Rapport22 april 2024

Företagens Regionala Utveckling 2024

Företagens Regionala Utveckling (förkortat FRU) avser att synliggöra hur företagen har utvecklats i Sveriges regioner, samt vilka utmaningar som finns för att säkerställa bättre villkor för investeringar och entreprenörskap. Detta utgör den andra utgåvan av FRU. En nyhet är att vi i år genomför en omfattande enkätundersökning om företagens tillväxtambitioner.

Resultaten från årets undersökning visar att mer än fyra av fem företag vill öka antalet anställda under den kommande femårsperioden. De flesta företag i undersökningen har alltså ambitionen att växa. I undersökningen uppger dock 78 procent av företagen att det finns åtminstone ett betydande tillväxthinder som förhindrar deras expansion. Detta utgör en ökning med 13 procentenheter sedan förra årets mätning. I likhet med förra årets rapport genomför vi ett antal fördjupningsstudier. Denna gång har vi valt att studera förekomsten av så kallade zombie-företag i regionerna, samt hur företagen i regionerna är exponerade mot de tillfälliga skatteanstånden som beviljats av Skatteverket – såväl under som efter pandemin.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist