Skarp kritik mot förslaget att avskaffa LOV

VÄLFÄRD Regeringen vill tillsammans med Vänsterpartiet hasta igenom ett förslag om att slopa lagen om valfrihet i primärvården. I dag går remisstiden för förslaget ut och skarp kritik riktas från flera olika håll. Svenskt Näringsliv har i efterhand fått möjlighet att yttra sig i frågan. ”Det är sällan man ser så många fel, både i sak och formellt, som i detta ärende”, säger Carola Lemne, vd.

Vilken bransch drabbas av nästa blixtattack?
Läs Anders Morins kommentar »
Arbetsförmedlingen behöver förändras i grunden
Läs Carina Lindfelts kommentar »
Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv
Låt företagen behålla sina pengar
Läs Tobias Krantzs kommentar »
Regeringen väljer rätt väg om sjuklönekostnader
Läs Catharina Bäcks kommentar »
"Att höja marginalskatten vore direkt ohälsosamt"
Läs Krister Anderssons kommentar »
Begränsningar av visstid ger färre jobb
Läs Patrik Karlssons kommentar »
Välj rätt om sjuklönekostnaderna, S och MP!
Läs Catharina Bäcks kommentar »
"Höjda skatter riskerar att bryta uppgång"
Läs Ann Öbergs kommentar »
Bodil Mellbom
Nya utmaningar inom arbetsmiljöområdet
Läs Bodil Mellbloms kommentar »
Världens högsta marginalskatt blir ännu högre
Läs Johan Falls kommentar »

Dags för energikommission värd namnet

KOMMENTAR Regeringen har inlett med att fatta ett antal beslut som får stora konsekvenser för Sveriges elförsörjning och näringsliv, utan att de har gjort en grundläggande helhetsanalys. Det här duger inte Stefan Löfven – dags för en energikommission värd namnet, skriver Annika Lundius, vice vd och Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.

Risk att vårdvalet skrotas i Norrbotten

VÅRD OCH OMSORG Norrbottens läns landsting pekas av många ut som ett av de landsting som kommer att skrota vårdvalet inom primärvården. ”Jag blir väldigt orolig när jag hör det, med tanke på den verksamhet som vi har, de patienter som aktivt valt oss och de anställda som finns hos oss”, säger Kirsten Hallman-Pettersson, vd på Adviva Hälsocentral.

Politiska förslag hämmar viljan att anställa

ENKÄT Slopat tvåundantag i LAS och begränsningar av möjligheten att visstidsanställa är exempel på politiska förslag som allvarligt minskar viljan att anställa hos företagen. Det visar en enkät från Svenskt Näringsliv. Företagaren Marianne Ohlson kallar förslagen för skrivbordsprodukter. ”De som har skrivit förslagen har ingen koll på hur företag fungerar”, säger hon.


Regeringen sviker jobbskaparna

BUDGETEN Regeringens budget är ingen politik för fler jobb, anser Svenskt Näringsliv. En bekymrad Carola Lemne, vd, anser att det är fel att lägga fokus på ökade offentliga utgifter snarare än företagande, konkurrenskraft och långsiktig tillväxt.

Väljarna: Regeringens skattehöjningar skadar jobben

UNDERSÖKNING Regeringen gick till val på att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Men reformerna som presenterats hittills har inte övertygat experterna eller företagen. En ny mätning från TNS-SIFO visar att inte heller allmänheten tror att den föreslagna politiken kommer att skapa fler jobb.


Oro för skolkaos i friskoletäta Nacka

SKOLA Nacka kommun kallar alla friskolor till ett möte för att skapa sig en bild om hur deras framtidsplaner ser ut efter att regeringen bestämt sig för att dra åt tumskruvarna för Sveriges välfärdsföretagare. En nedlagd friskola, eller utebliven etablering blir snabbt ett problem i en kommun med många friskolor. ”Jag förstår att de är oroliga för framtiden”, säger Annika Eliasson Frick, vd för Akademiska skolan som ligger i Nacka.

Nya Entreprenör: Hela världen vill bo i deras trädkojor

LÄSTIPS Från att ha drivit en sömnig vägkrog till att bli intervjuade av CNN. På bara några månader förändrades Kent och Britta Lindvalls företagarliv i grunden när de öppnade Treehotel i Harads. Medierna stod i kö för att göra reportage och kändisar som supermodellen Kate Moss ville boka rum. Möt entreprenörsparet i nya numret av tidningen Entreprenör.

Viktigt med attraktiva avtal

ARBETSMARKNAD TV-programmet ”Uppdrag granskning” har synat den svenska arbetsmarknaden. I en kommentar till inslaget säger Christer Ågren, vice vd, att det är viktigt att avtalen är attraktiva för både företagare och medarbetare.


Klimatpolitiken får inte bli en börda för företagen

KLIMAT EU:s stats- och regeringschefer har enats om hur energi- och klimatpolitiken ska se ut fram till år 2030. Växthusgaserna ska minska med minst 40 procent, andelen förnybar energi ska vara minst 27 procent och energieffektiviseringen ska öka med 27 procent.”Det är olyckligt att EU väljer att fortsätta med separata mål för förnybart och energieffektivisering”, säger klimatexpert Maria Sunér Fleming, i en kommentar.


Nyheter från entreprenör

Tidningen Entreprenör är en tidning om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

Svensk helylle-jympa på på kinesiska

ENTREPRENÖR Linus Holmsäter tog den helyllesvenska jympan till Kina, ett land där ungas motionsvanor är obefintliga och betalningsviljan för ett gymkort nästan noll. I dag har Heyrobics gjort sig känt för uppseendeväckande pass på hustak och massträning med 30 000 personer på Himmelska fridens torg. På kinesisk stats-tv visas dokumentären om den svenske entreprenören och ”världens gladaste sport”.

Minister vill ha kvar lex Laval

ARBETSMARKNAD Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, vill inte längre riva upp lex Laval. Insiktsfullt, anser arbetsrättsjurist Lars Gellner.


Regeringens expressutredning hotar valfriheten

VÄLFÄRD Regeringen och Vänsterpartiet vill snabbstoppa etableringsfriheten i primärvården. De har tillsatt en expressutredning med förhoppningen att göra det möjligt för landstingen att ta bort lagen om valfrihet, LOV, vilket kan innebära att nya regler kan gälla redan från den 1 januari nästa år om förslaget går igenom i riksdagen. Företagen i branschen är minst sagt överraskade, visar en rundringning.

Malmström ett glädjepiller

FRIHANDEL Det går nästan att ta på förtjusningen i Svenskt Näringslivs korridorer över att Cecilia Malmström är ny handelskommissionär. Enligt Niklas Bergström, internationell samordnare, så öppnar sig ett tillfälle att vara med och försöka påverka handelspolitiken för lång tid framöver.


Regeringens vinstförslag stoppar innovationskraften

VÄLFÄRDEN I ett tv-reportage berättar den erfarne läkaren Anders Henriksson om hur han vill att den svenska vården ska utvecklas. Regeringens vinstförslag blir ett hinder, menar han. ”Det blir mindre lockande för företag att hjälpa oss att klara utmaningen med den åldrande befolkningen och hitta nya behandlingsmetoder”, säger han.