Gotland

Hamngatan 3

621 57 Visby

Tel: 0498 - 24 96 60

Tufft att få lån för nystartade företag

FINANSIERING För befintliga och bärkraftiga företag är det sällan några större problem att få krediter för att exempelvis expandera eller utveckla verksamheten. Bekymren finns bland de nystartade företagen och bland dem som befinner sig i startskedet. Det hävdar Roger Hammarström, centrumledare för Visby Centrum AB.

Anders Thomasson
Bättre företagsklimat lika med fler jobb
Läs Anders Thomassons kommentar »
Anders Thomasson
Bara företagen kan skapa nya jobb
Läs Anders Thomassons kommentar »
Anders Thomasson
En framtvingad avindustrialisering kan komma att stå Gotland dyrt
Läs Anders Thomassons kommentar »
Michaela Birgersson, studentmedarbetare på Svenskt Näringslivs Gotlandskontor.
Kostar Arbetsförmedlingen mer än den smakar?
Läs Michaela Birgerssons kommentar »
Anders Thomasson
Fortsatt kräftgång för Region Gotland!
Läs Anders Thomassons kommentar »
Anders Thomasson
Vilken välskött verksamhet står näst på tur?
Läs Anders Thomassons kommentar »
Anders Thomasson
Bortförklaringarnas tid är förbi!
Läs Anders Thomassons kommentar »

Ett mer medvetet studieval för en bättre matchad arbetsmarknad

STUDENTRAPPORT Företag i många branscher skriker efter arbetskraft samtidigt som arbetslösheten bland unga och nyutbildade är hög, hur går det ihop? Problematiken berörs i rapporten ”Det ogrundade valet: En rapport om utbildningssystemets roll i missmatchen”, där det omedvetna studievalet läggs fram som en potentiell orsak till missmatchen.

Många argument för att anställa en student

UNGA PÅ ARBETSMARKNADEN På ett seminarium anordnat av Jusek under Almedalsveckan 2014 diskuterades och argumenterades fördelarna med att anställa studenter som läser teoretiska utbildningar. Upplägget är en ”win-win”situation, menar Magnus Hedberg, Jusek. På seminariet framhölls även att många av de studenter som är studentmedarbetare klarar studierna snabbare, får lättare jobb som är kvalificerade och i slutändan är det positivt för hela samhällsekonomin.