Uppsala

Bangårdsgatan 13

753 20 Uppsala

Tel: 018-71 10 00

Förenkla för företagen

FÖRETAGSKLIMAT Vill man förändra något från grunden finns inga snabba lösningar, det är Cissi Lööv, näringslivschef i Enköpings kommun väl medveten om. Med ett vikande företagsklimat och NKI-siffror som inte fick någon att hurra krävdes krafttag. Vid en stor workshop 2015 där politiker och tjänstemän från kommunen möttes förankrades idén om ett genomgripande förändrings- och förbättringsarbete.

Anna-Lena Holmström
Dialog är en investering
Läs Anna-Lena Holmströms kommentar »
Anna-Lena Holmström
Mera Zlatan mindre Jante!
Läs Anna-Lena Holmströms kommentar »
Anna-Lena Holmström
Utan företag - ingen välfärd
Läs Anna-Lena Holmströms kommentar »
Anna-Lena-Holmstrom
Vill vi göra det lättare eller svårare för Uppsalaregionens jobbskapare?
Läs Anna-Lena Holmströms kommentar »
Anna-Lena-Holmstrom
Sverige är fantastiskt! Eller?
Läs Anna-Lena Holmströms kommentar »
Anna-Lena Holmström
Hänger vi med när världen förändras?
Läs Anna-Lena Holmströms kommentar »
Anna-Lena Holmström
Rankingen är bedrövlig läsning!
Läs Anna-Lena Holmströms kommentar »

Tårtfest i Heby – Upplands eget Gnosjö

FÖRETAGSKLIMAT Släppet av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet innebar mindre glädjande besked för flera av Uppsalaregionens kommuner. Uppsala backar 14 placeringar till plats 185, Enköping halkar ner 31 placeringar till plats 88, och Knivsta landar på plats 90 och backar därmed 65 placeringar.

Heby – en raket!

FÖRETAGSKLIMAT Årets ranking av Sveriges 290 kommuners företagsklimat bygger, som varje år, till 2/3 på den företagarenkät som offentliggjordes i maj. Alltså kunde de flesta kommuner se åt vilket håll det lutade inför rankingen redan då enkäten kom. Men efter det har ett antal statistiska faktorer adderats och alla betyg har ställts i relation till andra kommuners betyg och en ranking upprättats. Det var därför inte alldeles självklart i maj att Heby skulle göra sådana fantastiska framsteg, att regionens nya etta är Enköping, och att den tidigare ettan Knivsta nu är tvåa och tråkigt nog också regionens dykare.

Bästa Heby

FÖRETAGSKLIMAT Efter att ha försämrats undan för undan i fem-sex år skjuter nu förtagarnas sammanfattande betyg på företagsklimatet i Heby kommun i höjden. Så här positiva omdömen har kommunen aldrig fått tidigare. "Det är roligt att företagarnas sammanfattande betyg på företagsklimatet blivit högre. Vi försöker hela tiden genomföra förbättringar som näringslivet efterfrågar och gör vad vi kan för att jobba nära företagen", säger Marie Wilén, centerpartist och kommunstyrelsens ordförande i Heby kommun. Trots det kom resultatet som en fantastiskt positiv överraskning. Heby är uppsalaregionens raket och steg med 103 placeringar från plats 204 till plats 101!

Uppsala kan bättre

FÖRETAGSKLIMAT När rankingen av Sveriges 290 kommuners företagsklimat 2016 offentliggjordes backade Uppsala 14 placeringar och hamnade på plats 185. Det är den sämsta placeringen sen 2005. Resultatet är ingen överraskning efter att den företagsklimatundersökning som utgör två tredjedelar av rankingresultatet kommunicerades i maj. Kommunen och företagare delade då med sig av tankar och idéer kring varför resultatet såg ut som det gjorde och vad man måste göra för att komma framåt. De är värda att upprepa.

Företagarstorm mot vinstbegränsning

VÄLFÄRD En rundringning visar att Ilmar Reepalus förslag om vinstbegränsning i välfärden upprör företagen. Men nivån i sig väcker inte starkast känslor snarare att ideologiska värderingar får styra en hel bransch. ”Det är idiotiskt”, säger Ruth Berglund som driver äldreboende.

Hon stämmer landstingen på 30 miljoner

ENTREPRENÖR GRANSKAR Hotellägaren Charlotte Säfström drevs i konkurs av landstingsstyrda samarbetsorganisationen KAS. Sedan dess har hon kämpat för upprättelse. Idag utfärdas en stämning mot KAS, som kan ge Charlotte Säfström omkring 30 miljoner kronor om hon får rätt.

150 fick sommarjobb hos Sandvik

ARBETSMARKNAD "Att ta in så många sommarjobbare är både ett sätt att göra en samhällsinsats och att marknadsföra oss som en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att ungdomarna ska förstå vad Sandvik är och få känna ansvar. Samtidigt är det ett sätt för oss att hitta framtida medarbetare", säger Yngve Krantz som är platschef på Sandvik AB i Gimo.

Vi är inte konkurrenter

GÄSTKRÖNIKA I Svenskt kvalitetsindex är Arbetsförmedlingen den myndighet som har lägst förtroende. Både arbetsgivare och arbetssökande är missnöjda. För de arbetssökande är 2015 års resultat detsamma som tidigare år (index 43) och bland arbetsgivarna sjönk förtroendet under förra året (index 55), trots att Arbetsförmedlingen lagt stort fokus på att prata om arbetsgivarkontakter och matchning.

Vi måste hålla det vi lovat

GÄSTKRÖNIKA En sak är jag helt säker på- för det har jag numera siffror på. AlphaCE bidrar till ett bättre samhälle och att människor går från bidragstagare till skattebetalare. Det är bra för alla. Om vi går med vinst eller inte är rätt ointressant – så länge vi presterar det vi lovat. Men då måste någon, och inte bara ledningen, vara intresserad av resultatet och faktiskt kontrollera att samhället får det som samhället har betalat för.

Dags att förändra konfliktreglerna

SOMMARKRÖNIKA Regelverket som styr när och hur det är tillåtet att ta till stridsåtgärder på arbetsmarknaden, de så kallade konfliktreglerna, nämns allt oftare i samhällsdebatten. Sverige har mer tillåtande konfliktregler än de flesta andra länder. Politiker börjar få upp ögonen för att detta försämrar företagens konkurrenskraft och hur arbetsmarknaden fungerar. Det skriver Kjell Frykhammar, projektledare i arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Behövs reformer som underlättar vägen till jobb

SOMMARKRÖNIKA Utan invandrad kompetens kommer svenska företag inte att klara av att fylla sina kompetensbehov. Inhemsk arbetskraft räcker helt enkelt inte till. Därför är det nödvändigt att de personer som kommer till Sverige kommer ut på arbetsmarknaden och att vi tar vara på den kompetens som flera av dem har. Det kräver reformer som förkortar tiden mellan ankomsten till Sverige och etablering på arbetsmarknaden. Det skriver Mikaela Almerud, högskoleexpert på Svenskt Näringsliv.

Stolthet över företagsklimatet sällsynt

KRÖNIKA När Svenskt Näringsliv bjöd in företagare från hela landet för att diskutera det lokala företagsklimatet beskrev flera av deltagarna sin hemkommun med uppgivenhet. Som företagare upplever man på många håll att det saknas en grundläggande förståelse för företagens villkor och deras betydelse för välfärden i kommunen. Om detta berättar Pontus Lindström, projektledare på Företagsklimat, i sin krönika.

Det här med att ta ansvar

SOMMARKRÖNIKA På en arbetsmarknad där allt större ansvar läggs på arbetsgivaren, oavsett om det är möjligt att ta detta ansvar eller ej, så kan man fråga sig vad som hände med det personliga ansvaret? Ett omfattande arbetsgivaransvar i all ära men det kan inte betyda att medarbetarna, kollegorna och varje enskild människa blir av med sitt ansvar. Det skriver Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Seminarium i riksdagen om sjukskatten

SJUKSKATTEN En mängd olika företrädare var inbjudna att debattera regeringens förslag om sjukskatt i riksdagen. Kritiken blev kraftig. "Förslaget är fruktansvärt orättvist", sade Theresa Östman, vd för Fjärdhundra rör i Enköping. Hon är mycket orolig för vad förslaget om sjukskatt skulle innebära om det blir verklighet.

Samsyn behövs om en effektivare offentlig sektor

SOMMARKRÖNIKA En ökande och åldrande befolkning, tillsammans med flyktingkrisen, gör att den offentliga sektorn måste effektivisera sina verksamheter. Successiva skattehöjningar är ingen utväg, det leder till sämre drivkrafter till arbete och investeringar, vilket i sin tur påverkar tillväxt och välstånd negativt. Det skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika

Utebliven feedback hämmar utveckling

FÖRETAGSKLIMAT I Uppsalaregionen tvekar företagare att lämna in klagomål till sin kommun eftersom det kan påverka deras verksamhet negativt. Det visar Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning om företagsklimatet.