Christina Wainikka

Policy Expert Intellectual Property

Knowledge-based assets

Latest Articles by Christina Wainikka

COMMENT — 27 May 2024

Remittering av betänkandet Inskränkningarna i upphovsrätten (SOU 2024:4)

ARTICLE — 26 April 2024

Innovation är så mycket mer än ett buzzword

Innovation lyfts ofta fram som alltings lösning. Problemet är att innovation idag har blivit ett ”buzzword” utan innehåll, vilket leder till rent av felaktiga beslut, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
ARTICLE — 25 March 2024

Låt dig inte luras av mytbildningen kring svenska patent

Politiker måste inse att den svenska innovationskraften haltar, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt. Det går inte att förlita sig på att ett enda företag, Ericsson, som står för 39 procent av de svenska patentansökningarna.
ARTICLE — 19 December 2023

Vi behöver en innovationernas Florence Nightingale

Har vi råd med att företag går under för att de inte får utväxling på gjorda investeringar? Den frågan ställer sig Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
ARTICLE — 15 December 2023

Lost opportunities on digital innovation

There are substantial challenges in the EU when it comes intellectual property and digital innovation. That is the most important conclusion in a recent report from the Confederation of Swedish Enterprise.
REPORT — 15 December 2023

Digital innovation and digital innovation processes - IPR aspects on how to harness innovation

REPORT — 12 December 2023

Kunskapsekonomins viktigaste tillgång? Utvärdering av Svenskt Näringslivs immaterialrättsstrategi

ARTICLE — 12 December 2023

Sverige på efterkälken i kunskapsekonomin

Svensk forskningspolitik bygger på antaganden om att ingenting egentligen hänt sedan Alfred Nobels tid, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
COMMENT — 8 December 2023

Vissa patenträttsliga frågor

REPORT — 13 November 2023

An updated mechanism for design protection – the need for action

Modernisation of the design protection has of the European Commission been pointed out as an important part of the Intellectual Property Action Plan, which is a part of the Industrial Strategy as presented in 2020.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist