Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Sökresultat

AKTIVA FILTER
TRÄFFAR:1 - 10 av 643
SORTERA:Relevans
SAMLINGSSIDA

Arbetsmarknad EU

När regler som berör arbetsmarknaden sätts gemensamt inom EU måste dessa kunna förenas med den svenska arbetsmarknadsmodellen med självreglering.
SAMLINGSSIDA

Breddad rekrytering

Bättre integration bidrar till tillväxt i ekonomin och ger förutsättningar för ökad välfärd.
SEKTION

Arbetsmarknadspolitik

SAMLINGSSIDA

Framtidens arbetsmarknad

Utvecklingen går fort och mycket händer runt oss. Ju bättre vi kan förstå världen desto smartare kan vi agera, och har vi samma världsbild är det lättare att enas om vad som behöver göras.
SAMLINGSSIDA

Arbetskraftsinvandring och fri rörlighet 

När företagen inte hittar medarbetare inom landet med den kompetens de behöver är det viktigt att de kan rekrytera från utlandet. Att detta sker på ett rättssäkert sätt ligger både i företagens och i arbetskraftsinvandrarens intresse. Arbetskraftsinvandringen stärker företagens kompetensförsörjning och genererar miljardintäkter till statskassan och vårt gemensamma välstånd.
PERSON

Edel Karlsson Håål

Expert, lönebildning
Arbetar med rådgivning och stöd kring frågor som rör lönebildning och lönesättning för medlemsorganisationerna och medlemsföretagen.
PERSON

Carina Lindfelt

Avdelningschef Arbetsmarknad
Övergripande ansvar för de frågor som hanteras på avdelningen.
SAMLINGSSIDA

Arbetstid

Svenskt Näringsliv tar avstånd från alla försök att <b>lagstifta fram en förkortning av arbetstiden</b>. På många håll är redan arbetskraftsbristen ett stort problem. En generell arbetstidsförkortning är oförsvarligt och förvärrar tillväxt- och välfärdsproblemen.
PERSON

Emelie Nordström

Näringspolitisk rådgivare EU-frågor, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
Ansvarar för EU-frågor med fokus på klimat & miljö, industripolitik och inre marknad.
PERSON

Johan Britz

Näringspolitisk direktör
Chef verksamhetsområdet Näringspolitik
AKTIVA FILTER

Typ av innehåll
Sakomraden
Frågor
Årtal
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist