Christina Wainikka

Policy Expert Intellectual Property

Knowledge-based assets

Latest Articles by Christina Wainikka

REPORT — 17 February 2023

Digital innovation och digitala innovationsprocesser - Immaterialrättsliga dimensioner på hur innovationskraft kan tas tillvara

COMMENT — 2 February 2023

Remiss En översyn av EU:s mönsterskyddsregler

ARTICLE — 27 January 2023

A design proposal based on out-of-date assumptions

Design not only makes the world more beautiful, but it also makes it more functional. Design is often a crucial element in taking everyday decisions. Design can help companies to communicate with a market. Protection of industrial design should be one of the most used intellectual property rights.
ARTICLE — 28 December 2022

Nya upphovsrättsliga regler

Företag som hanterar upphovsrättigheter måste anpassa sig till de nya regler om upphovsrättsliga avtal som trädde ikraft vid årsskiftet.
COMMENT — 15 December 2022

Remittering av betänkandet Kreativa Sverige!<br/>Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling<br/>för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU2022:44)

ARTICLE — 8 December 2022

Kommunal kunskapslucka om immaterialrätten

Myndigheter hanterar inte immaterialrätten på rätt sätt vid upphandlingar. Det sätter käppar i hjulen för leverantörer. Möjligheterna att utvecklas och driva innovation begränsas, skriver Christina Wainikka och Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv.
ARTICLE — 28 November 2022

Education adopted for the needs of the knowledge economy

The EU lags behind in the knowledge economy. At the same time, competitiveness is increasingly based on the access to, and use of, knowledge - and it has been this way for decades. Linked to this is that proper handling of knowledge-based assets is increasingly crucial.
ARTICLE — 24 November 2022

Viktigt reda ut vem som äger vad

För att företag ska kunna kommersialisera innovationer krävs att de har koll på vem som äger de olika rättigheterna och ser till att rätt avtal finns på plats, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
COMMENT — 15 November 2022

Remiss av betänkandet En oavvislig ersättningsrätt?

ARTICLE — 7 November 2022

Så blir Sverige en kunskapsnation av rang

Kunskapen om immaterialrättens betydelse måste öka, anser Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt. Hon listar tre förändringar.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist