Staff

A
Projektledare
VD-assistent
International Director, Head of EU Office in Brussels
Regionchef Västerbotten
Projektledare
Applied Statistician
Negotiations and Insurance Specialist
Regionchef
Projektledare inom lokalt företagsklimat
Regional Head Västra Götaland
Administrative assistant
Chef Ekonomifakta
B
Negotiations and Insurance Specialist Senior Advisor
Senior Legal Advisor
Regionchef Kronobergs och Kalmar län
Projektledare
Lokal- och kontorsansvarig regionkontoren
Senior legal Advisor
Chief Analyst International and EU Affairs
Senior legal advisor
Administrator
Chef för avdelningen för näringslivets kompetensförsörjning
Financial reporting specialist
Senior Advisor, Skills and Jobs Policy, Primary and lower secondary education
Chef Opinionsanalys
Labour law specialist
HR Business Partner
Director, Digital policy
Program manager
Negotiations and Insurance Specialist
Chef Strategiska målgrupper
C
Digital redaktör
Avdelningschef
Nationalekonom
Policyexpert kompetensförsörjning
Projektkoordinator
D
Deputy Director General
Näringspolitisk rådgivare
Editor in chief
Regionchef Skåne och Blekinge
Applikations- och insamlingsansvarig - lönestatistik
Nationalekonom
Head of Finance
Näringspolitisk rådgivare
E
Digital policy
Ansvarig för opinionsbildning i digitala kanaler
Projektledare
F
Head Tax Policy Department
Lokal- och kontorsansvarig
Verksamhetsutvecklare och koordinator
PA to Anna Stellinger
Assistant Chief Economist
Project Manager
Administrative assistant
G
Expert jämställdhet och arbetsmarknad
Operativt ansvarig för telefoni och svarsservice
Communications
Regional Head Jönköping county
Economist
Director Head of Business Policy and Law Division
Regional manager
Research and Innovation Policy Adviser
H
Näringspolitisk rådgivare
Expert arbetsgivarsamverkan
Senior Advisor International Tax Policy
Director Public Procurment Law
Regionchef
Director of SME-policies
Chef Region och Marknad
Director Corporate Tax Policy
HR-chef Svenskt Näringsliv
Regional Head Uppsala
Näringspolitisk rådgivare
Regional Head Örebro
Näringspolitisk rådgivare
I
Director Trade Policy
Kommunikationschef
J
Director General
Senior Advisor, samhällsekonomi
Deputy Director General
Nationalekonom
Car and Garage Manager
K
Senior Advisor Labour market
Specialist, Wage Formation
Regional Head
Project Manager
IT Sourcing Manager
Head of IT
Business policy advisor
L
Regional Head Västerås
Assistent till Karin Johansson (vice vd, chef för Näringspolitik & opinionsbildning), projektledare och koordinator
Advisor to the Director General
Office Manager, EU Office in Brussels
Senior Economist (Ph.D.)
Policy advisor
Department Head Labour Market
Product owner and Web Strategist
Avdelningschef lokalt företagsklimat och SME
Projektledare Marknad
Deputy Head EU and International Cooperation
Projektledare
Specialist Labour Market and Negotiation Services
Administrativ chef
Processchef och arbetsrättsjurist
Tax lawyer, Senior Adviser
M
Näringspolitisk rådgivare
Digital kommunikatör
Assistent till vice vd Mattias Dahl
tf. Chefsjurist
Welfare Policy Specialist
Skattejurist
Redaktör
N
Project lead, Strategic Projects
Arbetsmiljöexpert
Expert miljöpolicy
Director of Accountancy
Head of Asset Management
Regionchef
Paralegal assistant
Policy Advisor on EU Affairs, EU Office in Brussels
Redaktör
Projektledare Lokalt företagsklimat
O
Chef Långsiktig opinionsbildning
Education Policy Manager
Systems administration Tellus
Näringspolitisk rådgivare
Head of Finance
P
Expert infrastruktur
Head of Facility Management and Security.
Expert pensioner och försäkringar
Fastighetschef
Regional Head Gävle
Redovisningsekonom
R
Project manager, Strategic projects
Redaktör Tidningen Näringslivet
Project Manager
Event- och nätverksansvarig.
Deputy Regional Head Halland
Kronoberg and Kalmar Counties
S
Expert konkurrens och statsstöd
Policy Advisor on EU Affairs, EU Office in Brussels
Avdelningschef Marknad
Kapitalförvaltning
Director Social Affairs, EU Office in Brussels
Advisor Trade Policy
Project Coordinator
Regional coordinator
Säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare
Director EU Affairs
Regional manager
Director Regulatory Affairs
Senior Legal Advisor and Expert on EU Labour Law/Social Affairs
Deputy Director General, International and EU Affairs
Deputy Regional Head Malmö
Kommunikatör
Produktägare
Projektledare
T
Näringspolitisk rådgivare
Product owner
Jurist/expert Arbetsgivarsamverkan
Project Manager
Senior Executive Assistant
Regional Head Östersund
Avdelningschef Hållbarhet och Infrastruktur
W
Policy Expert Intellectual Property
Digital Strategy and Development
Policyexpert kompetensförsörjning
Policy expert, Circular economy and Chemicals
Analytiker
Expert handelspolitik
Senior Advisor in Pensions
Projektledare ungdoms- och skolkommunikation
Y
Kommunikationsrådgivare
Ö
Deputy Department Head
Director Better Regulation
Ü
Policyansvarig EU:s inre marknad
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist