Jonas Frycklund

Assistant Chief Economist

Arbetar bland annat med finans-, bostads- och fördelningspolitik.

Latest Articles by Jonas Frycklund

REPORT — 22 April 2024

Företagens Regionala Utveckling 2024

REPORT — 4 July 2022

Reformer för stärkt konkurrenskraft. En reformagenda för nästa mandatperiod

ARTICLE — 15 June 2022

Dags att lämna kvartalspolitiken bakom sig

Det är nödvändigt att inte förlora det långsiktiga perspektivet i den ekonomiska politiken, den tjänar Sverige väl, skriver Svenskt Näringslivs ekonomer.
ARTICLE — 5 January 2022

Sammanslagning av regioner nödvändigt för framtidens välfärd

Välfärdens organisering är föråldrad, tungrodd och ineffektiv. Därför behövs mer av statligt ansvar och en kraftfull region- och kommunreform med färre enheter, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik, och Jonas Frycklund, tillförordnad chefekonom.
ARTICLE — 4 June 2021

Fri hyressättning i nyproduktion öppnar dörren för företagen

”En mer välfungerande bostadsmarknad ger en mer välfungerande arbetsmarknad”, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom, med anledning av förslaget om fri hyressättning för nyproduktion.
ARTICLE — 7 May 2021

Ekonomer: Sverige är på väg in i en ny utanförskapskris

800 000 personer är nu borta på heltid från arbetsmarknaden till en kostnad av 270 miljarder kronor per år. Regering och opposition måste ta det växande utanförskapet på allvar och återställa arbetslinjen, skriver nationalekonomerna Jonas Frycklund och Johan Lidefelt på DN debatt.
COMMENT — 9 April 2021

Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensamangelägenhet (SOU 2020:46)

COMMENT — 26 May 2020

Huvudbetänkande Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65)

Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt med en effektiv arbetsmarknad. Incitament till arbete och utbildning förutsätter ett visst mått av lönespridning.
ARTICLE — 27 April 2020

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
ARTICLE — 17 December 2019

Långsam ökning av ojämlikheten

Inkomstskillnaderna i Sverige fortsätter att öka de kommande 15 åren. Den bedömningen gör Långtidsutredningen. ”Utvecklingen på arbetsmarknaden är central för utvecklingen av inkomstskillnaderna. Därför är det viktigt med en ekonomisk politik som stimulerar jobbskapande”, skriver biträdande chefekonom Jonas Frycklund i en kommentar.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist