Christina Wainikka

Policy Expert Intellectual Property

Knowledge-based assets

Latest Articles by Christina Wainikka

REPORT — 13 November 2023

An updated mechanism for design protection – the need for action

Modernisation of the design protection has of the European Commission been pointed out as an important part of the Intellectual Property Action Plan, which is a part of the Industrial Strategy as presented in 2020.
ARTICLE — 13 November 2023

Trade policy must walk hand in hand with IP Policy

If EU is to stay competitive, it is necessary to make sure that policy of intellectual property is considered in all different aspects of trade policy, Christina Wainikka, expert, Knowledge-based assets, Anna Stellinger, Deputy Director General, International and EU Affairs, write.
REPORT — 9 November 2023

Globalisation in the knowledge economy - IP as both an enabler and a challenge

ARTICLE — 6 November 2023

Den hemliga nyckeln till finansiering

Svenska startups använder sig inte i tillräcklig utsträckning av immaterialrättigheter för att attrahera kapital. På lång sikt påverkar det hela den svenska ekonomin, skriver Christina Wainikka, policyexpert, immaterialrätt.
ARTICLE — 18 October 2023

No patent rights, no knowledge economy

The ability to obtain patents is vital to a well-functioning market economy. But changes that are now being planned at EU level risk undermining protections for innovations in sectors such as digital innovation.
ARTICLE — 10 October 2023

Vaskande av innovation på grund av feltänk

Under hösten har Svenskt Näringsliv genomfört ett antal träffar runt om i landet med rubriken ”Vaska inte dina innovationer”. Fokus har varit det värdeskapande som strategiskt användande av immaterialrättigheter kan leda till, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
COMMENT — 3 October 2023

Promemorian Sveriges tillträde till vissa Natoavtal (Ds 2023:22)

ARTICLE — 28 September 2023

Näringsliv och akademi måste lära sig dansa tango

Många av de utmaningar samhället står inför kan bara mötas genom att akademi och näringsliv samverkar på olika sätt, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
ARTICLE — 22 September 2023

EU:s protektionism tar sig nya former

Hantverks- och industriprodukter från ett visst geografiskt område ska gå att skydda precis som mat och jordbruksprodukter, enligt ett EU-förslag. Ett hot mot vår innovations- och konkurrenskraft, skriver experterna Christina Wainikka och Henrik Isakson.
REPORT — 22 September 2023

The most important asset in the knowledge economy

And knowledge-based assets are behind much of what has made Sweden wealthy. However, there are many challenges associated with these assets and how they are managed. That is what this report is about.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist