Svenskt Näringslivs Brysselkontor

Svenskt Näringslivs Brysselkontor bistår organisationens policyansvariga experter och medlemmar med information, rådgivning och påverkansinsatser gentemot EU:s institutioner.

Kontorets medarbetare företräder det svenska näringslivets intressen och arbetar i nära dialog och samverkan med övriga svenska och europeiska näringslivsrepresentanter i Bryssel. Brysselkontoret deltar även i policyformulering och näringslivets EU-arbete i Sverige gentemot bland annat regeringen, myndigheter och andra aktörer inklusive frivilligorganisationer. Vi arrangerar regelbundet seminarier och andra aktiviteter.

Omvärldsbevakning

Genom att vara på plats tar vi del av både det formella och informella informationsutbytet som finns i Bryssel. Vi har därmed möjlighet att i god tid informera om beslut som är på gång i Bryssel och vi har goda kunskaper om hur beslutsprocesserna fungerar i EU.

Del av Business Europe

Svenskt Näringsliv agerar inom EU dels som självständig organisation dels i samverkan med den europeiska näringslivsorganisationen Business Europe (Confederation of European Business) i vilken Svenskt Näringsliv är medlem. Business Europe är näringslivets röst i EU och ett viktigt samrådsorgan i näringslivs- och arbetsgivarfrågor. De representerar 20 miljoner företag med närmre 106 miljoner anställda. Representanter för Svenskt Näringsliv och enskilda svenska företag deltar regelbundet i dess kommittéer och arbetsgrupper.

Besöksadress:

Rue de Luxembourg 3,
B-1000 Bruxelles, Belgium

Tfn: + 32 (0) 476 90 42 32

E-mail: bryssel@svensktnaringsliv.se

Ansvarig


+32479651686

Chef Brysselkontoret

Medarbetare


+32-2 793 75 62

Personalfrågor, administration och besöksverksamhet


+32-4 735 74176

Energi, klimat, miljö, kommunikation och handel.


+32-471 782 487

EU:s inre marknad, rättsliga frågor och den digitala agendan.