Kontakta Svenskt Näringsliv

Har du en fråga eller vill komma med en synpunkt till Svenskt Näringsliv skickar du in den via formuläret nedan.

Huvudkontor

Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm
Telefon: 08-553 430 00