Stockholm

Storgatan 19

114 82 Stockholm

Tel: 08 762 70 00

"Vi vill ha växande och fler företag i Vallentuna"

HALLÅ DÄR Chanette Andersson är ny utvecklings- och näringslivschef i Vallentuna kommun. Hur ser hon på kommunens näringslivsarbete och vad behövs för att förbättra företagsklimatet? Vi har ställt tre snabba frågor till Chanette, läs hennes svar här.

Annika Bröms
Medfinansiering i sjukförsäkringen lika dåligt nu som då
Läs Annika Bröms kommentar »
Annika Bröms
Nej, vi vill inte sänka lönerna för de som arbetar
Läs Annika Bröms kommentar »
Yrkesutbildning ett smart val i Stockholm
Läs Maria Cederholms kommentar »
Maria Cederholm
Oroande utveckling för prao i Stockholms län
Läs Maria Cederholms kommentar »
Olle Nylund
Höjda skatter leder till färre jobb
Läs Olle Nylunds kommentar »
Annika Bröms
En hyllning till företagsamma människor
Läs Annika Bröms kommentar »
Äntligen är semestern slut
Läs Annika Bröms kommentar »
Framgångsrik yrkesutbildning läggs ner
Läs Maria Cederholms kommentar »
Vem värnar om Greta, 85?
Läs Maria Cederholms kommentar »
Bäst på att vara kommun
Läs Maria Cederholms kommentar »

"Det är inte fel på lagen"

SOMMARKRÖNIKA Vid årsskiftet 2016/2017 får vi sannolikt en ny upphandlingslagstiftning. Det är dock farligt att tro att en ny lagstiftning per automatik kommer att leda till bättre upphandlingar. Det är inte där problemet ligger. Det centrala i det här sammanhanget är upphandlande myndigheters kompetens och arbetssätt och här finns på många håll en stor förbättringspotential. Det skriver Birgitta Laurent, upphandlings- och konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv, i sin krönika.

"Det känns som att jag fått in en fot på arbetsmarknaden"

INTEGRATION Gröna Lunds nöjespark i Stockholm satsade inför sommaren på att anställa nyanlända. 21-åriga Basel Elias från Syrien är en av dem som fått sitt första jobb i Sverige på tivolit. "Det är ett jobb som hjälpt mig mycket faktiskt. Det var lite kämpigt att komma till Sverige i början", säger han.

Dags att förändra konfliktreglerna

SOMMARKRÖNIKA Regelverket som styr när och hur det är tillåtet att ta till stridsåtgärder på arbetsmarknaden, de så kallade konfliktreglerna, nämns allt oftare i samhällsdebatten. Sverige har mer tillåtande konfliktregler än de flesta andra länder. Politiker börjar få upp ögonen för att detta försämrar företagens konkurrenskraft och hur arbetsmarknaden fungerar. Det skriver Kjell Frykhammar, projektledare i arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Behövs reformer som underlättar vägen till jobb

SOMMARKRÖNIKA Utan invandrad kompetens kommer svenska företag inte att klara av att fylla sina kompetensbehov. Inhemsk arbetskraft räcker helt enkelt inte till. Därför är det nödvändigt att de personer som kommer till Sverige kommer ut på arbetsmarknaden och att vi tar vara på den kompetens som flera av dem har. Det kräver reformer som förkortar tiden mellan ankomsten till Sverige och etablering på arbetsmarknaden. Det skriver Mikaela Almerud, högskoleexpert på Svenskt Näringsliv.

Utan åkeribranschen stannar hela Sverige upp

SKATT Förslaget om kilometerskatt som nyligen presenterades av Vägslitageskatteutredningen har väckt starka känslor.  Även i Stockholm fasar företag över en eventuell lagändring. "Det påverkar även oss" säger Lars-Inge Österman, VD för LIAB AB.

En stark arbetsmarknad med matchningsproblem

SOMMARKRÖNIKA Konjunkturen har stärkts och arbetslösheten är på väg nedåt. Samtidigt finns det betydande matchningsproblem på arbetsmarknaden. Av alla de jobb som anmäls hos Arbetsförmedlingen kvarstår över 90 procent vid månadens slut. Det är betydligt högre än genomsnittet för de senaste åren. Det skriver Gabriella Chirico Willstedt, arbetsmarknadsekonom på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

”Entreprenörskap är något av det finaste som finns”

FÖRETAGSAMHET Jakob Ribbing har tillsammans med sitt företag Smart Recycling tagit flera kliv framåt och gjort en resa både i volym och som aktör på marknaden de senaste åren. Från sex medarbetare 2013 är man idag 14 anställda i företaget. Tidigare i år flyttade företaget också in i nya, större lokaler för att möjliggöra ytterligare tillväxt och effektivisering av verksamheten.

Stolthet över företagsklimatet sällsynt

KRÖNIKA När Svenskt Näringsliv bjöd in företagare från hela landet för att diskutera det lokala företagsklimatet beskrev flera av deltagarna sin hemkommun med uppgivenhet. Som företagare upplever man på många håll att det saknas en grundläggande förståelse för företagens villkor och deras betydelse för välfärden i kommunen. Om detta berättar Pontus Lindström, projektledare på Företagsklimat, i sin krönika.

Quinyx tar action - bjuder in barn att lära sig programmering

UTBILDNING Den 29 juni bjöd företaget Quinyx in drygt 20 tjejer och killar till sitt kontor för att under några timmar få lära sig mer om hur det fungerar på en utvecklingsavdelning. Quinyx, vars affärsidé är ett webbaserat personalhanteringssystem, har länge brunnit för frågan om programmering i skolan. Behovet av programmerare är stort redan idag, men kommer i och med den ökande digitaliseringen bli ännu större i framtiden.

Väl fungerande konkurrens bygger Sverige starkare

SOMMARKRÖNIKA Med de utmaningar som Sverige står inför idag, imorgon och de kommande åren så behöver vi jobba mer tillsammans, inte mot varandra. Varför skapa en atmosfär där man ser varandra som ett ”hot”, snarare än som gemensam resurs? Det skriver Göran Grén, jurist på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika

Hej, jag heter Furhat. Vad heter du?

LÄSTIPS - TIDNINGEN ENTREPRENÖR 33-åringe Samer Al Moubayed tackade nej till ett välbetalt jobb på Disney för att bygga sociala robotar. Tillsammans med kollegor från Kungliga tekniska högskolan, KTH, har han startat företaget Furhat Robotics, som bygger på revolutionerande tal- och animationsteknik. Redan från start har intresset från marknaden varit stort.

"Det känns bra att ha ett arbete"

MITT FÖRSTA JOBB För Melat Tsegai, som kom ensam till Sverige för tre år sedan, är jobbet på äldreboendet Söndagsgården ett efterlängtat steg in i det svenska samhället. "Det var jättetråkigt att inte ha något jobb, allt känns mycket roligare nu", säger hon.

Samsyn behövs om en effektivare offentlig sektor

SOMMARKRÖNIKA En ökande och åldrande befolkning, tillsammans med flyktingkrisen, gör att den offentliga sektorn måste effektivisera sina verksamheter. Successiva skattehöjningar är ingen utväg, det leder till sämre drivkrafter till arbete och investeringar, vilket i sin tur påverkar tillväxt och välstånd negativt. Det skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika

Täby vandrade för ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Den 13 juni samlades politiker, företagare och tjänstemän från Täby kommun på Näsby Slott för att under en promenad diskutera företagsklimatet i kommunen. Trots att Täby redan idag generellt sett får bättre betyg i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet än genomsnittet för Sverige är såväl företagare som politiker och tjänstemän överens om att mycket kan bli ännu bättre.

Företagen i Stockholms län tvekar att lämna klagomål

FÖRETAGSKLIMAT Företagare i Stockholms län tvekar att lämna in klagomål till sin kommun eftersom det kan påverka deras verksamhet negativt. Det visar årets stora enkätundersökning om företagsklimatet. "Oron är ett stort demokratiskt problem och riskerar att hindra företag från att utvecklas och växa", säger Annika Bröms, regionchef Svenskt Näringsliv.

Ökad kompetens och produktivitet med plusmeny som lönemodell

PRISAD MODELL År 2007 belönades designbyrån Doberman för sin lönemodell, som de kallar plusmenyn, genom att tilldelas Alectas pris för ”Årets bästa idé”. Idén var så bra att företaget fortsätter att använda och utveckla lönemodellen. Förra året belönades de igen – denna gång av Universum med utmärkelsen ”Sveriges bästa arbetsgivare” i kategorin mellanstora företag.

”Vi politiker måste lyssna mer till företagarna”

FÖRETAGSKLIMAT Att bättre dialog mellan företagare och politiker är av stor vikt framkom vid ett möte med lokala politiker och företagare i Järfälla i förra veckan där syftet var att diskutera hur företagsklimatet i kommunen kan bli bättre.

Digitalt verktyg gör lönebildningen tydlig

JOBBA MED LÖNEN IT-mästaren, som har kunder över hela Sverige och kontor i Örebro, Stockholm och Karlstad, vill utveckla sitt lönebildningsarbete och tar det digitala verktyget Jobba med lönen till hjälp. "Det är viktigt med en öppen dialog kring löner och med verktyget blir det lättare att vara tydlig", säger Göran Lejerwik på IT-mästaren.

Öppet brev: Hur tänker du Strandhäll?

SJUKSKATT Jag heter Solveig Sunnebo. Jag äger och driver företaget Helianthus som idag har 14 förskolor i Huddinge, Nacka, Nyköping och Örebro. Jag är mycket oroad över förslaget om medfinansiering med 25 % av sjuklönekostnaden för våra medarbetare och vad det skulle få för konsekvenser för företag i Sverige. Hur tänkte du, Strandhäll? Jag kan inte förstå det. Så inleder Solveig Sunnebo på Föreskoleteamet Helianthus sitt öppna brev till Annika Strandhäll.

Icahandlarens kamp mot utanförskapet

LÄSTIPS - TIDNINGEN ENTREPRENÖR På Ica Maxi i Södertälje driver Jonas Berg ett storskaligt integrationsprojekt. Hundratals lärlingar och praktikanter har kommit till hans butik, många med utländsk bakgrund, för att senare få anställning eller slussas vidare i samhället.

Öppet brev till Annika Strandhäll om sjukskatten

SJUKSKATT Alla de arbetsgivare jag talat med känner nu en stor oro och många kommer att ge upp. Men en kanske större fråga är, hur ska vi kunna hjälpa de som står längst ifrån arbetsmarknaden med att skapa hopp och möjligheter för en framtid med en meningsfull sysselsättning utefter deras förutsättningar. Det skriver Anna-Lena Bohm, Uniguide, i sitt öppna brev till Annika Strandhäll.