Brysselkontor

Svenskt Näringslivs brysselkontor bistår organisationens policyansvariga experter och medlemmar med information, rådgivning och påverkansinsatser gentemot EU:s institutioner. Kontorets medarbetare företräder svenska näringslivsintressen och arbetar i nära dialog och samverkan med övriga svenska och europeiska näringslivsrepresentanter i Bryssel.

Brysselkontoret deltar även i policyformulering och näringslivets EU-arbete i Sverige gentemot bland annat regeringen, myndigheter och andra aktörer inklusive olika frivilligorganisationer.

Besöksadress
Rue de Luxembourg 3, B-1000 Bruxelles,
Belgium
Tfn: (32-2) 501 53 00
Fax: (32-2) 501 53 20
E-mail: bryssel@svensktnaringsliv.se

Ansvarig

Chef Brysselkontoret

 

Medarbetare


+32-2 501 53 03

Personalfrågor, administration och besöksverksamhet


+32-2 501 53 05

Energi, klimat, miljö och kommunikation.


+32-471 782 487

EU:s inre marknad och handelsfrågor