”Värsta konsekvensen är förstås att vi får lägga ned”

VÅRD OCH OMSORG Regeringens vinstutspel gör att bankerna inte ger krediter till välfärdsföretag. Det har satt populära Wästerläkarna i en rävsax. Vårdcentralen kan inte bygga ut för att de inte får lån och får samtidigt inte säga nej till nya patienter. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström skjuter över ansvaret på bankerna.

Christer Ågren
LO vantolkar visstidsanställningarna – igen!
Läs Christer Ågrens kommentar »
Gör inte näringslivet till ett särintresse
Läs Lars Göran Johanssons kommentar »
Svårbegriplig invändning mot fritt vårdval
Läs Anders Morins kommentar »
Lärdomar från 94 fortfarande gångbara
Läs Lars Göran Johanssons kommentar »
Mikael Witterblad
Missriktad kritik mot vårdvalet
Läs Mikael Witterblads kommentar »
Felaktig bild av visstidsanställningar
Läs Patrik Karlssons kommentar »
Vilken bransch drabbas av nästa blixtattack?
Läs Anders Morins kommentar »
Arbetsförmedlingen behöver förändras i grunden
Läs Carina Lindfelts kommentar »
Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv
Låt företagen behålla sina pengar
Läs Tobias Krantzs kommentar »
Regeringen väljer rätt väg om sjuklönekostnader
Läs Catharina Bäcks kommentar »

Tydlighet nyckeln till bra lönesättning

LÖNEBILDNING Svensk arbetsmarknad präglas idag av sammanpressade löner. Det höjer trösklarna till arbetsmarknaden och påverkar företagens möjligheter att utveckla medarbetare och verksamheten. ”Vi har ihärdigt arbetat med att se de enskilda medarbetarna, att de känner att de får en riktig lön utifrån vad de har presterat”, sade Marita Eerola, vd på Vårdstyrkan, under ett seminarium.

Byggnads blockad prövas i Högsta domstolen

ARBETSMARKNAD Genom stridsåtgärder ville Byggnads tvinga en byggfirma att teckna kollektivavtal som innehöll olagliga krav. Byggfirman hann gå i konkurs innan blockaden upphörde. Nu tar Högsta domstolen upp målet för att pröva om Byggnads kan hållas ansvariga. "Ett mycket viktigt principiellt mål", säger Clarence Crafoord, juridiskt ombud.

Strejken hotar företagets nystart

KONFLIKT Svea Exchange hade precis klarat av en svår kris när nästa motgång slog till. Finansförbundet strejkar på elva kontor i Stockholm med motiveringen att Svea Exchange inte vill skriva kollektivavtal. ”Det går inte att diskutera när ena parten strejkar”, säger Svea Ekonomis vice vd Anders Lidefelt.


Momsregel drabbar boenden för ensamkommande barn

SKATTER Beslut i Skatterättsnämnden visar hur en tokig momsregel försvårar renovering och ombyggnationer av fastigheter till bland annat flyktingboenden. Svenskt Näringsliv har tidigare påtalat behovet av att helt ta bort regeln.

Tudelad arbetsmarknad en utmaning

KOMMENTAR Svensk arbetsmarknad fungerar relativt bra. Sysselsättningen stiger, långtidsarbetslösheten sjunker. Ett problem är att lågutbildade och utrikes födda har svårt att få jobb. En förklaring är fortsatt höga lägstalöner, skriver Susanne Spector, arbetsmarknadsekonom.


Ilskan är stor efter regeringens LOV-förslag

KONKURRENS Trots den massiva kritiken lägger regeringen en proposition som ger landstingen möjlighet att slopa vårdvalet. Bland de luttrade vårdföretagarna växer ilskan. ”Vi har bättre kvalitet än landstinget, bättre ekonomi. Kan det bli bättre? Så säger de ändå att det blir bättre om de tar bort oss, tror de att människor är dumma?”, säger småföretagaren Hans Boberg.

Lokal återkoppling gav förankring

INDIVIDUELL LÖNESÄTTNING Träindustriföretaget Setra arbetar med att införa individuell och lokalt anpassad lönesättning på sina produktionsanläggningar. För platschefen Rickard Westerberg var förankring och delaktighet bland medarbetarna viktigt för att nå framgång.


Nyheter från entreprenör

Tidningen Entreprenör är en tidning om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

Förbannelsen som nästan slog in

ENTREPRENÖR Förvärva, ärva, fördärva. Det är den klassiska förbannelsen som sägs vila över den tredje generationens familjeföretagare. Alex Tengvall var tredjen ut när han tog över Risenta och han var snubblande nära att uppfylla profetian. Fylld av iver att föra det anrika företaget in i framtiden, styrde han istället mot ruinens brant.

Ljus tillväxt för belysningsföretag

HÅLLBAR MATPRODUKTION Svenska Heliospectra rankas som ett av världens mest miljöinnovativa bolag, enligt den internationella miljöorganisationen Sustania. I år har företaget börsintroducerats och fått sin unika belysningsteknik patenterad i USA.

Innovationer på menyn

HÅLLBAR MATPRODUKTION Vad ska vi människor äta nu och i framtiden? Denna fråga engagerar inte bara trädkramare och miljöaktivister. Idag är allt fler överens om att den globala livsmedelsproduktionen måste ställas om mot ökad hållbarhet. Det öppnar stora möjligheter för nytänkande entreprenörer inom kost, hälsa, livsmedel och jordbruk. Två svenska exempel är företagen Optifreeze och Heliospectra, som sysslar med frysteknik respektive belysning i växthus.

Här är det tjejerna som styr

WEBB-TV Andelen tjejer som söker till fordons- och transportprogrammen på gymnasiet ökar. Det har företagen tagit fasta på och samverkar nu än mer intensivt med skolan för att bredda rekryteringsbasen och säkra de framtida rekryteringarna.


Årets mest företagsamma 2014

TÄVLING Tag chansen att rösta fram den mest företagsamma personen i ditt län. Nomineringsfasen är avslutad och 24 jurygrupper runt om i landet har vaskat fram 5 finalister var. Fram till och med den sista november pågår röstandet på de regionala sajterna.


Oro för skolkaos i friskoletäta Nacka

SKOLA Nacka kommun kallar alla friskolor till ett möte för att skapa sig en bild om hur deras framtidsplaner ser ut efter att regeringen bestämt sig för att dra åt tumskruvarna för Sveriges välfärdsföretagare. En nedlagd friskola, eller utebliven etablering blir snabbt ett problem i en kommun med många friskolor. ”Jag förstår att de är oroliga för framtiden”, säger Annika Eliasson Frick, vd för Akademiska skolan som ligger i Nacka.

Kvinnor dominerar företagande inom vården

VÄLFÄRD Allt fler kvinnor driver företag inom vård och omsorg. Kristina Bardh, vd för Kosmo, har följt utvecklingen på nära håll i 22 år .”Jag tror de allra flesta drivs av att skapa en verksamhet där beslutsvägarna är korta och kvalitén står i centrum”, säger hon.

Skarp kritik mot förslaget att avskaffa LOV

VÄLFÄRD Regeringen vill tillsammans med Vänsterpartiet hasta igenom ett förslag om att slopa lagen om valfrihet i primärvården. I dag går remisstiden för förslaget ut och skarp kritik riktas från flera olika håll. Svenskt Näringsliv har i efterhand fått möjlighet att yttra sig i frågan. ”Det är sällan man ser så många fel, både i sak och formellt, som i detta ärende”, säger Carola Lemne, vd.