Ladda upp webb-TV till Svenskt Näringsliv

Denna sida är till för produktionsbolag som ska leverera färdiga webb-TV-inslag till Svenskt Näringsliv.

Innan du laddar upp ett inslag är det viktigt att du säkerställer att det följer " Tekniska specifikationer och produktionsmall för Svenskt Näringsliv Play ".

Maximal filstorlek är 2 GB, men om du kodat filmen på rätt sätt är filstorleken under 200 MB för ett inslag på max fem minuter.

Om TV-inslaget

:

:

:

:

:


Namn och titel på alla som medverkar i inslaget:

Administrativ information

:


När detta formulär skickas in går det alltid ett mejl till redaktionen@svensktnaringsliv.se. Du ska också informera beställaren på Svenskt Näringsliv. Fyll i personens e-postadress i rutan nedan:


Här fyller du i när och var inslaget ska publiceras

Uppladdat av

:

:

:

:Observera att när du klickat på Skicka-knappen påbörjas uppladdningen av filen. Det kan ta ganska lång tid beroende på hur stor filen är och hur snabb uppkoppling du har. Det är viktigt att du inväntar en bekräftelse på skärmen innan du lämnar sidan eller stänger webbläsaren.