Förslag om heltid orealistiskt

ARBETSTID Förslaget om lagstiftning om heltid väcker oro hos småföretagare. Färre lediga jobb och ökade kostnader är några konsekvenser. ”Fördelen med visstidsanställning är att vi snabbare kan möte efterfrågan på marknaden och tillgodose kundens behov”, säger Anna-Lena Bohm, vd för callcenterföretaget Uniguide

Ann Öberg
Skattehöjningar riskerar stoppa återhämtningen
Läs Ann Öbergs kommentar »
Näringslivet ger avtryck i skoldebatten
Läs Tobias Krantzs kommentar »
Johan Olsson
Yrkesprogram står inför utmaningar
Läs Johan Olssons kommentar »
Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv
Visstidsanställning leder till fast jobb
Läs Patrik Karlssons kommentar »
Mikael Witterblad
Dags att hitta ut ur välfärdslabyrinten
Läs Mikael Witterblads kommentar »
Bra lärare ska ha bra betalt
Läs Fredric Skälstads kommentar »
Illavarslande förslag från S och MP
Läs Lars Gellners kommentar »
Starkt stöd bland företagen för ordningsomdömen
Läs Fredric Skälstads kommentar »
Kompetenta ägare stängs ute
Läs Annika Lundius kommentar »
Falska hotbilder stänger arbetsmarknaden
Läs Christer Ågrens kommentar »

Frihandelsavtal med USA ger Europa fart

EU Ett frihandelsavtal mellan EU och USA kommer att få stor ekonomisk betydelse. Men blir det verklighet? ”Jag är optimist, eftersom så många vill ha avtalet”, sade Åke Svensson, vd för Teknikföretagen, under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.

Färre hemtjänstföretag hjälper inte äldre

WEBB TV Carin Jämtins (S) förslag att minska antalet hemtjänstföretag i Stockholm möter stort motstånd. Det är inte genom att minska valfriheten som man hjälper de äldre att hitta rätt, förklarar Erik Dahlberg och Hilde Knapasjö vars hemtjänstföretag har specialiserat sig på äldre med minnesproblematik.

"Ideologiskt enögt av Sjöstedt"

VÄLFÄRD ”Man borde inte bli överraskad, men man tar sig ändå för pannan. Det är så ideologiskt enögt och samma gamla halvsanningar som presenteras”. Så kommenterar Carola Lemne Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedts förslag att sätta stopp för vinster inom välfärden.Fler friskoleelever ger bättre kunskaper

KOMMENTAR I UR-programmet ”Världens bästa skitskola” påstås att rätten att välja skola har lett till sämre kunskapsresultat. Tobias Krantz och Fredric Skälstad hävdar motsatsen och pekar på att forskning visar att fler elever i friskolor leder till högre kunskapsresultat.

De tar hand om unga dementa

VÄLFÄRDSFÖRETAGARE Nya målgrupper och uppdragsgivare räddade Backebo Vård & Omsorg efter en dramatisk start. Föreståndare Christa Olsson, och verksamhetschef Birthe Björkenstock noterar att demens ökar snabbt i samhället, både bland äldre och yngre, och därmed ökar behovet av företagets tjänster.


LO försvårar för unga

KOMMENTAR LO säger sig ha identifierat fackliga lösningar på ungdomars problem på dagens arbetsmarknad. Men förslagen skapar inte en tryggare generation. Tvärtom, med LO:s förslag kommer fler unga att se sina möjligheter till arbete kraftigt försämras, skriver Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert och Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.

”Vi stödjer inte enskilda partier”

POLITIK Att Svenskt Näringsliv hjälper politiska partier på högerkanten i det dolda tillbakavisar Pär Henriksson, politisk strateg. ”Vi stödjer inte enskilda partier. Vi tar ställning till politikens innehåll”, säger han.

Delade meningar om äldre arbetskraft

ARBETSMARKNAD Det härjar missuppfattningar bland arbetsgivare. Äldre arbetskraft anses ha sämre förmåga att lära, ha otillräcklig utbildning och inte vara lika flexibla som yngre, enligt undersökningar. Attityden är inte ett uttryck för en generell diskriminering, enligt Svenskt Näringsliv.

Skifte av fokus behövs hos S

KOMMENTAR Socialdemokraterna har presenterat ett förslag till högskolepolitisk satsning. Många av ansatserna och ambitionerna i förslaget är bra, men diskussionen om kvalitet går inte tillräckligt djupt, och hur flera av förslagen praktiskt ska genomföras är oklart. Det skriver Mikaela Almerud och Patrick Krassén i en kommentar.

Förskolan med nya idéer

SPRÅKINLÄRNING Kan barn lära sig engelska redan från ett års ålder? Det är Lena Karman som driver förskoleföretaget Klurifax övertygad om. För två år sedan skapade hon konceptet Smenglish som är ett sätt att lära barn engelska för barn redan i förskolan.


Nyheter från entreprenör

Tidningen Entreprenör är en tidning om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

Arbetslösheten slagträ i valdebatten

SIFFERSANNINGAR Egentligen är det enkelt. Den som inte har jobb men vill ha det och söker jobb är arbetslös. Punkt och slut. Men i debatten, i synnerhet i valrörelsen, är det inte så enkelt. Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven har ofta olika utgångspunkt när de kastar procentsatser på varandra. Tidningen Entreprenör reder ut begreppen bakom valets viktigaste fråga.

Grisar åker soldriven husvagn

BILDEN Det gröna trähuset rullar sakta fram över fältet. I en hage som sitter fast på husets gavel trampar ett tiotal grisar lugnt med i rörelsen. Så plötsligt dyker det upp gräs under klövarna. Suggorna blir som förbytta och börjar ivrigt beta och böka.

Hjälp från utlandet gav sifferlösa avtal

LÖNEPOLICY Den internationella huvudägaren hjälpte läkemedelsbolaget McNeil AB att införa sifferlösa avtal för tjänstemännen. Åtgärden har redan bidragit till högre flexibilitet i lönesättningen och gett de lokala cheferna en starkare förmåga att jobba med lönen i verksamheten, enligt Yvonne Karlsson, chef för Compensation and Benefits.


Företagens engagemang räddade yrkesutbildningen

SAMVERKAN Bispgårdens Tekniska College har en yrkesutbildning som leder till jobb. Vinnande konceptet är att näringslivet är med och formar gymnasieutbildningen. ”Vi är mycket glada att vi fått sådant gensvar hos skolans ledning och personal”, säger Anders Ljung, Fors Industrier AB och ordförande i Fors Företagareförening.

Sverige är inte USA

KOMMENTAR I USA går 95 procent av inkomstökningen till den lilla klick som tjänar mest. Bilden stämmer inte in på Sverige. Beräkningar visar att våra höginkomsttagare får 16 procent av inkomstökningen, medan 84 procent går till övriga, skriver tf chefekonom Jonas Frycklund. Han går därmed emot ekonomiprofessor Thomas Pikettys resonemang om att kapitalet är ojämlikt fördelat.