Välkommen översyn av överskottsmålet

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens översyn av överskottsmålet. Det är viktigt att det sker på ett ansvarsfullt sätt med en bred politisk uppslutning. Att redan nu skissa på detaljerade önskelistor är inte rätt väg att gå. Principen bör istället vara att det utrymme som kan skapas vid en förändring av överskottsmålet används till reformer som påverkar den långsiktiga tillväxten positivt. Det skriver Ann Öberg, chefekonom, i en kommentar.

Utmaningar väntar EU:s energiunion
Läs Linda Flinks kommentar »
Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv
Förvånande av miljöministern
Läs Nicklas Skårs kommentar »
EU-domen visar att Finlands sak inte automatiskt är vår
Läs Lars Gellners kommentar »
Finansministern tänker rätt men saknar verktygslåda 
Läs Ann Öbergs kommentar »
Släpp kartan, LO – vi ser samma verklighet
Läs Kjell Frykhammars kommentar »
Missledande om lärartäthet i friskolor
Läs Fredric Skälstads kommentar »
Beslut om Arbetsförmedlingen banar väg för reformer
Läs Carina Lindfelts kommentar »
Logisk uppgörelse i betygsfrågan
Läs Tobias Krantzs kommentar »
Sansat men för byråkratiskt om ägarprövning
Läs Anders Morins kommentar »

”Det ändrar spelreglerna för hela branschen”

ARBETSGIVARAVGIFTER Thomas Evertsson, vd på Willys, är oroad över att regeringen tänker återställa den sänkta arbetsgivaravgiften för unga under 26 år. "Det säger sig självt att höjningen av arbetsgivaravgiften ger stora kostnader som vi måste hantera och som vi knappast kan ta ut av konsumenterna. Istället handlar det om att minska på personalen och eventuellt stänga mindre butiker", säger han.


Självbedömning skapar lönsamhet

LÖNEBILDNING På bemanningsföretaget QR Work arbetar man med en individuell lönemodell som baseras på medarbetarnas egen bedömning. Kvantitativa mål har fått stryka på foten till förmån för mjuka värden och personlig utveckling - något som givit goda resultat och nöjda medarbetare.


Så undviker du miljörisker vid företagsförvärv

MILJÖ Saneringskostnader av industritomter kan komma som en obehaglig överraskning vid ett företagsförvärv eftersom köparen ofta blir ansvarig för den tidigare ägarens föroreringar. I en ny handbok ger Svenskt Näringsliv vägledning om vad särskilt små och medelstora företag bör tänka på inför ett förvärv.

Konkurrensverket upphandlar för en krona per timme

UPPHANDLING Tommy Lundström, vd på Autotech Teknikinformation i Skellefteå, är djupt kritisk till hur många myndigheter upphandlar tjänster. "När till och med Konkurrensverket (KKV), som ju ska hjälpa myndigheter och företag i LOU-djungeln, gör en egen upphandling och godkänner taktiska ”nollbud” och därmed utesluter seriösa företag med realistiska timpriser, är botten nådd".


Nyheter från entreprenör

Tidningen Entreprenör är en tidning om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

Småföretag ska växa på EU:s digitala marknad

EU Inom EU vill man de kommande åren bygga upp en gemensam digital marknad med lika regler i alla medlemsländer. Marknaden ska ta bort hinder för europeiska entreprenörer och ge en skjuts till småbolag som via nätet vill nå globala marknader. Ett exempel är svenska Happy Socks.

Sverige fyra på Europeiska innovationstoppen

STATISTIK Sverige är Europas fjärde mest innovativa land mätt i antalet patentansökningar per capita. Telekomföretaget Ericsson är det svenska bolag som lämnat in flest patentansökningar till det Europeiska patentverket, EPO, visar ny statistik från myndigheten.

Armerat för framgång

VAD HÄNDE SEN Ett nytt sätt att armera betong som är billigare, enklare och mer miljövänligt. Med det i bagaget har Cellfab ägnat de tre första åren åt att etablera sig på marknaden. Nu är grunden gjuten för att ta hem de stora beställningarna.

Svenskt Näringsliv vässar sitt internationella arbete

FÖRÄNDRINGAR Svenskt Näringsliv lägger extra krut på globala frågor. Ett nytt sekretariat inrättas till stöd för den internationella verksamheten. Samtidigt tillsätts en särskild rådgivare för internationella frågor. Organisationsförändringen sjösätts 1 mars.

Ica-handlarens hårda kamp för att få unga i arbete

ARBETSMARKNAD Icahandlaren Jonas Berg har infört en uppmärksammad modell för att minska utanförskapet i Södertälje. Sedan 2005 har han tagit mot över 400 praktikanter till sin butik. Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga har gett honom ett viktigt verktyg i detta arbete.


Höjd arbetsgivaravgift för unga ett orosmoln

HOTAR JOBBEN Förslaget om höjd arbetsgivaravgift för unga skapar oro i företagarleden. Det skulle enligt Katarina Andersson kosta hennes företag 100 000 kronor och äventyra 2-3 jobb.