Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Sök på webbplatsen

TRÄFFAR:1 - 10 av 624
SORTERA: Relevans
SAMLINGSSIDA

Arbetsmarknad EU

När regler som berör arbetsmarknaden sätts gemensamt inom EU måste dessa kunna förenas med den svenska arbetsmarknadsmodellen med självreglering.
SAMLINGSSIDA

Breddad rekrytering

Bättre integration bidrar till tillväxt i ekonomin och ger förutsättningar för ökad välfärd.
PERSON

Julia Berglund

Arbetsgivarsamverkan
Arbetar med arbetsgivarsamverkan beträffande avtalsförhandlingar
SEKTION

Arbetsmarknadspolitik

SAMLINGSSIDA

Framtidens arbetsmarknad

Utvecklingen går fort och mycket händer runt oss. Ju bättre vi kan förstå världen desto smartare kan vi agera, och har vi samma världsbild är det lättare att enas om vad som behöver göras.
PERSON

Emelie Nordström

Näringspolitisk rådgivare EU-frågor, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
Ansvarar för EU-frågor med fokus på klimat & miljö, industripolitik, inre marknad och digitala policyfrågor.
SAMLINGSSIDA

Arbetskraftsinvandring och fri rörlighet 

När företagen inte hittar medarbetare inom landet med den kompetens de behöver är det viktigt att de kan rekrytera från utlandet. Att detta sker på ett rättssäkert sätt ligger både i företagens och i arbetskraftsinvandrarens intresse. Arbetskraftsinvandringen stärker företagens kompetensförsörjning och genererar miljardintäkter till statskassan och vårt gemensamma välstånd.
SAMLINGSSIDA

Arbetsmarknadsinträdet

En välfungerande arbetsmarknad innebär att en stor andel av befolkningen är i arbete, och att så många som möjligt därmed kan försörja sig och bidra till det gemensamma välståndet.
PERSON

Edward Hamilton

Policyexpert kompetensförsörjning
Arbetar som expert med fokus på arbetsmarknadspolitik och omställning/rekryteringsfrågor. Även opinionsbildning kring arbetsmarknadspolitik, jobbskaparnas villkor och bredare samhällsekonomiska frågor.
PERSON

Patrik Karlsson

Policyexpert kompetensförsörjning
Bevakar bl a anställningsformer och företagens behov av flexibilitet, arbetskraftsinvandring, kompetensutveckling och arbetsmarknadens funktionssätt. Representerar Svenskt Näringsliv i BIAC Employment group (rådgivande till OECD), Migrationsverkets referensgrupp och Arbetsförmedlingens partsråd.
Typ av innehåll
Sakomraden
Frågor
Årtal
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist