Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Västra Götalands län

HITTA HIT

Södra Hamngatan 53
Box 404, 411 06 Göteborg
Öppna karta
Alla medarbetare på kontoretFölj oss på Facebook

Framgångsrika företag är en förutsättning för ett väl fungerande Västra Götaland. Det är företagen som bygger vår välfärd och står för lösningarna på morgondagens utmaningar.

Rudolf Antoni, regionchef i Västra Götaland
NYHET

”Vi kan inte bara förlita oss på vindkraft, ibland blåser det inte”

”Vi kan inte bara förlita oss på vindkraft, ibland blåser det inte”

Drygt hälften av företagen som planerar att göra elkrävande investeringar känner oro för att elen inte kommer räcka till. ”Vi behöver en infrastruktur och en ökad elproduktion för att klara av omställningen,” konstaterar Lars Höglund, VD Furetank.  

Därför Svenskt Näringsliv

Jag drivs av att inspirera medarbetare och se hur hela företaget drar åt samma håll

Läs mer om UBAB och dess vd Fredrik Gustafson

Senaste artiklarna från Västra Götalands län

NYHET — 22 november 2021

“Vårt mål är att bli så miljövänliga som möjligt men infrastrukturen för att göra det möjligt i hamnarna finns inte” 

Finns det någon plan på att utrusta hamnarna med infrastruktur i närtid? Vem ansvar över planering inför det? Är det kommunen, upphandlarna eller vi trafikbolag? Om det är vi trafikbolag som ska se till att infrastrukturen finns i hamnarna är det lätt att vi blir utkonkurrerade, menar Therese Tobin.
NYHET — 15 november 2021

Hur kan vi se kompetens bortom ”konstiga” namn och konventionella betygsbevis?

Panelsamtal tillsammans med Hanna Fager, global HR-chef på Volvo Cars, Markus Brink, vd på Brixly och Azita Shariati, vd på AniCura.
NYHET — 12 november 2021

Energipolitiken får inte bromsa västsvenska investeringar

Om klimatomställningen ska kunna skyndas på är det helt nödvändigt att företagen kan vara säkra på att elen som krävs för omställningen kommer att finnas på plats. Företagen behöver tydliga besked och det räcker inte längre med höga klimatambitioner - nu krävs konkreta åtgärder. 
NYHET — 9 november 2021

”Vi kan inte bara förlita oss på vindkraft, ibland blåser det inte”

Drygt hälften av företagen som planerar att göra elkrävande investeringar känner oro för att elen inte kommer räcka till. ”Vi behöver en infrastruktur och en ökad elproduktion för att klara av omställningen,” konstaterar Lars Höglund, VD Furetank.  
NYHET — 9 november 2021

Västsvenska företagare tror inte elen kommer räcka till  

Elbristen blir ett allt större problem för företagen i Västra Götaland. En majoritet av företagen som står inför kommande investeringar, med behov av elkraft, är oroliga för att elen inte kommer att räcka till. Samtidigt är förtroendet för den nationella energipolitiken i botten, visar siffror från en ny undersökning av Svenskt Näringsliv. 
NYHET — 29 oktober 2021

Utanförskapet - Sveriges största utmaning

Det är tydligt att kompetensbristen är oberoende av högkonjunktur eller lågkonjunktur. Sverige blir starkare när pengar kan läggas på investeringar och framtidssatsningar, i stället för på olika former av stöd till försörjning. Men det handlar framför allt om att fler personer kan försörja sig själva och får möjlighet att påverka sitt eget liv.
NYHET — 25 oktober 2021

Stora skillnader i självförsörjning bland kommunerna i Västra Götalands län   

Det finns stora skillnader mellan Västra Götalands kommuner när det gäller hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som försörjer sig på eget arbete. Det visar siffror från SCB som Svenskt Näringsliv tagit fram. 
NYHET — 22 oktober 2021

Kompetensbristen – en tickande bomb

Coronapandemins effekter på det västsvenska näringslivet börjar avklinga men kompetensbristen är en tickande bomb som oroar företagen. 
NYHET — 14 oktober 2021

Stark framtidstro bland företagen i Västra Götaland – men bristen på arbetskraft oroar 

Nästan 4 av 10 företag i Västra Götaland tror på fler anställda det nästkommande halvåret. Men svårigheterna att hitta personal med rätt kompetens riskerar att bromsa tillväxten och anställningsplanerna. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs Företagarpanel i Västra Götaland. 
NYHET — 8 oktober 2021

Låt inte brott och otrygghet förstöra företagsklimatet

I undersökningar av såväl allmänheten som företagare så registreras lag och ordning som en allt viktigare fråga. När vi varje år frågar 60 000 företag om hur det är att driva företag i sin kommun, så sticker frågor om brott och otrygghet ut negativt i många delar av Västra Götaland. Det får nu en allt större påverkan på det lokala företagsklimatet. Den utvecklingen måste brytas, skriver Anton Oskarsson i en fredagskrönika. 

Hur mycket välfärd skapar ditt företag?

Företagen skapar skatteintäkter, som omvandlas till offentlig välfärd. Skola, vård, äldreomsorg, rättsväsende. Alla tjänar på att det går bra för företagen i Sverige.
Räkna ut

Så är företagsklimatet i Sveriges kommuner

Den enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som Svenskt Näringsliv gör varje år presenteras på www.foretagsklimat.se

foretagsklimat.se

Alla medarbetare på kontoret

Rudolf Antoni
Anton Oskarsson
Christina Riksén
Jessica Tengeland
Susann Haggren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist