LogoLogo
LogoLogo

Staff

A
Projektledare
International Director, Head of EU Office
Negotiations and Insurance Specialist
Projektledare inom lokalt företagsklimat
Applied Statistician
Regionchef
Regionchef Västerbotten
Regional Head Västra Götaland
Administrative assistant
B
Negotiations and Insurance Specialist Senior Advisor
Senior Legal Advisor
Regionchef Kronobergs- och Kalmar län
Senior legal Advisor
Projektledare
Chief Analyst International and EU Affairs
Advisor Trade Policy
Arbetsgivarsamverkan
Director Infrastructure policy
Senior legal advisor
Administrator
Policyexpert kompetensförsörjning
Financial reporting specialist
Policyexpert kompetensförsörjning
Tax Advisor
Chef Opinionsanalys
Labour law specialist
Deputy Director General, Business Policy
Director, Digital policy
Director SME policies
Negotiations and Insurance Specialist
Chef Strategiska målgrupper
C
Digital Redaktör
Avdelningschef
Nationalekonom
Tjänsteområdesansvarig
Policyexpert kompetensförsörjning
Regional manager Skåne
Marketing Manager
D
Deputy Director General
Näringspolitisk rådgivare
Editor in chief
Regionchef Blekinge
Applikations- och insamlingsansvarig - lönestatistik
Head of Finance
Näringspolitisk rådgivare Stockholm & Gotland
E
Secretary Tax Department
Digital policy
HR Specialist
Junior Controller
Ansvarig för opinionsbildning i digitala kanaler
Operations specialist
Senior legal counsel
F
Head Tax Policy Department
Communications
Verksamhetsutvecklare och koordinator
PA to Caroline af Ugglas and Anna Stellinger
Biträdande avdelningschef
Project Manager
Administrative assistant
Näringspolitisk rådgivare
G
Telefoniadministratör
Communications
Senior Advisor in Pensions
Regional Head Jönköping county
Economist
Director Head of Business Policy and Law Division
Näringspolitisk rådgivare
Regional manager
Koordinator för Kommunikation och Opinionsbildning
Director Climate Policies
Research and Innovation Policy Adviser
H
Näringspolitisk rådgivare
Labour market and negotiation services specialist
Expert arbetsgivarsamverkan
Senior Advisor International Tax Policy
Director Public Procurment Law
Regionchef
Regional Head Sundsvall
Chef Region och Marknad
Director Corporate Tax Policy
HR-chef Svenskt Näringsliv
Regional Head Uppsala
Näringspolitisk rådgivare
Regional Head Örebro
Näringspolitisk rådgivare
Skolnätverksansvarig i område Syd
Senior Policy Advisor Trade & Investment Promotion International Affairs
Avdelningschef Hållbarhet och infrastruktur
I
Director Trade Policy
Chef Extern kommunikation
J
Director General
Senior Advisor, Samhällsekonomi
Chef för kommunikation och opinionsbildning
Näringspolitisk rådgivare
Projektkoordinator för hållbarhet och infrastruktur
Nationalekonom
Car and Garage Manager
K
Senior Advisor Labour market
Specialist, Wage Formation
Regional Head
IT Sourcing Manager
Press Officer
Head of IT
L
Regional Head Västerås
Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor
Assistent till Johan Britz, projektledare och koordinator
Adviser to the Director General
Office Manager Brussels Office
Assistent till vd Jan-Olof Jacke
Department Head Labour Market
Product owner and Web Strategist
Avdelningschef Politiker & Lokalt företagsklimat
Projektledare Marknad
Deputy Head EU and International Cooperation
Projektledare Skolkommunikation
Expert on contracts and regulation
Specialist Labour Market and Negotiation Services
Tax lawyer, Senior Adviser
M
Assistent till vice Vd Mattias Dahl
Expert hållbarhet och infrastruktur
Welfare Policy Specialist
Redaktör
N
Deputy Regional Head Malmö
Director of Accountancy
Fixed Income Manager
Paralegal assistant
Policy Advisor EU Affairs
Redaktör
Projektledare
O
Chef Långsiktig opinionsbildning
Education Policy Manager
Systems administration Tellus
Näringspolitisk rådgivare
Head of Finance
P
Head of Facility Management and Security.
Regional Head Gävle
Redovisningsekonom
R
Policy Advisor on EU Affairs
Redaktör fPlus Politik (Föräldraledig)
Senior Advisor, Labour market
Project Manager
Administrative Director
Event- och nätverksansvarig
Deputy Regional Head Halland
Communications expert
Kronoberg and Kalmar Counties
S
Expert konkurrens och statsstöd
Avdelningschef Marknad
Kapitalförvaltning
Director Social Affairs
Project Coordinator
Regional coordinator
Skolnätverksansvarig i område Väst
Regional manager
Director Regulatory Affairs
Deputy Director General, International and EU Affairs
Deputy Regional Head Malmö
Project Manager
Editor in chief
Ansvarig Miljöpolicy
T
Näringspolitisk rådgivare (Föräldraledig)
Verksamhetsområdesspecialist
Project Manager
Regional Head Östersund
V
Verksamhetsområdesspecialist
W
Arbetsrättschef
Policy Expert Intellectual Property
Avdelningschef kompetensförsörjning
Director of Web Development
Näringspolitisk rådgivare
Policyexpert kompetensförsörjning
Senior Advisor in Pensions
Director, Legal Affairs
Projektledare med ansvar för Svenskt Näringslivs skolmaterial
Y
Kommunikationsrådgivare
Z
Centralt skolnätverksansvarig
a
Ägarstyrningsansvarig
Ö
Deputy Department Head
Skolnätverksansvarig i område Mitt
Director Better Regulation
Ü
Policyansvarig EU:s inre marknad
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist