”Vi gör allt för att få till ett globalt klimatavtal”

KLIMATMÖTET Snart samlas världens klimatförhandlare i Paris för att förhandla fram ett nytt klimatavtal som ska gälla från 2020. ”Våra förhoppningar är att det blir ett avtal, och ett globalt avtal. Vi gör allt för att stöda den processen”, säger Carola Lemne, vd.

Regeländring gör att friskolor kan hjälpa flyktingar
Läs Fredric Skälstads kommentar »
Bristfällig transportpolitik försämrar konkurrenskraften
Läs Mårten Bergmans kommentar »
Vårdvalet har inte missgynnat patienter med låg inkomst och utbildning
Läs Mikael Witterblads kommentar »
Olyckligt att Sverige inför hårdare redovisningsregler än EU kräver
Läs Sofia Bildstein-Hagbergs kommentar »
Johan Olsson
Välkommet med förslag som stärker intresset för yrkesprogram
Läs Johan Olssons kommentar »
Hög tid slopa kravet att begränsa vinstuttag
Läs Anders Morins kommentar »
Tommy Svensson
Ökat integritetsskydd öppnar för yrkeskriminella
Läs Tommy Svenssons kommentar »
Säkra pensionerna för framtiden
Läs Hans Gidhagens kommentar »
EU:s nya skatteregler bromsar investeringar
Läs Krister Anderssons kommentar »
"Vi ska vara ett välkomnande land"
Läs Carola Lemnes kommentar »

Högre utbildning lönar sig inte i Sverige

OECD-RAPPORTEN Få länder har lägre avkastning på utbildning än Sverige, visar en ny undersökning från OECD. Utbildning ska löna sig. Men när utbildningspremien är låg betalar det sig inte att investera i högre studier, skriver skolexpert Fredric Skälstad.

Brist på styrning hämmar svensk forskning

OECD-RAPPORTEN OECD:s analys av svensk forskning visar att ökade basanslag inte har lett till någon större måluppfyllnad. Svenskt Näringsliv föreslår därför att en premie införs som uppmuntrar lärosäten att samverka med samhället, och en premie som främjar att forskare rör sig mellan lärosäten och näringsliv.Momssmäll hotar flyktingboenden

SKATTER Bristen på boplatser för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn är akut. Varenda tillgängligt vandrarhem, hotell och kursgård tas i bruk och många företag vill hjälpa till med att upplåta lokaler. Men en förlegad momsregel kan göra att hjälpsamma företag åker på en riktig momssmäll. ”Skatteverket och domstolar har tappat kompassen. Regeln måste tas bort nu!”, säger momsexpert Anna Sandberg Nilsson.

"Jag behövde ett ställe som tror på mig"

INTEGRATION Byn Nälden har uppmärksammats av BBC för sitt arbete med att ta emot flyktingar. Den dominerande arbetsgivaren i byn, Hallströms Verkstäder, har sedan 80-talet tagit mot invandrare från hela världen. ”Jag behövde ett ställe som tror på mig, så att jag kan visa vad jag kan göra”, säger praktikanten Morteza Vedadian som nyligen flydde från Iran.

Ökade sjukskrivningar oroar företagen

SJUKFRÅNVARO Vart fjärde företag uppger att de har stora problem med sjukfrånvaron. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. Samtidigt jobbar företagen hårt för att minska sjukfrånvaron. ”Företagen styr mot det för att de behöver friska medarbetare, det handlar om att överleva som företag”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.

Försäkringskassan förbättrar servicen till företag

FÖRSÄKRINGAR Nu gör Försäkringskassan en satsning på företagare som innebär att de lättare ska få svar på frågor om sitt eget försäkringsskydd vid exempelvis sjukdom och föräldraledighet. "Det är mycket glädjande att Försäkringskassan så snabbt har agerat på vår skrivelse om behoven av bättre stöd för företagarna avseende det egna försäkringsskyddet", säger socialförsäkringsexpert Catharina Bäck.


Nyheter från entreprenör

Tidningen för företagsamt folk

Att brygga en framgångssaga

ENTREPRENÖR Intresset för hantverksöl har exploderat i Sverige. Att Oppigårds bryggeri i Ingvallsbenning utanför Hedmora hoppade på tåget i rätt tid var mest en slump. Men nu vågar Björn och Sylvia Falkeström spå en nygammal trend: Lager.

De vill minska svordomarna i köket

NYKLÄCKT På knappt ett år har Ninjaplast lyckats ta plats i matvarubutikerna. Mycket tack vare Daniel Kapluns och Richard Olinius enträget demonstrerande av den 100-procentigt fummelfria köksplasten. ”Handlarna tror inte att vi säljer slut på en pall med plast under en dag. När vi bevisar motsatsen vill de ha oss tillbaka”, säger Daniel.


Oroande välståndsutveckling kräver krafttag av regeringen

SAMHÄLLSEKONOMI Den senaste tidens flyktingkris har dramatiskt förändrat ingångsvärdena för den svenska ekonomin. Enligt Migrationsverket och SCB kommer befolkningen att stiga kraftigt. Nu måste regeringen ta kontrollen med en agenda som består av strukturellt riktiga reformer, skriver Ann Öberg, chefekonom och Jonas Frycklund, ekonom.

Höga förväntningar inför Parismötet

KLIMATMÖTET Förhoppningarna inför klimatmötet i Paris är stora. Under ett seminarium i Stockholm konstaterades vikten av ett robust, ambitiöst och bindande avtal, trots att länderna har så olika förutsättningar. Samtidigt är det politiska stödet stort och miljöminister Åsa Romson betonade att det är "glädjande att det finns ett tryck både från näringslivet och samhället". 

Etisk karta styr Vividas medarbetare

VÄLFÄRD Assistansföretaget Vivida har redan från starten arbetat strategiskt med en gemensam värdegrund för sina medarbetare. Det har skapat harmoni hos personalen, kontinuitet för kunderna och dessutom är det lättare att rekrytera duktiga medarbetare, enligt vd:n Fredric Käll.


Besöksnäringen klarar inte höga lönebud

AVTAL 2016 På tok för högt. Den slutsatsen drog Visitas förhandlingschef Pontus Sjöstrand när han kommenterade industrifackens lönekrav inför stundande avtalsrörelse. Branschorganisationen konstaterar att de höjda arbetsgivaravgifterna för unga gör att det inte finns något att förhandla om.