Brysselkontor

Brysselkontoret påbörjade sin verksamhet 1974 och stöttar Svenskt Näringslivs experter och medlemsorganisationer genom att bidra med information, råd och kommunikation med EUs institutioner.

Kontoret representerar svenska företags intressen och arbetar i nära samarbete med andra svenska och europeiska företagsrepresentanter i Bryssel.

Brysselkontoret deltar också i formuleringen av Svenskt Näringslivs EU-relaterade policy och är aktiv gentemot regeringen, regeringsorgan och andra berörda parter. Vi arrangerar regelbundet seminarier och andra aktiviteter.

Besöksadress
Rue du Luxembourg 3, B-1000 Bruxelles,
Belgium
Tfn: (32-2) 501 53 00
Fax: (32-2) 501 53 20
E-mail: bryssel@svensktnaringsliv.se

Ansvarig


+32-47 965 1686

Chef Brysselkontoret

Medarbetare


+32-47 690 4232

Personalfrågor, administration och besöksverksamhet


+32-4 735 74176

Energi, klimat, miljö, kommunikation och handel.


+32-471 782 487

EU:s inre marknad, rättsliga frågor och den digitala agendan.