Hög tid råda bot på databristen i skolan!

NYHET Publicerad

SKOLAN & IT Alla vet att vi lever i datorernas tidevarv. Men i skolan är tiden ur led; det är vanligt att lärare köar för att komma fram till en dator som de delar med fem eller tio andra. Men få skolor satsar på datorer, trots att arbetet skulle bli bättre och effektivare, visar en ny undersökning.

Är det rent av så att lärare undervisar med bakbundna händer? Ja, den frågan diskuterades vid ett frukostseminarium i Stockholm tidigare i veckan. Initiativtagare var Microsoft och Eva Pethrus, som är chef Innovativa Skolprogrammet, Microsoft AB.

– Varför ska just lärare inte vara uppkopplade? Varför ska just de vara bortkopplade? Frågade hon retoriskt vänd till den fullsatta salen i Berns salonger. Och alla tycktes överens om att situationen är ohållbar.

Begränsad tillgång

Novus Opinion har på uppdrag av Microsoft genomfört en undersökning där 300 skolledare i kommunala grundskolor svarat på frågor om hur de och lärarna använder IT för effektiv kommunikation och administrativt arbete i grundskolan.

Undersökningen som visar att i nästan 9 av 10 skolor saknas personliga datorer som arbetsredskap. Andelen lärare med en personlig dator är också lägre i mindre skolor, särskilt om skolledaren är en kvinna. Läs mer på Microsofts nyhetsblogg.

Trots att skolledarna är medvetna om att personliga datorer underlättar lärarnas arbete, är tillgången till datorer mycket begränsad. Och vad det kan bero på diskuterades i panelen, som bestod av Maria Stockhaus, ordförande för beredningen för utbildningsfrågor inom SKL, Bo Kristofferson, skolledare, Viktor Rydberg gymnasium, Ann-Charlotte Eriksson, Lärarförbundet, Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund och Mikael Damberg, riksdagsledamot (s).

Mer resurser eller prioriteringar?

Inte oväntat kom samtalet in på resurser; det fanns de som ansåg att skolan måste får mer av den varan för att kunna digitalisera verksamheten, med andra tyckte att det är en fråga om prioriteringar.

Viktors Rydbergs gymnasium i Danderyd utanför Stockholm har lyckats med bedriften att se till att samtliga lärare och samtliga elever har bärbara datorer. Detta utan resurser utöver skolpengen.

– Initialt får man vara beredd att ta en kostnad, men på tre års tid har man nått status quo. Jag tror att man kan klara det här inom den vanliga ramen, sade rektor Bo Kristoffersson.

– Allt är en fråga om prioriterinar. Om man satsar på bärbara datorer för alla gör man besparingar i andra änden.

Bo Kristoffersson exemplifierade med att skolan inte längre behöver särskilda datasalar och inte behöver underhålla gammal hårdvara.

– Man får dessutom utan tvekan effektiviseringar, som leder till besparingar.

Lätt att ropa på pengar

Novus-undersökningen visar att på skolor som satsat på egna arbetsdatorer har lärarnas tid för administration och kommunikation minskat med 1,2 timmar per vecka eller mer. En majoritet av skolledarna på skolor med många datorer upplever att det är lättare att nå kunskapsmålen idag jämfört med tidigare när färre hade egen personlig dator.

Metta Fjelkner och Ann-Christin Eriksson var emellertid fast övertygade om att skolorna behöver mer resurser för att klara en övergång till datorer för alla lärare.

– Rektorerna har naturligtvis ett ansvar, men med slimmade budgetar finns inga pengar att köpa datorer för, sade Metta Fjelkner. På detta svarade Bo Kristoffersson:

– Det är lätt att ropa på mer pengar hela tiden. Det gör man inte inom näringslivet och det tycker jag inte vi ska göra i skolan heller.

Kanske initialt stöd

Maria Stockhaus tyckte att situationen är "bedrövlig”.

– Skolorna har halkat efter helt och hållet, när de egentligen måste gå först. Vi behöver en nationell strategi för att vända på detta, sade hon.

När det gäller resursfrågan sade hon:

– Svenskt utbildningssystem har i ett internationellt perspektiv mycket pengar. Det finns skolor som klarar datoriseringen inom de ekonomiska ramar som finns. De har ingen annan skolpeng än andra skolor.

Men hon stängde ändå inte dörren helt för ett initialt ekonomiskt stöd till skolor som ska införskaffa datorer till alla lärare.

Även Mikael Damberg var inne på att frågan om personliga datorer är mer än en resursfråga.

– Det handlar om prioriteringar och inställningen till varför man ska ha datorer. Men det kan behövas nationellt stöd för det här arbetet.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så här kan vi lösa lärarbristen

DEBATT Det är hög tid att lösa lärarbristen. Att rekrytera lärare från andra yrkesgrupper, främja en ökad lönespridning och skapa en elitlärarutbildning är tre vägar som faktiskt har en chans att fungera, skriver Mikaela Almerud, skolexpert.
NYHET Publicerad:

Skolan är inte mer ojämlik nu än tidigare

KOMMENTAR Elever med olika bakgrund får olika chans i skolan, men regeringen pratar om vinster istället för effektiva åtgärder.
NYHET Publicerad:

Motorbranschcollege ska stärka utbildningen

KOMPETENS Klara för certifiering – nu är Motorbranschcollege igång. Motorbranschens Yrkesnämnd kommer i september att certifiera tre skolor som Motorbranschcollege. 
NYHET Publicerad:

Massiv kritik mot kvotering i skolan

KOMMENTAR Rättsosäkert, ogenomtänkt och otydligt, ett förslag som kan leda till diskriminering, försämrad likvärdighet och konflikter. Så kan den massiva remisskritiken mot regeringens förslag om att införa kvoter i skolan sammanfattas. Förslaget bör kastas i papperskorgen. Det skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ledarskapet avgörande för skolans digitalisering

SAMVERKAN Ge skolbarnen en dator eller platta, sedan är det digitala lärandet igång. Men så fungerar det inte, visar ett projekt med skolor och företag som samverkar på ett helt nytt sätt. Det digitala lärandet handlar inte om teknik, utan om ett nytt sätt att tänka.
NYHET Publicerad:

Viktigt diskutera utformningen av skolvalssystem

KOMMENTAR Det finns en bred uppslutning bakom rätten att välja skola i Sverige. Den är här för att stanna. Däremot är det viktigt att diskutera hur ett skolvalssystem ska vara utformat, skriver skolexperterna Johan Olsson och Fredric Skälstad.
NYHET Publicerad:

Studera skolkoncernerna – skäll inte på dem

KOMMENTAR Lär av skolkoncernerna. Det är forskaren Erik Lakomaas uppmaning till Sveriges kommuner (DN 20/5). Skolhuvudmännen måste bli bättre på att utnyttja stordriftsfördelar och ge lärare och rektorer mer professionellt administrativt stöd.
NYHET Publicerad:

Dags att lägga kraft på de stora skolfrågorna

KOMMENTAR Förslaget om lottning skrotas. Det är en stor framgång för mitt arbete i regeringens Skolkommission. Nu måste politikerna lägga sin kraft på de stora frågorna – lärarnas förutsättningar, ett starkare skolledarskap och en tydligare nationell styrning. Det skriver Tobias Krantz, chef för Utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Angeläget fokus på introduktionsprogrammen

KOMMENTAR Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram förslag på påbyggbara yrkespaket för elever på gymnasieskolans introduktionsprogram. Rätt hanterat kan det bli positivt både för elever och företag, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Enig skolkommission: Friskolorna här för att stanna

KOMMENTAR Det finns ett starkt stöd för friskolor och valfrihet i regeringens skolkommission. Nu är det dags att lägga debatten om skolvalet åt sidan. I stället måste skolpolitikerna fokusera på hur vi kan höja elevernas resultat. Det skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, som varit ledamot i skolkommissionen.
NYHET Publicerad:

Transportstyrelsen backar om övningskörning

UTBILDNING Slut för övningskörning under praktikperioden ute på företagen. Det hotade landets elever på gymnasieskolans fordonsprogram. Men efter skarp kritik från både företag och fack, backar nu Transportstyrelsen och tillåter även fortsättningsvis övningskörning under utbildningen.
NYHET Publicerad:

Hoppas på framtida yrkestävlingar i landet

KOMPETENS I mitten av februari arrangerades Industrikampen 2017 – ett regionöverskridande samarbete inom Teknikcollege. Skoltävlingar är ett sätt att gemensamt arbeta med utbildningarnas status och kvalitet.
NYHET Publicerad:

"Lärarfacken bör bryta sig loss från LO"

KOMMENTAR Lärarfacken borde kasta loss från LO. Skolan behöver långsiktiga och breda lösningar, inte en extrem vänsteragenda. Det skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Skäl att gräva djupare i PISA-resultat

KOMMENTAR Friskolorna är bättre i PISA än kommunala skolor. Men de statistiska analyserna av resultaten spretar. OECD och Skolverket är oeniga om hur studien ska tolkas. Svenskt Näringsliv kommer därför låta en skolforskare genomföra en fördjupad analys, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Går samman för att möta skolans utmaningar

MATEMATIK Svenska elevers kunskaper i matematik ökar något. Det visar resultaten av de internationella kunskapsmätningarna TIMSS och PISA som nu har presenterats. Men Sverige har inte råd att slå sig till ro, fler insatser behöver göras för att ta ytterligare kliv framåt. Som en del i det fortsatta utvecklingsarbetet ska det fristående forskningsinstitutet Ifous, tillsammans med bland andra AcadeMedia, starta ett projekt där matematikprov från över 30 000 elever ska analyseras.
NYHET Publicerad:

Sverige måste våga bli bäst i världen

PISA-UNDERSÖKNING Kunskapsresultaten har blivit bättre, men de är fortfarande inte bra. Den efterlängtade vändningen i PISA får inte innebära att skolpolitikerna slår sig till ro, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Medaljregn över svenska yrkeslandslaget

YRKES-EM Med sex medaljplatser gjorde det svenska yrkeslandslaget succé i helgens Yrkes-EM i Göteborg. Guldmedaljören Lovisa Petri är sprudlande glad över vinsten. "Efter yrkes-VM i Leipzig 2013 där jag tog brons ville jag ta revansch".
NYHET Publicerad:

Skolan står inför stora utmaningar trots förbättrade resultat

KOMMENTAR Undersökningen Timss visar på ett glädjande trendbrott: svenska elevers resultat förbättras. Trots detta finns det ingen anledning att slå sig till ro. Skolan står fortfarande inför stora utmaningar, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Friskolor bra för svenska utbildningssystemet

RAPPORT Friskoleelever presterar bättre än elever i kommunala skolor. Det framgår av rapporten Friskolorna och PISA. ”Att slå undan benen för privata aktörer kan därför knappast lösa skolans problem”, menar forskarna.
NYHET Publicerad:

Gymnasieutredning med förbättringspotential

KOMMENTAR I veckan presenterade gymnasieutredningen sina förslag kring förändringar och förbättringar av gymnasieskolan. Några av förslagen är efterlängtade och kan rätt hanterat ge eleverna bättre förutsättningar att rustas väl för framtiden. Andra förslag finns det stor förbättringspotential kring, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.