Mikael Witterblad
Dags att hitta ut ur välfärdslabyrinten
Läs Mikael Witterblads kommentar »
Bra lärare ska ha bra betalt
Läs Fredric Skälstads kommentar »
Illavarslande förslag från S och MP
Läs Lars Gellners kommentar »
Starkt stöd bland företagen för ordningsomdömen
Läs Fredric Skälstads kommentar »
Kompetenta ägare stängs ute
Läs Annika Lundius kommentar »
Falska hotbilder stänger arbetsmarknaden
Läs Christer Ågrens kommentar »
Utveckla friskolereformen i stället för förbud mot skolval och vinster
Läs Annika Lundius kommentar »
Slopad allmän visstid oförenligt med modernt samhälle
Läs Niklas Beckmans kommentar »
Välkommet besked – Skatteverket ger nu kunderna anstånd i mål om tryckerimoms
Läs Krister Anderssons kommentar »
Regler för investeringsskydd nyttiga och nödvändiga
Läs Olof Erixons kommentar »

Fler friskoleelever ger bättre kunskaper

KOMMENTAR I UR-programmet ”Världens bästa skitskola” påstås att rätten att välja skola har lett till sämre kunskapsresultat. Tobias Krantz och Fredric Skälstad hävdar motsatsen och pekar på att forskning visar att fler elever i friskolor leder till högre kunskapsresultat.

De tar hand om unga dementa

VÄLFÄRDSFÖRETAGARE Nya målgrupper och uppdragsgivare räddade Backebo Vård & Omsorg efter en dramatisk start. Föreståndare Christa Olsson, och verksamhetschef Birthe Björkenstock noterar att demens ökar snabbt i samhället, både bland äldre och yngre, och därmed ökar behovet av företagets tjänster.


LO försvårar för unga

KOMMENTAR LO säger sig ha identifierat fackliga lösningar på ungdomars problem på dagens arbetsmarknad. Men förslagen skapar inte en tryggare generation. Tvärtom, med LO:s förslag kommer fler unga att se sina möjligheter till arbete kraftigt försämras, skriver Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert och Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.

”Vi stödjer inte enskilda partier”

POLITIK Att Svenskt Näringsliv hjälper politiska partier på högerkanten i det dolda tillbakavisar Pär Henriksson, politisk strateg. ”Vi stödjer inte enskilda partier. Vi tar ställning till politikens innehåll”, säger han.

Delade meningar om äldre arbetskraft

ARBETSMARKNAD Det härjar missuppfattningar bland arbetsgivare. Äldre arbetskraft anses ha sämre förmåga att lära, ha otillräcklig utbildning och inte vara lika flexibla som yngre, enligt undersökningar. Attityden är inte ett uttryck för en generell diskriminering, enligt Svenskt Näringsliv.

Skifte av fokus behövs hos S

KOMMENTAR Socialdemokraterna har presenterat ett förslag till högskolepolitisk satsning. Många av ansatserna och ambitionerna i förslaget är bra, men diskussionen om kvalitet går inte tillräckligt djupt, och hur flera av förslagen praktiskt ska genomföras är oklart. Det skriver Mikaela Almerud och Patrick Krassén i en kommentar.

Förskolan med nya idéer

SPRÅKINLÄRNING Kan barn lära sig engelska redan från ett års ålder? Det är Lena Karman som driver förskoleföretaget Klurifax övertygad om. För två år sedan skapade hon konceptet Smenglish som är ett sätt att lära barn engelska för barn redan i förskolan.


Hjälp från utlandet gav sifferlösa avtal

LÖNEPOLICY Den internationella huvudägaren hjälpte läkemedelsbolaget McNeil AB att införa sifferlösa avtal för tjänstemännen. Åtgärden har redan bidragit till högre flexibilitet i lönesättningen och gett de lokala cheferna en starkare förmåga att jobba med lönen i verksamheten, enligt Yvonne Karlsson, chef för Compensation and Benefits.


Företagens engagemang räddade yrkesutbildningen

SAMVERKAN Bispgårdens Tekniska College har en yrkesutbildning som leder till jobb. Vinnande konceptet är att näringslivet är med och formar gymnasieutbildningen. ”Vi är mycket glada att vi fått sådant gensvar hos skolans ledning och personal”, säger Anders Ljung, Fors Industrier AB och ordförande i Fors Företagareförening.

Sverige är inte USA

KOMMENTAR I USA går 95 procent av inkomstökningen till den lilla klick som tjänar mest. Bilden stämmer inte in på Sverige. Beräkningar visar att våra höginkomsttagare får 16 procent av inkomstökningen, medan 84 procent går till övriga, skriver tf chefekonom Jonas Frycklund. Han går därmed emot ekonomiprofessor Thomas Pikettys resonemang om att kapitalet är ojämlikt fördelat.


Nyheter från entreprenör

Tidningen Entreprenör är en tidning om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

Grisar åker soldriven husvagn

BILDEN Det gröna trähuset rullar sakta fram över fältet. I en hage som sitter fast på husets gavel trampar ett tiotal grisar lugnt med i rörelsen. Så plötsligt dyker det upp gräs under klövarna. Suggorna blir som förbytta och börjar ivrigt beta och böka.

Tapettillverkare får skjuts av kunglig glans

I PRAKTIKEN Tapetföretaget Duro Sweden kan titulera sig Kunglig hovleverantör. Något som öppnat upp dörrar till nya affärskontakter.  ”Det kungliga emblemet fungerar som en kvalitetsstämpel, speciellt när vi riktar oss till marknader utanför Sverige", säger vd Björn Andersson.

Vårdföretagarna sågar välfärdsfond

VÄLFÄRD Vårdföretagarna är vass i sin kritik till Vänsterpartiets förslag att införa en välfärdsfond. "Det är naivt att tro att personalkooperativ ska ersätta de privata investeringarna i välfärden", säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Arbetsmarknaden mindre fredlig än vad som påstås

KOMMENTAR Den nyligen avslutade tågstrejken visade att arbetsmarknaden inte är så fredlig som ofta påstås. Utöver strejken varslade ett tiotal LO-förbund om sympatikonflikter. En av konflikterna skulle ha drabbat den tredjedel av utrikeshandeln som passerar Göteborgs hamn, skriver Christer Ågren, vice vd.

Tummelplats för arbetsmiljön  

MÄSSA Den 22-23 oktober arrangeras Gilla Jobbet på Stockholmsmässan i Älvsjö för andra gången. Det är en konferens som arbetsmarknadens parter står bakom för att öka intresset och kunskapen om arbetsmiljöfrågor.