Facken måste orka ta ansvar för Sverige

AVTAL 2016 En inkluderande arbetsmarknad med fler jobb är grunden för vårt samhälles välstånd och sammanhållning. Tyvärr har vi på senare år sett hur vissa fackförbund inte tar ansvar för jobben, skriver Carola Lemne, vd och Peter Jeppsson, vice vd.

Krantz: Tvångsförvalta misskötta kommunala skolor
Läs Tobias Krantzs kommentar »
Arbetsmiljö utan arbetsgivarperspektiv
Läs kommentaren »
Mikael Witterblad
Skolverket reducerar likvärdighet i skolan till ”etikettfråga”
Läs Mikael Witterblads kommentar »
Skattepolitiken hindrar tillkomsten av enkla jobb
Läs Robert Gidehags kommentar »
Myndighetsbeslut delseger för näringslivet
Läs Ellen Hausel Heldahls kommentar »
Dataöverföringar riskerar drunkna i Atlanten
Läs Carolina Brånbys kommentar »
Ökat elbehov äventyras av kortsiktig politik
Läs Maria Sunér Flemings kommentar »
Sverige förlorar på nya internationella skatteregler
Läs Krister Anderssons kommentar »
Sunér Fleming: Dags att ta politiskt ansvar i energipolitiken
Läs kommentaren »
WTO fortfarande på banan
Läs Olof Erixons kommentar »

Storförlust för återtaget kommunalt äldreboende

KONKURRENS Först offentlig drift, sedan privat, sedan åter offentlig drift och nu höjs rösterna för att än en gång låta privata vårdföretag ta över. Äldreboendet Pjäsen i Visby har blivit en följetong för Region Gotland. Framför allt en kostsam följetong: egen regi blev fyra miljoner dyrare än privat.

Lagändring krävs för att få fler flyktingboenden

SKATTER En förlegad momsregel gör att företag som upplåter sina lokaler till asylboenden kan åka på en riktig skattesmäll. Skatteverket har lyckats lösa ett fåtal situationer, men problemet kvarstår enligt skatteexpert Anna Sandberg Nilsson. ”Momsfrågan drabbar människor på flykt som får sämre boenden. Det måste till en lagändring”, säger hon.

Höjd ungdomsskatt tvingar Senzum till Spanien

UNGDOMSRABATT Senzum öppnar kontor i Spanien och anställer tio personer. En förklaring är regeringens höjning av arbetsgivaravgifter för unga. ”Det förs en politik i Sverige där arbetsgivaravgiften höjs och det måste vi som företag ta hänsyn till”, säger Henrik Tegelström, vd.

Sundsvalls kommun svälter ut hemtjänstföretagen

VÄLFÄRD När hemtjänstföretagen i Sundsvall trodde att botten var nådd efter en lång rad av sparkrav kom nästa dråpslag: Kommunen vill minska tiden för matlagning. ”Vissa av uppgifterna vi ska göra hos kunderna kommer att bli omöjliga”, säger Emelie Söderström, vd på Hemtjänst Ditt liv. Hennes upprördhet är stor, inte minst för att kommunen valt att mörka inför kunderna.

Nyheter från entreprenör

Tidningen för företagsamt folk

Olga Rönnberg: ”Jag började hemma i köket”

10 FRÅGOR Hon började träna för att få mer energi som trött och sliten trebarnsmamma. Idag inspirerar Olga Rönnberg tusentals svenska mammor att komma igång med träningen med sina böcker och företaget Mammafitness. ”Jag grävde där jag stod”, säger hon.

Kommunbyte ett lyft för Vicky Teknik

FÖRETAGSKLIMAT . Det märkte företaget Vicky Teknik vid flytten från Botkyrka till Haninge. ”Hade vi vetat hur mycket bättre Haninge är för småföretag hade vi övervägt att flytta för flera år sedan”, säger delägaren Jan Carlsson.

Krafttag krävs för svensk export

GLOBALISERING Exportnationen Sverige står inför stora utmaningar. För att göra Sverige till en vinnare i internationaliseringen, har regeringen i samråd med näringslivet tagit fram en ny exportstrategi. ”Utmaningarna vi står inför är enorma, så nu gäller det att exportstrategin blir tydlig och konkret”, säger Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.

Blandad bild av svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Det är en blandad bild av svensk arbetsmarknad som träder fram i SCB:s färska statistik över arbetsmarknadens utveckling under 2015. Jobbtillväxten har inte varit tillräcklig för att råda bot på de höga arbetslöshetstalen bland utrikes födda. Situationen riskerar att förvärras under kommande år, skriver ekonomerna Susanne Spector och Gabriella Chirico Willstedt.