"Samverkansuppdraget måste tas på allvar"

NYHET Publicerad

HÖGRE UTBILDNING - Skärp kvalitetskontrollen av högskolorna och låt den omfatta hur de arbetar med samverkan med näringslivet, säger Eva Westerberg, ordförande för SACO Studentråd. Att sedan ranka resultaten kan vara ett sätt för att minska glappet mellan studier och arbetsmarknad.

Eva Westerberg, ordförande för SACO Studentråd.
Foto: Stina Dahlén

Högskolorna ska inte få bygga luftslott och illusioner. Studenterna har rätt till en rejäl utbildning som leder till jobb eller egen verksamhet, säger Eva Westerberg, ordförande för SACO Studentråd.

I färska studier har både Svenskt Näringsliv och Jusek påvisat att studenter är missnöjda med hur högskolan samverkar med näringslivet.

– Jag är inte förvånad. Det är verkligen bra att frågan lyfts, säger Eva Westerberg.

För henne handlar kvalitet i högskolan om saker som lärartäthet och antalet lärarledda lektioner. Men också om hur skolorna samverkar med näringslivet.

– Jag tycker definitivt att hanteringen av samverkansuppgiften kan räknas in i kvaliteten, säger Eva Westerberg.

Samverkan kvalitetsfråga

Ett sätt att få fart på samverkan skulle vara att göra fler mätningar av kvaliteten på högskolornas verksamhet och ranka skolornas resultat. Samverkan borde finnas med som en parameter, menar hon. Och den granskningen borde högskolorna, näringslivet och facken ta tag i tillsammans.

– Rankingar kan skapa ett starkt tryck på förbättringar. Och räcker inte det, kan ekonomiska incitament göra sitt till. Om resurstilldelningen påverkades av kvaliteten skulle mycket kunna hända, säger Eva Westerberg.

Kvalitetsgranskningarna måste dessutom vara offentliga, lätta att hitta och tolka.

– Både arbetsgivare och blivande studenter ska enkelt kunna göra jämförelser mellan utbildningarna säger Eva Westerberg.

– Genom en skärpt kvalitetskontroll hoppas vi att högskolorna ska sluta bygga luftslott i kampen om studenterna och istället på allvar jobba med att stärka utbildningens kvalitet.

Kan inte isolera sig

Att minska glappet mellan studier och arbetsmarknad har hög prioritet för SACO Studentråd.

– Högskolan kan inte vara en isolerad verksamhet utanför samhället. Det måste bli enklare att gå från student till yrkesverksam och högskolorna måste bli bättre på att förbereda studenten inför det kommande yrkeslivet, säger Eva Westerberg.

SACO Studentråd lyfter därför ett antal prioriterade områden:

– Högskolorna negligerar ofta den ”tredje uppgiften”. Men samverkansuppdraget måste tas på allvar, betonar Eva Westerberg. I detta ryms karriärcenter, studievägledning, alumniverksamhet, fadderverksamhet med mera.

– Det finns fortfarande en gammal tanke att om att akademin klarar sig på egna ben. Men teori är ofta inte mycket värt om det inte sätts in i ett sammanhang, säger hon.

Efterfrågar praktik

Praktik under utbildningen är därför en annan prioriterad fråga.

– Vi vill att fler studenter ska få en möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper via praktisk erfarenhet genom poänggivande praktik, säger Eva Westerberg.

Praktik har flera fördelar utöver det; den ger ett ökat kontaktnät för studenten, ökat självförtroende och ökad insyn i yrkeslivet.

– Utbildningar som har praktik är väldigt efterfrågade. Högskolorna börjar förstå att det är en konkurrensfördel och det kan snabba på utvecklingen, säger Eva Westerberg.

Ytterligare en prioriterad fråga är entreprenörskap.

– Vi är positiva till att studenter startar eget. Det ger en breddad arbetsmarknad. Idag uppger endast en av tio studenter att de under studietiden diskuterat entreprenörskap som en möjlig karriärväg och framtid. Entreprenörskapstänkandet behövs inom den högre utbildningen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Satsa lågstadiemiljarderna på lärarna

KOMMENTAR Lågstadielyftet är ingen dum tanke, men mer pengar är inte lösningen på skolans problem. I stället måste resurserna hamna rätt. Vi får hoppas att Alliansens nya satsning används för att rekrytera och belöna skickliga lärare. Det skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Bättre arbetslivskoppling lockar fler internationella studenter

KOMMENTAR Antalet internationella studenter i Sverige ökar igen. Men andelen är fortfarande låg. En orsak är den svaga kopplingen till arbetsmarknaden och den upplevda möjligheten till jobb efter utbildningen. Det skriver Mikaela Almerud, skolexepert i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Näringslivskopplad fortbildning för lärare

TEKNIK & NATURVETENSKAP "Intresset för energi och hållbar utveckling föds i skolbänken, och för att få inspirerade elever, behövs kunniga och motiverade lärare ", säger Johan Lindehag, VP på Fortum Distribution. Det är förklaringen till att Fortum, Karlstads kommun, IVA och KVA går samman för att fortbilda cirka 600 lärare mellan 2014-2016 i Karlstadregionen.
NYHET Publicerad:

Fadderföretag ger elever ovärderlig kunskap

SAMVERKAN I höst kommer eleverna på Karlfeldtsgymnasiets ekonomiprogram att få faddrar i det lokala näringslivet. "Genom att lära känna ett företag ordentligt, hoppas vi att våra elever ska bli så konkurrenskraftiga som möjligt", säger läraren Lennart Hammargren.
NYHET Publicerad:

Tydliga krav garanterar kvalitet på byggprogram

GYMNASIESKOLAN I mer än två år tillbaka har gymnasieskolor med bygg- och anläggningsprogram kunnat ansöka om att bli branschrekommenderade av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN. Den senaste utmärkelsen gick till Alströmergymnasiet i Alingsås som blev en branschrekommenderad skola i februari.
NYHET Publicerad:

Akademisk utbildning med fokus på jobb

SAMVERKAN I höst startar Mittuniversitetet en ny treårig programutbildning, "Turism och destinationsutveckling". Längre praktik, entreprenörskap och projektledning är nya inslag i utbildningen som ska rusta studenterna ännu bättre för arbetslivet. Till utbildningen knyts också ett namnkunnigt branschråd.
NYHET Publicerad:

Reklamfilm ska locka elever till UF-skola

SKOLAN & ENTREPRENÖRSKAPET I maj förra året blev Bildningscentrum Facetten utvald till årets UF-skola. Visma stod tillsammans med TV4 i Östergötland och mediebyrån Scream för priset: reklamtid värd 250 000 kronor. Nu har filmen visats 342 gånger i TV4 i Östergötland och Kanal 7.
NYHET Publicerad:

Teknikettor visar praktiskt handlag

SAMVERKAN Alströmergymnasiet i Alingsås satsar på nära samverkan med näringslivet för att ge eleverna inblick i vad företag gör. Teknikettan heter programmet där förstaårseleverna hugger tag i tekniska utmaningar från företag.
NYHET Publicerad:

Prisas för förmågan att väcka ungas drivkraft

SKOLAN & ENTREPRENÖRSKAPET Entreprenöriellt lärande i skolan krävs för att Sverige ska få ett konkurrenskraftigt utbildningssystem. "Kunskap är viktig och entreprenörskap är rock’n’roll", säger Chris Hansson, lärare på ProCivitas i Helsingborg. Nyligen tilldelades han ett av Kungliga Vitterhetsakademiens årliga lärarpriser.
NYHET Publicerad:

Företagarna räddade kvar industriprogrammet

KOMPETENSFÖRSÖRJNING När industriprogrammet vid Härjedalens gymnasium hotades av nedläggning blev det uppror bland företagen i området. Tack vare deras engagemang räddades utbildningen kvar. "Annars hade jag antagligen varit tvungen att flytta verksamheten från orten", säger en företagare.
NYHET Publicerad:

Vuollerims friskola ger bygden framtidstro

FRISKOLA I augusti 2010 slog portarna upp för Vuollerims friskola AB. Detta sedan kommunen aviserat ett beslut att lägga ner klass 6-9 i den kommunala skolan. Förslaget triggade ett kraftfullt engagemang inte bara för skolan utan för hela bygdens överlevnad.
NYHET Publicerad:

Teknikföretag visar vägen för tjejer

SKOLAN & TEKNIKEN Den 20 februari arrangeras Introduce a Girl to Engineering day för första gången i Sverige. Då bjuder teknikföretag runtom i landet in tjejer i högstadiet och gymnasiet till sina arbetsplatser, för att testa på teknik och se hur ingenjörer jobbar. Syftet är att förtydliga bilden av vad en ingenjör gör, och visa att teknik är för alla, tjejer som killar!
NYHET Publicerad:

Rekordstort elevintresse för plåtslageri i Falun

YRKESUTBILDNING För tre år sedan var utbildningen till plåtslagare nedläggningshotad på Lugnetgymnasiet i Falun. Det saknades intresse bland eleverna, trots strålande framtidsutsikter på arbetsmarknaden. Idag är ser det helt annorlunda ut – hälften av eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet har sökt inriktning plåtslageri till hösten i den första preliminära antagningen.
NYHET Publicerad:

Unga innovatörer vann ett aktiebolag

ENTREPRENÖRSKAP Det blev de 20-åriga innovatörerna och teknikstudenterna Elias Wennersten och Alexander Harpa som vann premiären av tävlingen Vinn ett aktiebolag. Deras idé, som i grova drag handlar om en typ av fästelement speciellt lämpat för vibrationsutsatta miljöer, bedömdes ha stor potential av en enig jury.
NYHET Publicerad:

Ökad statlig satsning på yrkesintroduktion

ARBETSLÖSHET Nu kan arbetsgivare som anställer enligt yrkesintroduktionsavtalet mellan Teknikföretagen och IF Metall även söka ekonomiskt stöd.
NYHET Publicerad:

Friskola räddningen när skolan skulle läggas ner

FRISKOLA När den kommunala byskolan skulle läggas ner tog föräldrarna upp kampen för att få ha skolan kvar. Alternativet blev att starta en friskola. Det startade en hård kamp mot kommunen som in i det sista försökte stoppa föräldrarnas planer. Bland annat tvingades de bjuda över sig själva fyra gånger för att få köpa skolhuset.
NYHET Publicerad:

Fler tjejer styr mot transportyrken

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Andelen tjejer som söker till fordons- och förarprogrammen på gymnasiet ökar. Omväxlande arbete och högre löner än i traditionella kvinnoyrken är något som lockar. Och företagen ligger på och vill rekrytera ännu fler tjejer också till de tunga fordonsyrkena.
NYHET Publicerad:

Tibble Gymnasium utmanar i juridik-SM

SAMVERKAN Tibble Gymnasium i Täby satsar hårt på sin utbildning i juridik. Som ett led i detta har man nu beslutat att delta i Skol-SM i juridik, som genomförts varje år sedan 2002. "Det här är en bra möjlighet för oss att få inblick i den juridiska världen inför kommande studier och arbete", säger Isabelle Gosenius, elev på Tibbles juristinriktning.
NYHET Publicerad:

Elever behöver bredare kunskap om yrken

SAMVERKAN Sjumilaskolan, en grundskola med många utlandsfödda, samverkar tätt ihop med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). På så vis får de en länk in i regionens näringsliv och en oas av samverkansmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Prata Om Alkohols kampanjtävling har dragit igång

TIPS Årets nationella skoltävling Berätta för hundra andra går ut på att elever skapar egna filmer, Facebook-sidor, bloggar eller andra aktiviteter för att motverka alkohol i trafiken.