Christina Wainikka

Policy Expert Intellectual Property

Knowledge-based assets

Latest Articles by Christina Wainikka

ARTICLE — 27 June 2022

A Geographical Indication protection for craft and industrial products will undermine both trade and European competitiveness 

It is clear that there will be an impact on competition within the EU. This is not just a problem for the single market; it will also have an impact on international trade. 
COMMENT — 8 June 2022

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68

ARTICLE — 19 May 2022

Slopa regler om tvingande datadelning

Tvingande datadelning innebär att företag i sektorer där det inte finns några problem regleras utan skälig motivering, skriver Svenskt Näringslivs experter, apropå en EU-förordning.
ARTICLE — 7 April 2022

The EU’s work on sustainable products must go hand-in-hand with strengthened European competitiveness 

Swedish Enterprise’s preliminary comments on the European Commission’s Sustainable Product Initiative 
ARTICLE — 5 April 2022

EU:s lagförslag för hållbara produkter måste gå hand i hand med stärkt europeisk konkurrenskraft

EU:s lagförslag är ett viktigt steg mot en mer cirkulär ekonomi. Det får stor betydelse för näringslivet. Centralt är att de nya reglerna stärker europeisk konkurrenskraft, skriver Svenskt Näringslivs experter.
REPORT — 18 March 2022

A design protection for the digital age

Modernisation of the design protection has of the European Commission been pointed out as an important part of the Intellectual Property Action Plan, which is a part of the Industrial Strategy as presented in 2020.
REPORT — 18 March 2022

Behovet av en uppdaterad mönsterrätt

Svenskt Näringsliv välkomnar en modernisering av skyddet för design. Det är ett viktigt initiativ, inte minst eftersom relevanta immaterialrättsliga skydd är viktiga i en hållbar ekonomi.
ARTICLE — 25 February 2022

Dags att förbereda sig för en ny patentvärld

”Det är dags för företagen att göra sin hemläxa inför att patentet med enhetlig verkan kommer träda i kraft”, så kan ett webbinarium som Svenskt Näringsliv arrangerat sammanfattas. 
ARTICLE — 24 February 2022

Det enhetliga patentet – drömmen som blev verklighet

”Ett historiskt framsteg värt att fira”, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt, apropå beslutet att införa ett enhetligt patentsystem inom EU som börjar gälla senare i höst.
ARTICLE — 7 February 2022

Svenska studenter förbereds inte för kunskapsekonomins villkor

Kunskapsekonomin ställer nya krav, inte minst eftersom värdeskapandet är så intimt förknippat med att ta tillvara på de kunskapsbaserade tillgångarna.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist