Staff

A
VD-assistent
Marketing Communications
Director EU Policy
Editor and Reporter
International Director, Head of EU Office in Brussels
Regionchef
Projektledare
Applied Statistician
Projektledare inom lokalt företagsklimat
Negotiations and Insurance Specialist
Regionchef Västerbotten
Quantitative analyst
Regional Head Västra Götaland
Administrative assistant to deputy CEO
B
EU coordinator
Senior Advisor
Executive Assistant
Senior Legal Advisor
Regionchef Kronobergs och Kalmar län
Lokal- och kontorsansvarig regionkontoren
Senior legal Advisor
Projektledare
Chief Analyst International and EU Affairs
Quantitative Analyst
Senior legal advisor
Administrator
Chef för avdelningen för näringslivets kompetensförsörjning
EU Policy Advisor
Financial reporting specialist
Senior Advisor, Skills and Jobs Policy, Primary and lower secondary education
Chef Opinionsanalys
Press secretary
Labour law specialist
HR business partner
Director, Digital policy
Negotiations and Insurance Specialist
Chef Långsiktig opnionsbildning
C
Avdelningschef
Nationalekonom
Policyexpert kompetensförsörjning
Projektkoordinator
D
Deputy Director General
Editor in chief
Regionchef Skåne och Blekinge
Applikations- och insamlingsansvarig - lönestatistik
Macroeconomist
Head of Finance
Labour Law specialist
Political advisor
E
Digital policy
Solutions architect
Ansvarig för opinionsbildning i digitala kanaler
Policy advisor, trade policy
Projektledare
F
Head Tax Policy Department
Policy & public opinion
Lokal- och kontorsansvarig
Head of Department for Näringslivets Hus
Assistant Chief Economist
Project Manager
Administrative assistant
Welfare Policy Specialist
G
Expert jämställdhet och arbetsmarknad
Operativt ansvarig för telefoni och svarsservice
Project manager
Regional Head Jönköping county
Director Head of Business Policy and Law Division
Regional manager
Research and Innovation Policy Adviser
H
Näringspolitisk rådgivare
Senior legal advisor
Expert arbetsgivarsamverkan
Senior Advisor International Tax Policy
Director Public Procurment Law
Regionchef
Director of SME-policies
Chef Region och Marknad
Director Corporate Tax Policy
HR-chef Svenskt Näringsliv
Regional Head Uppsala
Näringspolitisk rådgivare
Regional Head Örebro
Näringspolitisk rådgivare
MD Swedish Foreign Trade Association
I
Director Trade Policy
Kommunikationschef
Assistant
J
Director General
Policy Advisor on EU Affairs, EU Office in Brussels
Deputy Director General
IT-Architect
Director International Employment Affairs
Nationalekonom
Car and Garage Manager
K
Quantitative analyst
Senior Advisor Labour market
Specialist, Wage Formation
Regional Head
Policy Advisor, EU-office
IT Sourcing Manager
Head of IT
Business policy advisor
L
Regional Head Västerås
Advisor to the Director General
Senior legal advisor, expert corporate governance, corporate law and securities law
Legal advisor
Senior Economist (Ph.D.)
Macroeconomist
Policy advisor
Business policy advisor
Department Head Labour Market
Product owner and Web Strategist
Avdelningschef lokalt företagsklimat och SME
Meeting coordinator
Projektledare Marknad
Projektledare
Specialist Labour Market and Negotiation Services
Tax lawyer, Senior Adviser
M
Näringspolitisk rådgivare
Digital Communications
Assistent till vice vd Mattias Dahl
Senior legal counsel
Tax advisor
Redaktör och reporter
N
Project manager
Arbetsmiljöexpert
Expert miljöpolicy
Director of Accountancy
Head of Asset Management
Regionchef
Redaktör
O
Senoir legal advisor
Kronoberg and Kalmar Counties
Education Policy Manager
Systems administration Tellus
P
Security & Crisis Preparedness Expert
Expert infrastruktur
Head of Facility Management and Security.
Expert pensioner och försäkringar
Regional Head Gävle
Redovisningsekonom
R
Project manager,
Project Manager
Event- och nätverksansvarig.
Deputy Regional Head Halland
Kronoberg and Kalmar Counties
S
Director Industrial Policy, Competition and State Aid Law
Policy Advisor on EU Affairs, EU Office in Brussels
Kapitalförvaltning
Software developer
Director Social Affairs, EU Office in Brussels
Advisor Trade Policy
Säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare
Director EU Affairs
Regional manager
Expert - company and securities law, corporate governance
Director Regulatory Affairs
Deputy Director General, International and EU Affairs
Prodject manager Eduna
Deputy Regional Head Malmö
Tf Näringspolitisk rådgivare
Climate Policy Expert
Product owner and Test leader
Projektledare
T
Näringspolitisk rådgivare
Product owner
Jurist/expert Arbetsgivarsamverkan
Project Manager
Regional Head Östersund
Avdelningschef Hållbarhet och Infrastruktur
Expert Energy Policies
W
Head of Ekonomifakta
Policy Expert Intellectual Property
Digital Strategy and Development
Policy Expert for Higher Education Policy
Environmental policy expert
Analytiker
Expert handelspolitik
Project coordinator
Senior Advisor in Pensions
Projektledare ungdoms- och skolkommunikation
Y
Kommunikationsrådgivare
Ö
Director Better Regulation
Ü
Policyansvarig EU:s inre marknad
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist