Mer fakta i välfärdsdebatten efterlyses

ALMEDALSVECKAN Det behövs fortfarande mer forskning och bättre mått för att mäta kvalitet i välfärden, oavsett om det är en offentlig eller privat utförare. Det konstaterades på ett seminarium i Almedalen där effekterna av konkurrens i välfärden diskuterades. Anders Morin och Mikael Witterblad, ansvariga för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv, presenterade även sex områden där det behövs kompletterande regleringar i välfärden.

Elförsörjningens allvarliga läge bekräftas
Läs Maria Sunér Flemings kommentar »
Höga marginalskatter är skadligt
Läs Johan Falls kommentar »
Allt större utmaningar på arbetsmarknaden
Läs Susanne Spectors kommentar »
Mikael Witterblad
Etableringshindren omfattande för välfärdsföretagare
Läs Mikael Witterblads kommentar »
Entreprenörskap går på sparlåga
Läs Ann Öbergs kommentar »
Kritik öppnar för reformer av Arbetsförmedlingen
Läs Carina Lindfelts kommentar »
Står EUs revisionspaket i konflikt med Europakonventionen?
Läs Claes Norbergs kommentar »
Stärkta kvalitetskrav ska gälla även offentliga utförare i välfärden
Läs Anders Morins kommentar »
Kontraproduktivt förslag om entreprenörsansvar
Läs Lars Gellners kommentar »
Ökad regelbörda för onödigt många företag
Läs Claes Norbergs kommentar »

Vita jobb-modellen inget för Lindesberg

UPPHANDLING Vita jobb-modellen döms ut av arbetsgivarna eftersom den gör facken till kontrollanter. I Lindesberg testas en annan modell tillsammans med Skatteverket. Svenskt Näringsliv ser fördelar men manar till försiktighet. ”Det är viktigt att Skatteverket inte tillåts behandla en mycket omfattande mängd uppgifter”, säger Kerstin Nyquist, skattejurist på Svenskt Näringsliv.


”Vi vill vara kvar och växa”

AVTAL 2016 Woolpower vill växa och bli stora i Sverige men verkar samtidigt på en prispressad global marknad där konkurrenterna har betydligt lägre kostnader. Inför avtalsrörelsen efterlyser företagets ägare Adam Brånby en nykter syn på löneökningar i förhållande till faktisk inflation.


Frihandelsavtal river hinder för små exportföretag

FRIHANDEL Ett vanligt antagande är att ett frihandelsavtal mellan EU och USA främst gynnar de största svenska exportföretagen. Men det finns många mindre företag som håller tummarna för att förhandlingarna ska resultera i ett färdigt avtal, visar en rundringning. "Den administration som är förknippad med att sälja till USA är både tidsödande och kostsam", säger Barry Smith, produktionsansvarig på företaget Wipro i Östersund.

Stor lättnad när Uddevalla behåller LOV

VÄLFÄRD Uddevalla har velat skrota lagen om valfrihetssystem. Nu står det klart att systemet blir kvar. Ett av företagen som kämpat för att behålla valfriheten inom hemtjänsten är Tesia. Valfriheten gör att de äldre säger till om något är fel och hur de vill ha insatser utförda, som få vågade när kommunen var enda alternativet, enligt Eva-Lee Thörnkvist, vd på Tesia. Nyheter från entreprenör

Tidningen för företagsamt folk

Tidsoptimist fick klinik på rätt köl

I PRAKTIKEN Från halvfärdiga arbetsuppgifter, osorterade pappershögar och brandkårsutryckningar till städat skrivbord, örnkoll på e-mejlen och ett effektivt bokningssystem. Sedan Mattias Edman fick hjälp att planera arbetsdagen får han mer gjort, kommer sällan i tidsnöd och har fått tillbaka arbetsglädjen.

”Vi var bara timmar från konkurs”

I PRAKTIKEN En alltför expansiv affärsplan drev Team Sportia in i en likviditetskris. Efter indragna krediter var slutet nära. Sportkedjan valde företagsrekonstruktion och levde under månader mellan hopp och förtvivlan. Först när ägarna sköt till pengar kunde, tillförordnade vd:n, Anders Edvardsson, se ljuset i tunneln.


Individuell lön stärker företagets konkurrenskraft

LÖNESÄTTNING En lönemodell som premierar både prestation och personlig utveckling. Det finns numera på Atlas Copco Constructions Tools i Kalmar. Det är en individuell lönesättning som både fack och företag är överens om och ser som ett sätt att stärka konkurrenskraften.

Roterande kompetens lyfter global jätte

UTLÄNDSK ARBETSKRAFT ABB Sverige hittar kvalificerad arbetskraft genom att medarbetare från andra dotterbolag världen runt kommer hit och jobbar. Under årets tre första månader ansökte företaget om arbetstillstånd för 61 personer, med vistelseort utanför EU, hos Migrationsverket.