Gotland

Hamngatan 3

621 57 Visby

Tel: 0498 - 24 96 60

Anders Thomasson
Bättre företagsklimat lika med fler jobb
Läs Anders Thomassons kommentar »
Anders Thomasson
Bara företagen kan skapa nya jobb
Läs Anders Thomassons kommentar »
Anders Thomasson
En framtvingad avindustrialisering kan komma att stå Gotland dyrt
Läs Anders Thomassons kommentar »
Michaela Birgersson, studentmedarbetare på Svenskt Näringslivs Gotlandskontor.
Kostar Arbetsförmedlingen mer än den smakar?
Läs Michaela Birgerssons kommentar »
Anders Thomasson
Fortsatt kräftgång för Region Gotland!
Läs Anders Thomassons kommentar »
Anders Thomasson
Vilken välskött verksamhet står näst på tur?
Läs Anders Thomassons kommentar »
Anders Thomasson
Bortförklaringarnas tid är förbi!
Läs Anders Thomassons kommentar »

Vad vill politikerna med näringslivet?

VAL 2014 De gotländska näringslivsorganisationerna ville inför valet ta reda på hur de olika partierna på Gotland ser på näringslivet och dess utvecklingsmöjligheter. Vi gick därför ut med ett antal frågor till partierna och svaren vi fick kan nu läsas här.

Hallå där Lars Kroné!

VAL 2014 I vår artikelserie val 2014 har vi under våren interjuvat våra riksdagsledamöter och bett dem om svar på frågor som berör företgare. Naturligtvis vill vi även veta vad företagen anser vara valets viktigaste frågor. Möt här Lars Kroné, vd Hansahälsan företagshälsovård AB, som ger sina svar på företagarfrågor inför årets val.

Jobben, jobben, jobben

KRÖNIKA Det är tre frågor som dominerar de flesta valrörelser; välfärden, jobben och skolan. Vilken av de tre som seglar upp och blir listetta varierar. I år verkar det vara jobben som får förstaplaceringen. Och som det pratas jobb. Vi lovar 500.000 nya jobb fram till 2020 säger Socialdemokraterna. Moderaterna är lite försiktigare och lovar ”bara” 350.000. Men det är lätt att ge löften som någon annan ska infria. För jobb är det bara jobbskaparna, våra företag, som kan ordna fram.