Osäkerhet kring miljöpolitik
Läs Maria Sunér Flemings kommentar »
Carina Lindfelt
Stort tryck på utredare att reformera Arbetsförmedlingen
Läs Carina Lindfelts kommentar »
Barn från utsatta förorter förlorare när LO vill slopa skolvalet
Läs Fredric Skälstads kommentar »
Magdalena Andersson tar åt sig äran för konjunkturen, menar Torbjörn Halldin, nationalekonom på Svenskt Näringsliv.
Företagarpanelen: Ökad osäkerhet för företagen
Läs Torbjörn Halldins kommentar »
Unik dom gör det möjligt att reklamera utbildning
Läs Mikaela Almeruds kommentar »
Styrkebesked från svenska arbetsmiljöarbetet
Läs Bodil Mellbloms kommentar »
Rikta inte udden mot friskolorna
Läs Tobias Krantzs kommentar »
Hetsen mot friskolor saknar forskningsförankring
Läs Fredric Skälstads kommentar »
Nya skattehöjningsförslag strider mot arbetslinjen
Läs Johan Falls kommentar »
Skoldebatten nådde ett nytt lågvattenmärke
Läs Fredric Skälstads kommentar »

Statliga veterinärer riskerar slå ut privata alternativ

OSUND KONKURRENS Privata veterinärer har stått ut med konkurrens från de statliga Distriktsveterinärerna i decennier. Nu går de statliga veterinärerna ett steg längre och inleder ett samarbete med Folksam. Med rabatterade priser vinner de ytterligare marknadsandelar på bekostnad av de privata veterinärerna. ”Jag är så upprörd, får statliga verk bete sig hur de vill?”, säger Gertrud Burman, privatpraktiserande veterinär.

Svenskt Näringslivs program i Almedalen

ALMEDALEN Svenskt Näringsliv kommer under årets politikervecka i Almedalen att lyfta ett antal frågor som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Här är hela programmet.

En av tre företagare vågar inte klaga på sin kommun

FÖRETAGSKLIMAT Var tredje företagare tvekar att framföra kritik mot hemkommunen eftersom de befarar att det leder till negativa konsekvenser. Det visar årets stora enkätundersökning om företagsklimatet. ”Oron är ett stort demokratiskt problem och riskerar att hindra företag från att utvecklas och växa”, säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv.

Nya Entreprenör: Samer Al Moubayeds talande robot gör världssuccé

LÄSTIPS 33-åringe Samer Al Moubayed tackade nej till ett välbetalt jobb på Disney för att bygga sociala robotar. Tillsammans med kollegor från Kungliga tekniska högskolan, KTH, har han startat företaget Furhat Robotics, som bygger på revolutionerande tal- och animationsteknik. Redan från start har intresset från marknaden varit stort. Läs om roboten Furhat, döp efter som pälsmössa, i nummer fem av tidningen Entreprenör.

Antagningen till högskolan ur fas med tiden

HÖGSKOLAN Ställ högre betygskrav till högskolan. Öka lärosätenas frihet och ansvar för antagningsprocessen. Stärk utbytet mellan lärosäten och arbetslivet. Det var några frågor som diskuterades vid ett seminarium om ett reformerat antagningssystem på Svenskt Näringsliv tidigare i veckan.

Lagrådet kritiskt till nya upphandlingsregler

UPPHANDLING Lagrådet är hård i sitt omdöme av de nya upphandlingsreglerna som regeringen vill införa. ”För att uttrycka det milt är Lagrådet kritiskt till förslaget. Det är oklart, svåröverskådligt och kontraproduktivt”, säger Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.

Norsk kritik: ”Kvotering inte rätt väg att gå"

KVOTERING Kvotering av kvinnor i näringslivet, framför allt i styrelserummen, har diskuterats länge. Men kvoteringslagen i grannlandet Norge har gett liten effekt för fler kvinnor i övriga positioner i bolagen. ”Statistiken visar att kvotering inte innebär en quick-fix”, sa Kristina Jullum Hagen, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) under ett seminarium.

Nej till privat dialys i Skåne

KONKURRENS Sedan 2007 har Region Skåne upphandlat dialyssjukvård från företaget Diaverum. Trots att kliniken har bra medicinska resultat och nöjda patienter tar regionen hem all dialysvård i egen regi. Enligt Diaverums Sverigechef Christina Sterner har det oväntade beslutet fattats utifrån felaktiga fakta.

Nyheter från entreprenör

Tidningen för företagsamt folk

Obemannad matbutik landsbygdens räddning

NYKLÄCKT När Robert Ilijason tappade den sista burken barnmat sent på kvällen kom han på sin affärsidé: en mataffär som är öppen dygnet runt, och som dessutom är obemannad. Nu ser han sitt koncept som en räddning på landsbygdens avfolkning och serviceproblem.

Svenskt Näringslivs program i Almedalen

ALMEDALEN Svenskt Näringsliv kommer under årets politikervecka i Almedalen att lyfta ett antal frågor som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Här är hela programmet.

Fackliga attacker mot märket skadar svensk konkurrenskraft

AVTALSRÖRELSEN Fastighetsanställdas förbund och Seko kräver mer än märket. Övriga förbund inom 6F backar upp med sympatistrejker. Inte heller Svenska Pilotföreningen respekterar märket. ”Det är väldigt allvarligt när man använder konfliktvapnet på det här sättet. Man skadar tillväxten, välfärden och konkurrenskraften”, säger Peter Jeppsson, vice vd.

Driven chefekonom på plats till hösten

PÅ NY POST Bettina Kashefi är ny chefekonom på Svenskt Näringsliv. Hon börjar sin tjänst i september. Bettina Kashefi är för närvarande chefekonom vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Segdragen handläggning drabbar guldsmedsföretag

ARBETSKRAFTSINVANDRING Migrationsverkets långa handläggningstider för utländsk arbetskraft slår hårt mot guldsmedsföretaget Schalins Ringar. De behöver rekrytera juvelfattare utomlands men det tar så lång tid att få tillstånd att medarbetarna inte hinner komma förrän högsäsongen är över. "För oss är det en överlevnadsfråga med kortare handläggningstider", säger Johan Redhe, vd för Schalins Ringar.

Akutsjukhusen gökunge i svensk sjukvård

KOMMENTAR De offentliga finanserna är under press. Samtidigt utgör de årliga kostnaderna för vården på akutsjukhusen i Sverige cirka 20 procent av de totala offentliga utgifterna för välfärdstjänsterna. Flera åtgärder bör därför genomföras för att höja produktiviteten på akutsjukhusen, skriver Anders Morin, välfärdspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.