Värmland

Drottninggatan 21

652 25 Karlstad

Tel: 054-14 27 70

”Vi måste våga mer mångfald”

GÄSTKRÖNIKA Trots fler i arbete har arbetsgivarna svårt att rekrytera rätt kompetens. Breddar man sin rekryteringsbas genom att öppna dörrarna för fler utrikesfödda innebär det att man, utöver själva rekryteringen, ökat möjligheterna till större ekonomiskt mervärde och nya marknader.

Dokumentären om Eda kommun

FÖRETAGSKLIMAT Den värmländska kommunen Eda gör i år sin bästa placering sedan år 2003 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges samtliga 290 kommuner. I början av 2015 bestämde sig dock Eda kommun för att lämna bottenplaceringen och tidningen Entreprenör har dokumenterat resan.

Urban Svanberg
Sämre välfärd med vinstförbud
Läs Urban Svanbergs kommentar »

Underlätta med små förändringar

FÖRETAGSAMHET Jobb skapas av företagsamma människor. Med rätt förutsättningar vågar fler förverkliga idéer och utveckla sina företag. ”Alldeles för ofta hör jag olika personer säga ’om det inte vore för alla dessa papper, all denna administration, så hade jag varit företagare för länge sedan!’.”, säger Björn Elfgren, VD Wint, när vi pratar om bättre förutsättningar för företagen.

Sverige behöver fler unga företagare

GÄSTKRÖNIKA Jag har en del företagare i släkten och det har alltid varit lite av en dröm att starta eget, men ingen självklarhet. Efter att ha drivit UF- företag under gymnasiet blev det en självklarhet. UF visar att man faktiskt kan!

”Jag odlade och sålde grönsaker”

MITT FÖRSTA JOBB Var som egenföretagare, det kanske låter flashigt men jag och en kompis odlade och sålde grönsaker på torget i Skara. Vi var 11 år gamla och fulla av energi och kreativitet. Med god hjälp av våra mammor sådde, skördade och sålde vi grönsaker. Vi älskade att träffa människor och sälja något som vi själva skapat – snacka om att lära sig om service. Den stora lärdomen var att jobba och göra saker efter sin egen förmåga och drivkraft.

Högre skatt = mindre arbete

GÄSTKRÖNIKA 7 av 10 jobb skapas i små företag. Ändå är attityden gentemot företagare i Sverige tveksam. I Sverige är det fult att tjäna pengar. Det många inte verkar förstår är att om ett företag tjänar pengar kan det utvecklas och anställa fler. Det innebär mer skatteintäkter till vår välfärd. Det är till stor del tack vare små- och medelstora företag som vi har sjukvård, skola, polis och äldrevård till alla.

Gör ditt bästa!

MITT FÖRSTA JOBB Var i charken på ICA i Munkfors där jag sålde skinka och andra charkuterier. Att få fasta tider, tjäna pengar och känna att man gjorde nytta var inte bara viktigt för mig, det var ju hur kul som helst. Det är viktigt att man får känna att det man gör har betydelse för företaget. Ett jobb som faktiskt är beroende av mig och att jag sköter mina arbetsuppgifter.

Är den offentliga marknaden något för dig?

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är så stor som cirka 700 miljarder och att det är Sveriges 290 kommuner som står för cirka två tredjedelar av alla offentliga inköp. Totalt spenderar kommunerna cirka 30 procent av sin budget på inköp av varor, tjänster och byggentreprenader. 

Våga anställ och ta ditt företag till nästa nivå

GÄSTKRÖNIKA I semestertider tenderar man att börja reflektera över sin jobbsituation, speciellt som egenföretagare. Att ha ett eget företag är fantastiskt men det är också mycket slit och hårt jobb. Jag höra allt för många som inte vågar anställa och sliter på själva. Så det är till er jag vill skriva denna krönika – om att våga anställa och ta ditt företag till nästa nivå.

"Det är inte fel på lagen"

SOMMARKRÖNIKA Vid årsskiftet 2016/2017 får vi sannolikt en ny upphandlingslagstiftning. Det är dock farligt att tro att en ny lagstiftning per automatik kommer att leda till bättre upphandlingar. Det är inte där problemet ligger. Det centrala i det här sammanhanget är upphandlande myndigheters kompetens och arbetssätt och här finns på många håll en stor förbättringspotential. Det skriver Birgitta Laurent, upphandlings- och konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv, i sin krönika.

Munkfors bäst i Sverige på information till företagen

FÖRETAGSKLIMAT Varje år frågar Svenskt Näringsliv också om hur företagare upplever kommunens information i allmänhet. Munkfors är bäst i landet och får betyget 4,4 på en 6-gradig skala. Kil, Grums och Sunne är tre andra kommuner som får ett gott betyg. I övrigt är resultatet svagt bland många andra Värmländska kommuner.

Karlstads prestigebygge i upphandlingsskandal

UPPHANDLING Under flera år har Karlstads kommun stöttat det förlusttyngda konferenscenter Karlstad CCC med miljonbelopp. De medger misstagen men fortsätter att gynna prestigebygget. ”Det är för jävligt rent ut sagt”, säger Peter Eriksson som driver Nöjesfabriken. En oberoende granskning visar att kommunens metoder är olagliga.

"Det måste bli enklare för företagen att exportera"

SOMMARKRÖNIKA För drygt ett år sedan presenterade regeringen sin exportstrategi för att stärka företagens export- och internationaliseringsmöjligheter. Med 22 olika insatser ska denna strategi fokusera på att effektivisera det statliga handels- och investeringsfrämjandet. Om det och Svenska företags förutsättningar för export skriver Eva Häussling, expert på handel & investeringsfrämjande, på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Regeringen slopar sjukskatten

SJUKSKATT Igår meddelade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att regeringen drar tillbaka förslaget om en sjukskatt. ”Det är en lättnad för oss företagare att sjukskatten inte kommer genomföras eftersom det hade kunnat leda till stora problem för oss små- och medelstora företag”, säger Åsa Wikberg, VD Diner 45.

Dags att förändra konfliktreglerna

SOMMARKRÖNIKA Regelverket som styr när och hur det är tillåtet att ta till stridsåtgärder på arbetsmarknaden, de så kallade konfliktreglerna, nämns allt oftare i samhällsdebatten. Sverige har mer tillåtande konfliktregler än de flesta andra länder. Politiker börjar få upp ögonen för att detta försämrar företagens konkurrenskraft och hur arbetsmarknaden fungerar. Det skriver Kjell Frykhammar, projektledare i arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

"Det finns en skev bild av oss företagare"

FÖRETAGSKLIMAT Mathias Palmer jobbade inom försvaret i Stockholm när hans pappa Åke hörde av sig med en idé. 2002 flyttade Mathias hem för att driva familjeföretaget tillsammans med Åke och 2003 tillverkade sin första digitala reklamtavla i Karlstad. ”Mitt jobb inom försvaret var det häftigaste jobbet jag haft men att vara egen företagare är det roligaste”, säger Mathias.

Behövs reformer som underlättar vägen till jobb

SOMMARKRÖNIKA Utan invandrad kompetens kommer svenska företag inte att klara av att fylla sina kompetensbehov. Inhemsk arbetskraft räcker helt enkelt inte till. Därför är det nödvändigt att de personer som kommer till Sverige kommer ut på arbetsmarknaden och att vi tar vara på den kompetens som flera av dem har. Det kräver reformer som förkortar tiden mellan ankomsten till Sverige och etablering på arbetsmarknaden. Det skriver Mikaela Almerud, högskoleexpert på Svenskt Näringsliv.

”Jag älskar att anställa ungdomar”

SOMMARJOBB När Patrik Hjelte var 17 år tog han sitt första steg in i arbetslivet – han hade fått sommarjobb på McDonalds i Karlstad. Det han inte visste då var att han 25 år senare skulle äga den och ytterligare 10 McDonalds-restauranger.

En stark arbetsmarknad med matchningsproblem

SOMMARKRÖNIKA Konjunkturen har stärkts och arbetslösheten är på väg nedåt. Samtidigt finns det betydande matchningsproblem på arbetsmarknaden. Av alla de jobb som anmäls hos Arbetsförmedlingen kvarstår över 90 procent vid månadens slut. Det är betydligt högre än genomsnittet för de senaste åren. Det skriver Gabriella Chirico Willstedt, arbetsmarknadsekonom på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Ser vi ljuset i upphandlingstunneln?

GÄSTKRÖNIKA Konkurrens är bra men då måste alla konkurrera på samma villkor. Som det ser ut idag svarar inte ens små företag på offentliga upphandlingar för att de inte mäktar med all administration som det innebär. Så kan vi inte ha det!

Sverige behöver fortsätta reformera skattepolitiken

SOMMARKRÖNIKA Sveriges vanliga kapitalskatt på 30 procent är nästan dubbelt så hög omvärldens genomsnitt kring 17 procent och våra marginalskatter på upp till 57 procent är högre än något annat land i världen. Med snabba åtgärder på bland annat dessa områden finns god potential för företagande, investeringar och jobb att växa starkare. Det skriver Johan Fall, ansvarig för analys av skattepolitik på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Att våga gå från två till tre

FÖRETAGSAMHET Jobb skapas av företagsamma människor. Med rätt förutsättningar vågar fler förverkliga idéer och utveckla sina företag. Vi frågar Pernilla Keino, grundare och VD City Trafikskola i Karlstad, om vad det innebär att vara en företagare idag.

Företagare har både hjärta och hjärna

SOMMARKRÖNIKA Jag hör alltför ofta av fackliga företrädare, politiker och andra debattörer att företagen ”saknar incitament” för att få tillbaka sjukskrivna medarbetare i arbete. Att förse företagen med sådana incitament ser nämnda aktörer som sin stora uppgift. Och det ska ske i form av mer regleringar och sanktioner eller genom att lägga ett än större ekonomiskt ansvar på företagen för de anställdas sjukfrånvaro.

Unga är viktiga för oss och vi för dem

GÄSTKRÖNIKA Våra säsongsmedarbetare är jätteviktiga. Det är dem som till största del möter gästerna – i liften, i restaurangen, i skiduthyrningen, i backen. Det är dem som ger gästerna en high five när de klarar att åka liften första gången själv, det är dem som gör upplevelsen hos oss fantastisk och det är dem som gör att gästerna vill komma tillbaka till oss.

Stolthet över företagsklimatet sällsynt

KRÖNIKA När Svenskt Näringsliv bjöd in företagare från hela landet för att diskutera det lokala företagsklimatet beskrev flera av deltagarna sin hemkommun med uppgivenhet. Som företagare upplever man på många håll att det saknas en grundläggande förståelse för företagens villkor och deras betydelse för välfärden i kommunen. Om detta berättar Pontus Lindström, projektledare på Företagsklimat, i sin krönika.

Reformerna gjorde det möjligt

FÖRETAGSAMHET Redan som 10-åring bestämde sig Gunilla Andersson för att göra skillnad för de äldre. Idag driver hon Awilja Management AB, som gått från en till 24 anställda på tre år. ”Ibland funderar man på om man verkligen ska vara företagare. Vi måste få tid och bra förutsättningar för att få jobba upp företaget – det verkar inte finnas den förståelse”, säger Gunilla Andersson, ägare och VD.

Väl fungerande konkurrens bygger Sverige starkare

SOMMARKRÖNIKA Med de utmaningar som Sverige står inför idag, imorgon och de kommande åren så behöver vi jobba mer tillsammans, inte mot varandra. Varför skapa en atmosfär där man ser varandra som ett ”hot”, snarare än som gemensam resurs? Det skriver Göran Grén, jurist på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika

Sommar och tid för eftertanke - eller?

SOMMARKRÖNIKA Kanske finns det lite tid för eftertanke i sommar? Även våra politiker får lite tid för eftertanke, efter Almedalen, kan jag här ge några tips på saker som kan löna sig att fundera ett extra varv på.