SVERIGES HÖGA MARGINALSKATTER
FÅR TALANGER PÅ FLYKT

Det största tillväxthindret i större svenska företag är brist på arbetskraft med rätt utbildning.

Källa: Världsbanken (2014)

Marginalskatt = talangskatt?

Annika Rembe
Foto: Anna-Lena Ahlström

"Sverige är ett litet land, med stort beroende av omvärlden. För att öka svensk attraktionskraft i knivskarp global konkurrens måste Sverige attrahera internationell kompetens. Stärkt talangattraktion betyder stärkt kompetensförsörjning för svenska företag i Sverige och utomlands, men också för det svenska samhället i stort".

Annika Rembe
Generaldirektör, Svenska institutet

Christina Sterner, Diaverum

"Vi är verksamma i tjugo länder och ser stor skillnad i hur vi attraherar utländsk personal till Sverige, jämfört med andra länder. Det skiljer sig framför allt i hur mycket skatt man som högutbildad betalar här hemma och utomlands. Att attrahera kvalificerade, välutbildade människor i både vårdverksamheten och affärsdelen är svårt när skatterna är höga."

Christina Waller Sterner
Chief commercial officer, Diaverum

Det här behöver göras:

1. Sänk Sveriges högsta marginalskatt till 42 procent vid en genomsnittlig kommunalskatt (32 procent) och en statlig inkomstskatt på 10 procent.
 

2. Justera upp skiktgränsen genom att statlig inkomstskatt tas ut på beskattningsbara inkomster som överstiger 80 000 kronor per månad.

Men då förlorar vi ju skatteintäkter?

Nej, våra förslag är mer än hundra procent självfinansierande. Det beror på att skattesatserna idag är så höga, vilket medför att snedvridningarna av människors val mellan fritid och arbete blir mycket stora. Produktiva människor väljer därför att inte arbeta lika mycket eller lika hårt som de skulle kunna, eftersom skatterna äter upp det mesta av en ökad inkomst.

Vem betalar marginalskatt?

År 2018 kommer mer än 1,4 miljoner svenskar att betala statlig inkomstskatt. Det är en ökning med 360 000 personer sedan 2014. År 2018 kommer 36 procent av alla heltidsarbetande i Sverige träffas av statlig inkomstskatt, en ökning från 29 procent 2014.

Andel sjuksköterskor som betalar statlig inkomstskatt

2014: 22% 2018: 38%

En sjuksköterska undersöker blodtrycket hos en äldre patient.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Andel poliser som betalar statlig inkomstskatt

2014: 29% 2018: 42%

Poliser
Foto: Christine Olsson/TT

Men vi har ju expertskatten – räcker inte det?

Hur ser det ut i andra länder?

Ett diagram som visar högsta marginalskatt i några viktiga konkurrentländer

Diagrammet visar skattesats på arbetsinkomster i några viktiga konkurrentländer.

Källa: KPMG 2017, OECD 2016

Skiktgränser för högsta skattesats

Diagram som visar skiktgränser för högsta skattesats, 2016 (SEK/månad)

Diagrammet visar skiktgränser för högsta skattesats, 2016 (SEK/månad). Sveriges har den högsta marginalskatten men också en av de lägsta trösklarna för den högsta skatten bland relevanta konkurrentländer.

Källa: KPMG 2017, OECD 2016, egna beräkningar.

Hur mycket får du behålla av nästa löneökning?