Lagändring krävs för att få fler flyktingboenden

SKATTER En förlegad momsregel gör att företag som upplåter sina lokaler till asylboenden kan åka på en riktig skattesmäll. Skatteverket har lyckats lösa ett fåtal situationer, men problemet kvarstår enligt skatteexpert Anna Sandberg Nilsson. ”Momsfrågan drabbar människor på flykt som får sämre boenden. Det måste till en lagändring”, säger hon.

Arbetsmiljö utan arbetsgivarperspektiv
Läs kommentaren »
Mikael Witterblad
Skolverket reducerar likvärdighet i skolan till ”etikettfråga”
Läs Mikael Witterblads kommentar »
Skattepolitiken hindrar tillkomsten av enkla jobb
Läs Robert Gidehags kommentar »
Myndighetsbeslut delseger för näringslivet
Läs Ellen Hausel Heldahls kommentar »
Dataöverföringar riskerar drunkna i Atlanten
Läs Carolina Brånbys kommentar »
Ökat elbehov äventyras av kortsiktig politik
Läs Maria Sunér Flemings kommentar »
Sverige förlorar på nya internationella skatteregler
Läs Krister Anderssons kommentar »
Sunér Fleming: Dags att ta politiskt ansvar i energipolitiken
Läs kommentaren »
WTO fortfarande på banan
Läs Olof Erixons kommentar »
Reformera etableringsprocessen för utländska akademiker
Läs Mikaela Almeruds kommentar »

Höjd ungdomsskatt tvingar Senzum till Spanien

UNGDOMSRABATT Senzum öppnar kontor i Spanien och anställer tio personer. En förklaring är regeringens höjning av arbetsgivaravgifter för unga. ”Det förs en politik i Sverige där arbetsgivaravgiften höjs och det måste vi som företag ta hänsyn till”, säger Henrik Tegelström, vd.

Sundsvalls kommun svälter ut hemtjänstföretagen

VÄLFÄRD När hemtjänstföretagen i Sundsvall trodde att botten var nådd efter en lång rad av sparkrav kom nästa dråpslag: Kommunen vill minska tiden för matlagning. ”Vissa av uppgifterna vi ska göra hos kunderna kommer att bli omöjliga”, säger Emelie Söderström, vd på Hemtjänst Ditt liv. Hennes upprördhet är stor, inte minst för att kommunen valt att mörka inför kunderna.

Kommunbyte ett lyft för Vicky Teknik

FÖRETAGSKLIMAT . Det märkte företaget Vicky Teknik vid flytten från Botkyrka till Haninge. ”Hade vi vetat hur mycket bättre Haninge är för småföretag hade vi övervägt att flytta för flera år sedan”, säger delägaren Jan Carlsson.

Krafttag krävs för svensk export

GLOBALISERING Exportnationen Sverige står inför stora utmaningar. För att göra Sverige till en vinnare i internationaliseringen, har regeringen i samråd med näringslivet tagit fram en ny exportstrategi. ”Utmaningarna vi står inför är enorma, så nu gäller det att exportstrategin blir tydlig och konkret”, säger Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.

Nyheter från entreprenör

Tidningen för företagsamt folk

Han trålar efter Bottenvikens röda guld

ENTREPRENÖR Under en månad drar fiskaren Lennart Sundström in 70 procent av sitt företags omsättning.
Utan Bottenvikens guld, Kalixlöjrommen, skulle han aldrig kunna överleva som yrkesfiskare. Tidningen Entreprenör följde med Lennart Sundström en tidig morgon när han la ut från Lövskärs hamn i Luleå för en livsviktig fisketur.

Hon slog hål på bemanningsmonopolet med en skrivmaskin

MONOPOLBRYTARNA ”Visste ni att ni aldrig behöver vara utan kontorspersonal?” Så stod det i en liten annons i Dagens Nyheter i april 1953. Annonsen visades sig vara ett av de mest kraftfulla vapen mot ett monopol som använts i Sverige. Men det tog den unga företagaren Ulla Murman 38 år och åtta rättegångar innan hon fick det svenska statliga monopolet på arbetsförmedling på fall. Möt monopolbrytaren som skapade den moderna bemanningsbranschen.

Flyktingarna som blev miljöteknikpionjärer

ENTREPRENÖRER Bröderna Behrooz och Behrang Gilanpour flydde från krigets Iran när de bara var sju och åtta år gamla. I Sverige utbildade de sig till civilingenjörer och idag driver de framgångsrikt miljöteknikföretaget Ozonetech. Med sin teknik, att rena luft och vatten med hjälp av ozongas, växer företaget snabbt och nu siktar bröderna på Europa.

Blandad bild av svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Det är en blandad bild av svensk arbetsmarknad som träder fram i SCB:s färska statistik över arbetsmarknadens utveckling under 2015. Jobbtillväxten har inte varit tillräcklig för att råda bot på de höga arbetslöshetstalen bland utrikes födda. Situationen riskerar att förvärras under kommande år, skriver ekonomerna Susanne Spector och Gabriella Chirico Willstedt.

Ståljätte till attack mot effektskatten på kärnkraft

ENERGI En stängning av flera kärnkraftverk riskerar att få allvarliga konsekvenser för svenska industriföretag. Nu efterfrågas från flera håll en bred översyn. ”Man måste noga fundera igenom konsekvenserna, annars riskerar svensk basindustri att straffas hårt och det tjänar ingen på”, säger Marcus Hedblom, koncernchef på Ovako.

Svensk Handel: Frys ingångslönerna och ge fler en chans att få jobb

AVTAL 16 Idag växlar arbetsgivarna inom Svensk Handel krav inför förhandlingarna med Handelsanställdas förbund om nya kollektivavtal för butiks- och lageranställda. ”Det är dags att på allvar diskutera nivån på ingångslönerna”, skriver Karin Johansson, vd på Svensk Handel, på DN debatt.

Klarna: Ny dataskyddslag miljonsmäll för företagen

DIGITALISERING I vår väntas EU-parlamentet rösta igenom den nya dataskyddsförordning som ersätter de nationella lagar som styr hanteringen av personuppgifter idag. Lagen är komplex och de flesta företag saknar kompetens i frågorna, menar Caroline Olstedt Carlström, dataskyddschef på betaltjänstföretaget Klarna. ”Företag känner inte till vilka skyldigheter de har”, säger hon.

Företagen oförberedda på ökade elpriser

UNDERSÖKNING Fyra av tio företag har ingen möjlighet att kompensera sig för högre elpriser och många saknar en plan för att hantera ett längre elavbrott. Det framgår av en enkät bland 2 800 företag. "Det borde vara oroväckande för våra politiker att så många som 14 procent pekar på att de skulle minska antalet anställda för att kompensera för ökade elkostnader", säger Maria Sunér Fleming, energiexpert.