Sökresultat

AKTIVA FILTER
TRÄFFAR:1 - 10 av 109
SORTERA:Relevans
SAMLINGSSIDA

Mönsterrätt: Så behöver den utvecklas

Det patenträttsliga skyddet är intimt förknippat med innovation, vare sig det gäller nya läkemedel, självkörande fordon eller nya typer av telekomlösningar. Tack vare patentsystemet vågar företag och andra investera i forskning och utveckling.
SAMLINGSSIDA

Patenträtt: Så behöver den utvecklas

Patenträtt: Så behöver den utvecklas
SAMLINGSSIDA

The IP Policy of The Confederation of Swedish Enterprise

SAMLINGSSIDA

Upphovsrätt: Så behöver den utvecklas

Det upphovsrättsliga skyddet är en rättighet som ofta står i fokus för samhällsdebatten. I sig är det inte konstigt eftersom upphovsrätten kan omfatta allt från datorprogram till design, från tavlor till romaner och från popmusik till instruktionsböcker.
SAMLINGSSIDA

Företagshemligheter

Företagshemligheter utgörs av information som hålls hemlig av affärsmässiga skäl. Det kan vara allt från information om vad som görs på ett företags forskningsavdelning till säljstrategier.
SAMLINGSSIDA

Svenskt Näringslivs Immaterialrättsstrategi

Tillsammans med våra medlemsorganisationer och medlemsföretag arbetar vi med att ta fram en ny policy för immaterialrätt. I det arbetet har ett antal utmaningar identifierats, som kunskapsbrist, globalisering och en ny teknisk verklighet. Vi föreslår också konkreta åtgärder för att möta varje utmaning.
SEKTION

Immaterialrätt

PERSON

Christina Wainikka

Policyexpert för immaterialrätt
Kunskapsbaserade tillgångar, i form av allt från uppgifter (big data) till know-how via de immaterialrättsliga ensamrätterna såsom patent, upphovsrätt, mönster och varumärken.
INFOSIDA

Utmaning: Bristande tillvaratagande av tillgångarna

INFOSIDA

Utmaning: Ny teknisk verklighet

AKTIVA FILTER

Typ av innehåll
Sakomraden
Frågor
Årtal
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist