Gotland

Hamngatan 3

621 57 Visby

Tel: 0498 - 24 96 60

Politisk ovilja lägger blöt filt över primärvården

VÄLFÄRDSFÖRETAG Lars Kroné är VD på Hansahälsan som bedriver vårdcentral och företagshälsovård. Lars kom in i verksamheten år 2008, då företaget befann sig i ett besvärligt ekonomiskt läge och målet var att få verksamheten att överleva. Idag har Hansahälsan över 7000 listade patienter och sex läkare. Under ett företagsbesök, där två politiker från socialförvaltningen och en riksdagsledamot medverkade, berättar Lars om sin resa.

Anders Thomasson
Bättre företagsklimat lika med fler jobb
Läs Anders Thomassons kommentar »
Anders Thomasson
Bara företagen kan skapa nya jobb
Läs Anders Thomassons kommentar »
Anders Thomasson
En framtvingad avindustrialisering kan komma att stå Gotland dyrt
Läs Anders Thomassons kommentar »
Michaela Birgersson, studentmedarbetare på Svenskt Näringslivs Gotlandskontor.
Kostar Arbetsförmedlingen mer än den smakar?
Läs Michaela Birgerssons kommentar »
Anders Thomasson
Fortsatt kräftgång för Region Gotland!
Läs Anders Thomassons kommentar »
Anders Thomasson
Vilken välskött verksamhet står näst på tur?
Läs Anders Thomassons kommentar »
Anders Thomasson
Bortförklaringarnas tid är förbi!
Läs Anders Thomassons kommentar »

Gummifabrik söker nytt miljötillstånd

JOBBSKAPARE Trelleborg Industrial Products Sweden AB i Havdhem har sökt ett nytt miljötillstånd som skulle göra det möjligt för fabriken att utöka sin produktion av olika gummivaror. Svenskt Näringsliv ringer upp den nytillträdde platschefen Martin Berg för att höra hur han ser på verksamheten och framtiden.

Ambitiöst lönearbete lockar högpresterande

LÖNEMODELL Hos callcenterföretaget UniGuide på Gotland har man ett ambitiöst lönearbete, med både HR-system och omfattande medarbetarsamtal. Lönearbetet förpliktigar och tar mycket tid, men håller kvar högpresterande medarbetare och ökar effektiviteten i företaget.


Engagemang bakom låg sjukfrånvaro

DEMENSBOENDE På östra Gotland ligger demensboendet Hattstugan. Ett målinriktat arbete har lett till mycket låga sjukskrivningstal och låg personalomsättning. Deras framgångsrecept handlar om engagemang.

Mer dialog ger Gotland bättre tillsyn och företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Tillsynen av företagens regelefterlevnad och arbetet för att skapa en uthållig tillväxt står inte i något motsatsförhållande till varandra. Tvärtom är det en fördel om de går hand i hand. Det blir en övergripande slutsats i den pågående förstudien om Tillväxt och Tillsyn där Gotland är en av pionjärerna.


Nationell satsning ska vidga ungas syn på arbetsmarknaden

SAMVERKAN ”En nyckel till att minska ungdomsarbetslösheten är att unga får en större medvetenhet kring var jobben faktiskt finns”, säger Per-Arne Gulbrandsen, vd för Adecco Sverige. Därför går företaget in och stödjer den nationella satsningen Arbetsmarknadskunskap.

O’Learys öppnar i nya arenan

JOBBSKAPARE Efter många om och men byggs det nu en ny inomhusarena i Visby. Arenan ska invigas i slutet av september och i samband med detta invigs också en restaurang i arenan. Svenskt Näringsliv besöker den ännu inte färdigbyggda arenan och träffar en av de blivande restauratörerna.

”Vill bli Sveriges finaste slakterianläggning”

JOBBSKAPARE Gotlands Slagteri driver sedan 2010 slakteriverksamheten i Visby. Verksamheten har vuxit mycket sedan dess, men Thomas Östlund, VD för både Gotlands Slagteri AB och dess huvudägare Svenskt Butikskött AB, vill fortsätta att utveckla verksamheten till Sveriges finaste slakterianläggning.

Nya förutsättningar för arbetsmiljöarbete

ARBETSMILJÖ "Sverige har en arbetsmiljö i världsklass, trots att vi jobbar allt mer sjunker antalet arbetsplatsolyckor" det menade Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, vid ett seminarium i Visby där ett tjugotal gotländska företagare hade samlats. En enkät som Svenskt Näringsliv har gjort, bland drygt 1 000 medlemsföretag, visar att 95 procent av företagen ger arbetsmiljön hög eller mycket hög prioritet.


Anrika Gymnasie-SM avgjort

VISITA Nyligen korades vinnarna i Gymnasie-SM, den nationella tävlingen för Sveriges gymnasieskolor. Unga talanger fick chansen att visa sina färdigheter i grenarna hotell, turism, servering och kock. Gymnasie-SM är Sveriges äldsta och mest prestigefulla tävling för gymnasister i årskurs 3, på Hotell och Turism- och Restaurang och Livsmedelsprogrammet.

Hannas häftiga resa till ett eget företag

ENTREPRENÖRSKAP För 20-åriga Hanna Jörnhammar från Visby har ett år med Ung Företagsamhet gett henne erfarenhet och självförtroende nog att starta företaget Lin Living. I början av året erhöll hon årets Anders Wall-­stipendium för Ung Företagsamhet.


Företagare möter Gotlands riksdagsledarmöter

MÖTE De är båda nya på jobbet, de två gotländska riksdagsledamöterna Hanna Westerén (S) och Jesper Skalberg Karlsson (M). Förra veckan fick de båda ett avbrott från den nya vardagen då de var på Gotland och träffade Svenskt Näringslivs kärntrupp.

Bra företagsklimat - en förutsättning för tillväxt

DEBATT På Region Gotlands frukostmöte den 10 februari redogjordes för den spännande satsningen på att Gotland skall bli ”Årets tillväxtkommun 2018”. Ett utmärkt initiativ! En kraftsamling av det här slaget kan betyda mycket för utveckling och tillväxt på Gotland. Det är när samhället i stort befinner sig i tillväxt som också näringslivet frodas och tvärtom, när det sker tillväxt i näringslivet så frodas även det övriga samhället.


”Viktigare att vara trygg än att göra stort”

ENTREPRENÖSKAP Lena Blomqvist var en av finalisterna i Svenskt Näringslivs tävling ”Årets mest företagsamma människa 2014” och driver sedan 1981 Krusmyntagården. Företaget består idag av örtagård, butik, café, restaurang och extern försäljning. Lenas filosofi är att tänka långsiktigt och utveckla alla delar i sin takt efter de ekonomiska förutsättningarna.

"Vi får aldrig sluta påpeka det som inte är bra"

JOBBSKAPARNA Svenskt Näringsliv på Gotland startade det nya året med ett lunchmöte tillsammans med representanter från det gotländska näringslivet. Under mötet presenterades bland annat Svenskt Näringslivs nya kampanj Jobbskaparna och Region Gotlands syn på företagande diskuterades.

Företagsenkät ger fakta när insatser diskuteras

FÖRETAGSKLIMAT Nu är årets enkät utskickad till 67 000 företagare i Sverige. "Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet betyder väldigt mycket för oss företagare. I diskussioner med politiker måste vi ha något konkret att peka på", säger Monica Falkner på Storumans Tryckeri & Reklam.


Så gick det med hotet mot Campus Gotland

UTBILDNING I höstas föreslog den nya regeringen i sin budgetproposition att medlen för samgåendet mellan Uppsala universitet och före detta Högskolan på Gotland skulle dras in. Detta gjorde många oroade över vilka konsekvenser detta skulle Campus Gotland och Gotland i stort. "Det varit flera turer fram och tillbaka" säger Olle Jansson, rektorsråd vid Campus Gotland

Växande antal företag och färre konkurser

FÖRETAGANDE 2014 var ett bra år för företagandet på Gotland, i alla fall sätt till nystartade företag och antal konkurser. Närmare 200 fler företag fanns registrerade hos bolagsverket vid slutet av 2014 jämfört med 2013.


Välkommen till Företagsklimatsdag

INBJUDAN Vi vill gärna bjuda in dig till en dag av inspiration och diskussion om arbetsmarknad, kompetensförsörjning, service och upphandling.


Ersättningssystem som främjar kvalitet och effektivitet i primärvården

RAPPORT Valfriheten i primärvården har debatterats flitigt men mycket av kritiken har egentligen inte handlat om vårdvalen i sig utan om att ersättningsmodeller inte i tillräcklig utsträckning har styrt mot de resultat man önskat sig. Svenskt Näringsliv har i dagarna släpp ny rapport på ämnet som syftar till att besvara frågan: ”Hur bör dagens ersättningssystem inom primärvården vidareutvecklas för att bättre främja kvalitet och effektivitet?”

Gotlands företagsklimat varierar med mätmetod

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Hur står det egentligen till med det gotländska företagsklimatet? Den ena undersökningen säger att Gotland gjort ett jättekliv i rätt riktning, den andra att företagsklimatet ligger i bottenskiktet i Sverige. Båda har på sätt och vis rätt eftersom man väger in helt olika faktorer.