Återhämtningen är här - men arbetslösheten blir fortsatt hög

KONJUNKTURRAPPORT Ekonomin i omvärlden går bättre, särskilt gäller det västvärlden och främst USA och Storbritannien. Många länder gynnas av det låga oljepriset. Som en följd av försämrad konkurrenskraft har Sverige dock svårt att dra nytta av detta. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, där BNP-tillväxten väntas bli 3,1 procent både 2015 och 2016.

Återförstatligande ger inte koll på järnvägen
Läs Mårten Bergmans kommentar »
Fel recept för sjukförsäkringen i vårbudgeten
Läs Catharina Bäcks kommentar »
Privata sjukvårdsförsäkringar avlastar skattefinansierad vård
Läs Anders Morins kommentar »
Regeringens jobbpolitik för unga under attack
Läs Susanne Spectors kommentar »
Bra för Sverige, bra för EU, och bra för Sydkorea
Läs Olof Erixons kommentar »
Moderat förslag stärker skolan
Läs kommentaren »
Näringslivet förlorar inflytande på högre utbildning
Läs Mikaela Almeruds kommentar »
Nicklas Skår.
Tillväxt och investeringar – förutsättningar för hållbar utveckling
Läs Nicklas Skårs kommentar »
Regeringens analys av AF inte tillräcklig
Läs Carina Lindfelts kommentar »
"Matchningsanställningar värt att pröva"
Läs Karin Ekengers kommentar »

Fördröj inte balansmålet

KOMMENTAR Regeringen öppnar för en förändring i det budgetpolitiska ramverket, från ett överskottsmål till ett balansmål. Bra, anser ekonomerna Ann Öberg och Jonas Frycklund, som vill se en parlamentarisk förankring över blockgränsen.

Industrins löneledande roll ligger fast

AVTAL 16 Industrin fortsätter att vara lönenormerande. Samtidigt måste det finnas en tydlig rollfördelning mellan Riksbanken och arbetsmarknadens parter. Det framkom när de ekonomiska realiteterna inför nästa års avtalsrörelse diskuterades.

Frihandelsavtal får fart på kameraföretag

FRIHANDEL Ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle underlätta vardagen för industriföretaget FLIR i Täby. 99 procent av företagets produktion går på export. ”Det skulle bli enklare för oss att köpa komponenter internt från USA och sälja färdiga system till USA”, säger Rickard Lindvall, general manager för FLIR Systems i Täby.


Kraftigt försämrade jobbchanser när ungdomsskatten höjs

UNDERSÖKNING Högre ungdomsarbetslöshet och sämre jobbchanser för unga blir konsekvensen när regeringen höjer ungdomsskatten med start den första augusti i år. Inom de branscher som idag anställer särskilt många unga, till exempel Hotell- och restaurang samt Handel, blir konsekvenserna mycket allvarliga. Det visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel för första kvartalet 2015.


Regelkrångel hindrar svensk export

FRIHANDEL Vinscharna som Sepson tillverkar används idag världen över, men byråkratiska hinder har gjort att etableringen i USA har dröjt. "Ett frihandelsavtal skulle underlätta expansionen betydligt", säger Mats Elfsberg, vd på Sepson.

Regeringen gör fel om jobben

DEBATT Regeringen staplar jobbfientliga förslag på varandra. Begränsningar av rot-avdraget, höjd arbetsgivaravgift för unga, stopp för vinst i välfärden är några axplock. Mot den bakgrunden är det dags att regeringen Löfven byter perspektiv och fokuserar på vad som är bäst för företagen, anser företrädare för näringslivet.


Oberoende råd ska utvärdera arbetsmarknaden

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv tar initiativ till ett oberoende råd. Uppdraget blir att analysera hur arbetsmarknadspolitik, lönebildning och arbetsrätt påverkar arbetsmarknadens funktionssätt.

Nyheter från entreprenör

Tidningen för företagsamt folk

"Tänker jag för mycket på det så kommer tårarna"

VALFRIHET Härnösands kommun har beslutat att riva upp avtalet med hälften av sina hemtjänstutförare, däribland det privata företaget Rik hemtjänst. ”Tänker jag för mycket på det så kommer tårarna för jag tycker att det är bedrövligt”, säger brukaren Sonja Hjelm.


Prestation i fokus hos Volvo Cars

LÖNESÄTTNING Volvo Cars är ett globalt företag med tillverkning av bilar i Sverige, Belgien och Kina. Torsten Dobbertin är ansvarig för lön- och förmånsfrågor och har sedan 2012 arbetat med att driva en utveckling av Volvo Cars arbete med lönerna för att stärka företagets konkurrenskraft.