Hög tid råda bot på databristen i skolan!

NYHET Publicerad

SKOLAN & IT Alla vet att vi lever i datorernas tidevarv. Men i skolan är tiden ur led; det är vanligt att lärare köar för att komma fram till en dator som de delar med fem eller tio andra. Men få skolor satsar på datorer, trots att arbetet skulle bli bättre och effektivare, visar en ny undersökning.

Är det rent av så att lärare undervisar med bakbundna händer? Ja, den frågan diskuterades vid ett frukostseminarium i Stockholm tidigare i veckan. Initiativtagare var Microsoft och Eva Pethrus, som är chef Innovativa Skolprogrammet, Microsoft AB.

– Varför ska just lärare inte vara uppkopplade? Varför ska just de vara bortkopplade? Frågade hon retoriskt vänd till den fullsatta salen i Berns salonger. Och alla tycktes överens om att situationen är ohållbar.

Begränsad tillgång

Novus Opinion har på uppdrag av Microsoft genomfört en undersökning där 300 skolledare i kommunala grundskolor svarat på frågor om hur de och lärarna använder IT för effektiv kommunikation och administrativt arbete i grundskolan.

Undersökningen som visar att i nästan 9 av 10 skolor saknas personliga datorer som arbetsredskap. Andelen lärare med en personlig dator är också lägre i mindre skolor, särskilt om skolledaren är en kvinna. Läs mer på Microsofts nyhetsblogg.

Trots att skolledarna är medvetna om att personliga datorer underlättar lärarnas arbete, är tillgången till datorer mycket begränsad. Och vad det kan bero på diskuterades i panelen, som bestod av Maria Stockhaus, ordförande för beredningen för utbildningsfrågor inom SKL, Bo Kristofferson, skolledare, Viktor Rydberg gymnasium, Ann-Charlotte Eriksson, Lärarförbundet, Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund och Mikael Damberg, riksdagsledamot (s).

Mer resurser eller prioriteringar?

Inte oväntat kom samtalet in på resurser; det fanns de som ansåg att skolan måste får mer av den varan för att kunna digitalisera verksamheten, med andra tyckte att det är en fråga om prioriteringar.

Viktors Rydbergs gymnasium i Danderyd utanför Stockholm har lyckats med bedriften att se till att samtliga lärare och samtliga elever har bärbara datorer. Detta utan resurser utöver skolpengen.

– Initialt får man vara beredd att ta en kostnad, men på tre års tid har man nått status quo. Jag tror att man kan klara det här inom den vanliga ramen, sade rektor Bo Kristoffersson.

– Allt är en fråga om prioriterinar. Om man satsar på bärbara datorer för alla gör man besparingar i andra änden.

Bo Kristoffersson exemplifierade med att skolan inte längre behöver särskilda datasalar och inte behöver underhålla gammal hårdvara.

– Man får dessutom utan tvekan effektiviseringar, som leder till besparingar.

Lätt att ropa på pengar

Novus-undersökningen visar att på skolor som satsat på egna arbetsdatorer har lärarnas tid för administration och kommunikation minskat med 1,2 timmar per vecka eller mer. En majoritet av skolledarna på skolor med många datorer upplever att det är lättare att nå kunskapsmålen idag jämfört med tidigare när färre hade egen personlig dator.

Metta Fjelkner och Ann-Christin Eriksson var emellertid fast övertygade om att skolorna behöver mer resurser för att klara en övergång till datorer för alla lärare.

– Rektorerna har naturligtvis ett ansvar, men med slimmade budgetar finns inga pengar att köpa datorer för, sade Metta Fjelkner. På detta svarade Bo Kristoffersson:

– Det är lätt att ropa på mer pengar hela tiden. Det gör man inte inom näringslivet och det tycker jag inte vi ska göra i skolan heller.

Kanske initialt stöd

Maria Stockhaus tyckte att situationen är "bedrövlig”.

– Skolorna har halkat efter helt och hållet, när de egentligen måste gå först. Vi behöver en nationell strategi för att vända på detta, sade hon.

När det gäller resursfrågan sade hon:

– Svenskt utbildningssystem har i ett internationellt perspektiv mycket pengar. Det finns skolor som klarar datoriseringen inom de ekonomiska ramar som finns. De har ingen annan skolpeng än andra skolor.

Men hon stängde ändå inte dörren helt för ett initialt ekonomiskt stöd till skolor som ska införskaffa datorer till alla lärare.

Även Mikael Damberg var inne på att frågan om personliga datorer är mer än en resursfråga.

– Det handlar om prioriteringar och inställningen till varför man ska ha datorer. Men det kan behövas nationellt stöd för det här arbetet.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Lärarfacken bör bryta sig loss från LO"

KOMMENTAR Lärarfacken borde kasta loss från LO. Skolan behöver långsiktiga och breda lösningar, inte en extrem vänsteragenda. Det skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Skäl att gräva djupare i PISA-resultat

KOMMENTAR Friskolorna är bättre i PISA än kommunala skolor. Men de statistiska analyserna av resultaten spretar. OECD och Skolverket är oeniga om hur studien ska tolkas. Svenskt Näringsliv kommer därför låta en skolforskare genomföra en fördjupad analys, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Går samman för att möta skolans utmaningar

MATEMATIK Svenska elevers kunskaper i matematik ökar något. Det visar resultaten av de internationella kunskapsmätningarna TIMSS och PISA som nu har presenterats. Men Sverige har inte råd att slå sig till ro, fler insatser behöver göras för att ta ytterligare kliv framåt. Som en del i det fortsatta utvecklingsarbetet ska det fristående forskningsinstitutet Ifous, tillsammans med bland andra AcadeMedia, starta ett projekt där matematikprov från över 30 000 elever ska analyseras.
NYHET Publicerad:

Sverige måste våga bli bäst i världen

PISA-UNDERSÖKNING Kunskapsresultaten har blivit bättre, men de är fortfarande inte bra. Den efterlängtade vändningen i PISA får inte innebära att skolpolitikerna slår sig till ro, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Medaljregn över svenska yrkeslandslaget

YRKES-EM Med sex medaljplatser gjorde det svenska yrkeslandslaget succé i helgens Yrkes-EM i Göteborg. Guldmedaljören Lovisa Petri är sprudlande glad över vinsten. "Efter yrkes-VM i Leipzig 2013 där jag tog brons ville jag ta revansch".
NYHET Publicerad:

Skolan står inför stora utmaningar trots förbättrade resultat

KOMMENTAR Undersökningen Timss visar på ett glädjande trendbrott: svenska elevers resultat förbättras. Trots detta finns det ingen anledning att slå sig till ro. Skolan står fortfarande inför stora utmaningar, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Friskolor bra för svenska utbildningssystemet

RAPPORT Friskoleelever presterar bättre än elever i kommunala skolor. Det framgår av rapporten Friskolorna och PISA. ”Att slå undan benen för privata aktörer kan därför knappast lösa skolans problem”, menar forskarna.
NYHET Publicerad:

Gymnasieutredning med förbättringspotential

KOMMENTAR I veckan presenterade gymnasieutredningen sina förslag kring förändringar och förbättringar av gymnasieskolan. Några av förslagen är efterlängtade och kan rätt hanterat ge eleverna bättre förutsättningar att rustas väl för framtiden. Andra förslag finns det stor förbättringspotential kring, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Skolor behöver lära elever mer vanligt hyfs

KOMPETENS Visa intresse. Passa tider. Samarbeta med kollegor. Det är, enligt företagen, de tre viktigaste egenskaperna hos nya, unga anställda.Och skolan måste bli bättre på att odla de egenskaperna hos ungdomarna innan de kommer ut i arbetslivet, visar en undersökning av Skolverket.
NYHET Publicerad:

Friskolor har bättre resultat än kommunala skolor

KOMMENTAR Friskolor har bättre skolresultat än kommunala skolor, både före och efter kontroll av elevernas bakgrund. Det visar en fördjupad analys av den senaste Pisa-mätningen. OECD:s datamaterial har feltolkats i debatten, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tuffare åtgärder krävs mot glädjebetyg

KOMMENTAR Samma kunskap ska ge lika betyg. Så enkelt är det. Svenskt Näringsliv har länge krävt åtgärder mot glädjebetygen: extern rättning av nationella prov och skärpt granskning. Men låt oss slippa en urartad debatt om stoppad valfriheten. Det skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Effektiviseringar i skolan kan spara miljarder

KVALITET Alla elever i landet kostar kommunerna pengar. Men det är stora skillnader på hur mycket de kostar. Faktum är att i vissa kommuner är kostnaden dubbelt så hög som i andra kommuner. Om alla kommuner vore lika effektiva skulle stora summor frigöras till att förbättra kvaliteten i skolan, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Skolpengssystemet viktigt för kvalitetskonkurrens

KOMMENTAR Lärarförbundets ordförande vill skrota skolpengssystemet. Det är en dålig idé eftersom det skulle urholka drivkraften för skolor att vara attraktiva och hålla hög utbildningskvalitet, anser Anders Morin, välfärdsexpert på Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildning i framkant Realgymnasiets signum

SAMVERKAN 88 procent av Realgymnasiets elever arbetar eller studerar sex månader efter examen. ”Den goda kontakten med näringslivet är en av de absolut viktigaste skälen till våra goda resultat”, säger Patrik Wigelius, affärsområdeschef.
NYHET Publicerad:

Bristen på kvalitetsarbete skolans största problem

KVALITET I SKOLAN Det i särklass bästa sättet att påverka elevers resultat är att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i skolan, visar en färsk undersökning. ”Det är mycket viktigare än diskussioner kring klasser, ägandeformer och ekonomi”, säger Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi.
NYHET Publicerad:

Den politiska organisationen hämmar kommunala skolor

KOMMENTAR Konkurrens från friskolor höjer elevernas resultat. Regeringen borde ge sig på de verkliga problemen – bristerna i den kommunala skolans kvalitetsarbete. Det skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Gör skolrektorn till vd

ALMEDALEN Debatten om den svenska skolan fokuserar på lärarna och eleverna. Rektorerna glöms bort och det gör ledarskapet till skolpolitikens blinda fläck. Nu är det dags att ge rektorerna en renässans och vägen dit är att utnämna skolledaren till vd.
NYHET Publicerad:

Rektor med tydligt mandat kan vända skolresultat

KOMMENTAR En ny enkät visar att rektorer vill bli vd. Därför är det dags att ge skolledare förutsättningar att vända skolans resultat, samtidigt som de ställs till svars för misslyckanden.
NYHET Publicerad:

Barn från utsatta förorter förlorare när LO vill slopa skolvalet

KOMMENTAR Facket vill stoppa skolvalet. Det är innebörden av ett beslut som LO-kongressen fattade igår. LO ska nu verka för att skolpengssystemet avvecklas. De stora förlorarna blir barn från utsatta förorter där skolan inte håller måttet, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Rikta inte udden mot friskolorna

KOMMENTAR Skolan är avgörande för ett starkt svenskt företagsklimat. I grunden är det därför utmärkt att Moderaterna kommer med förslag för att höja skolans kvalitet.