Sökresultat

AKTIVA FILTER
TRÄFFAR:1 - 10 av 653
SORTERA:Relevans
SAMLINGSSIDA

Arbetsmarknad EU

När regler som berör arbetsmarknaden sätts gemensamt inom EU måste dessa kunna förenas med den svenska arbetsmarknadsmodellen med självreglering.
SAMLINGSSIDA

Breddad rekrytering

Bättre integration bidrar till tillväxt i ekonomin och ger förutsättningar för ökad välfärd.
SEKTION

Arbetsmarknadspolitik

SAMLINGSSIDA

Framtidens arbetsmarknad

Utvecklingen går fort och mycket händer runt oss. Ju bättre vi kan förstå världen desto smartare kan vi agera, och har vi samma världsbild är det lättare att enas om vad som behöver göras.
PERSON

Johan Britz

Chef avdelningen för politisk analys & planering
PERSON

Mia Bernhardsen

Policyexpert kompetensförsörjning
Ansvarar för Svenskt Näringslivs Rekryteringsenkät 2020. Bevakar även frågor som rör kompetensutveckling, validering och mångfald för breddad rekrytering.
SAMLINGSSIDA

Arbetskraftsinvandring och fri rörlighet 

När företagen inte hittar medarbetare inom landet med den kompetens de behöver är det viktigt att de kan rekrytera från utlandet. Att detta sker på ett rättssäkert sätt ligger både i företagens och i arbetskraftsinvandrarens intresse. Arbetskraftsinvandringen stärker företagens kompetensförsörjning och genererar miljardintäkter till statskassan och vårt gemensamma välstånd.
PERSON

Johan Olsson

Policyexpert kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning, gymnasieskola och friskola. Kvalitet och relevans i gymnasieskolan, att eleverna rustas väl för jobb och/eller studier. Samverkan skola och näringsliv och övergång från utbildning till jobb. Förutsättningarna för fristående skolor och elever och föräldrars rätt att välja.
SAMLINGSSIDA

Arbetsmarknadsinträdet

En välfungerande arbetsmarknad innebär att en stor andel av befolkningen är i arbete, och att så många som möjligt därmed kan försörja sig och bidra till det gemensamma välståndet.
PERSON

Edel Karlsson Håål

Expert, lönebildning
Arbetar med rådgivning och stöd kring frågor som rör lönebildning och lönesättning för medlemsorganisationerna och medlemsföretagen.
AKTIVA FILTER

Typ av innehåll
Sakomraden
Frågor
Årtal
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist