NYHET24 november 2022

816 kilometer underkänd väg i Värmland duger inte

Infrastrukturen som binder samman landet brister. Samtidigt har debatten handlat mer om nya och storslagna satsningar än det faktum att Sveriges befintliga infrastruktur är eftersatt. Den nya regeringen behöver bryta utvecklingen och ta tag i underhållsskulden för att inte Värmland ska riskera att mista konkurrenskraft, företag och ytterst arbetstillfällen.

Foto: Canva & Svenskt Näringsliv

I delar av landet är transportsystemet väl utbyggt, i andra inte. I Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om det lokala företagsklimatet får företag betygsätta infrastrukturen i sin kommun. I sju av Värmlands kommuner får den lokala infrastrukturen underkänt och endast 1 kommun når upp till betyget bra.

På många håll gör sig gamla synder påminda. Sprucken räls, växelfel eller nedrivna kontaktledningar är symptom på ett slitet järnvägsnät. Samtidigt vittnar både företag och invånare om vägar med potthål och nedsatta hastigheter. I Värmland finns det 3546 kilometer statlig väg. Enligt en rapport från Transportföretagen är totalt är 816 kilometer av dessa i dåligt, eller mycket dåligt, skick.

Dåliga vägar orsakar ökade och helt onödiga kostnader för företagen. Försenade varuleveranser, längre kötider och olyckor är bara några av konsekvenserna. Samtidigt kan hastighetsnedsättningar på grund av dåliga vägar eller omvägar också innebära problem för rekrytering av personal om fler avstår från att ta ett jobb eftersom pendlingstiden blir för lång.

I juni presenterade den förra regeringen en ny nationell plan för infrastrukturen fram till 2033. Planen beskrevs som historiskt stor – men samtidigt saknades resurser till det befintliga underhållet.

Det är dåliga nyheter för företag och tillväxt, men också för de dagliga pendlarna. Nyinvesteringar är givetvis välkomna och på sikt helt nödvändiga, men dessa löser inte bristerna på många befintliga järnvägar och vägar. När näringslivet satsar måste staten också ta sitt ansvar för vår gemensamt ägda infrastruktur.

Enligt nuvarande plan kommer underhållsskulden - alltså kostnaden för att rusta upp den befintliga infrastrukturen till en acceptabel nivå - att växa från 70 till 137 miljarder kronor kommande tolv år. Detta om man utgår från Trafikverkets uppskattning av kostnaderna. Om inte den nytillträdda regeringen omprioriterar kommer skulden således att närmast fördubblas.

Utan transporter stannar verksamheten för många företag. Svenskt Näringsliv vill att hela det eftersatta underhållet ska återtas. För att det ska bli verklighet bör Trafikverket upprätta en långsiktig och finansierad underhållsplan för väg och järnväg och regeringen bör skyndsamt ta fram en hållbar finansiering av vår gemensamma infrastruktur.

Anna Hedberg
Regionchef Svenskt Näringsliv Värmland

Nils Paul
Expert infrastruktur, Svenskt Näringsliv  

Artikeln är tidigare publicerad i NWT 18/11-2022

InfrastrukturskuldenInfrastruktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist