarförsörjningen. Här krävs större insatser som långsiktigt höjer läraryrkets status. Det skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Välkommen till seminarium om SYV

SYV Hur kan studie- och yrkesvägledningen utvecklas för att bättre rusta eleverna för framtiden?
NYHET Publicerad:

Yrkesprogrammens fördelar underskattas av föräldrar

YRKESPROGRAM Niondeklassare har gjort sina gymnasieval. I mitten av april är det omvalsperiod. I första hand råder föräldrar sina barn att gå en utbildning som ger högskolebehörighet, samtidigt är intresset för yrkesprogram svalt trots goda framtidsutsikter. En skev bild som måste ändras, anser Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Göteborg smygstoppar vinstuttag

FRISKOLOR Göteborgs stad driver i tysthet igenom ett förbud mot vinstuttag och etablering av vinstdrivande fristående skolor trots att det bryter mot lagen. Nu väntar en JO-anmälan. "Detta drabbar alla friskolor i stort, eftersom det sätter en stämpel på oss att vi skulle ha lägre kvalitet än de kommunala skolorna", säger Evert Jansson, vd för Aniaragymnasiet i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Håller hårt på ledarskapet i klassrummet

KVALITET I SKOLAN Vittra Vallentuna är en av tre skolor som nyligen fick SIQ:s kvalitetsutmärkelse Bättre Skola. Dessutom är skolan den första inom Vittra som hedrats på detta sätt. För några år sedan tillträdde Elin Möller som rektor. Genom sitt systematiska kvalitetsarbete ses skolan idag som ett nationellt föredöme.
NYHET Publicerad:

"Jag tror kommunen vill svälta ut oss"

FRISKOLA Minervaskolan i Umeå tvingas driva flera rättsfall parallellt för att få ut sin berättigade ersättning för verksamheten. Med åren har rättsfallen bara ökat, och skolan tvingas gå till rätten för att ens få se beslutsunderlagen. ”Kommunens aktioner är inte acceptabla”, säger Linda Björkman Swanberg, vice vd.