Rapportering av medlemsuppgifter

För en korrekt medlemsavgift är det avgörande att medlemsföretag varje år inkommer med rätt löneunderlag.

Mellan januari och februari genomför Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna en insamling av de uppgifter som behövs för att fakturera rätt medlemsavgift. Vi kallar dessa uppgifter för “medlemsuppgifter”. Insamlingen sker via webbplatsen www.medlemsuppgift.se där företagen själva rapporterar in sina uppgifter.

Inför rapporteringen skickas inloggningsuppgifter ut till alla medlemsföretag. Om löneunderlaget inte rapporteras i tid till första fakturan i april kommer justering ske på andra fakturan i oktober. Vid helt utebliven inrapportering räknas lönesumman upp med 20 procent.

Normalarbetstidsmåttet och minimilönesumma 2022

Årets beräkning resulterar i sammanvägt normalarbetstidsmått (normalmått på full arbetstid) om 1 627 timmar. Minimilönesumman för 2022 har beräknats till 357 889 kronor.

ArbetareTjänstemän
Möjlig ordinarie arbetstid 1 7881 805
Sjukfrånvaro9836
Lagstadgad ledighet 6367
Övrig ledighet6658
Total frånvaro227161
Övertid4113
Normalarbetstid16021657

Sammanvägt (arbetare respektive tjänstemän) = 1 627.

Minimilönesumma357 889 kronor

Möjlig ordinarie arbetstid utgår från möjliga arbetsdagar 2022, övertidsvolym samt den genomsnittliga veckoarbetstiden från Svenskt Näringslivs lönestatistik.

Frånvaro har hämtats från Svenskt Näringslivs tidsanvändning. Helåret 2018 har använts som underlag.

Prognosen på löneutvecklingen baseras på Konjunkturinstitutets prognos december 2021.

Support

Frågor rörande insamlingen besvaras av support.medlemsuppgift@svensktnaringsliv.se eller via telefon 08-580 022 20.

Öppettiderna är vardagar 08.00–17.00.

KONTAKTPERSON
Andreas Arrbäck
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist