Svenskt Näringslivs Företagarpanel

Att få reda på företagens syn på företagsnära frågor är avgörande för att Svenskt Näringsliv ska kunna vara företagens röst i samhället. Vår webbaserade undersökning med drygt 13 000 registrerade medlemmar är idag Sveriges största företagarpanel.

Företagarpanelen är ett ovärderligt verktyg i Svenskt Näringslivs arbete med att förbättra förutsättningarna för företag i Sverige.
Jan-Olof Jacke, vd

Ta del av resultaten

Nedan kan du ta del av ett urval av de aktuella undersökningsresultaten.

Företagen ser bistra tider framöver

Fyra gånger per år svarar cirka 5 000 medlemmar i Svenskt Näringslivs Företagarpanel på frågor som bland annat handlar om förändringar i sysselsättning, försäljning och investeringar. Den senaste undersökningen som genomfördes i januari 2023 visar att företagen blir allt mer oroliga för framtiden.

Hushållen pressas av kraftiga pris- och ränteökningar, samtidigt stiger kostnader och energipriser för många företag. Allt detta har lett till stora nedväxlingar av företagens förväntningar inför de kommande tolv månaderna. Balansmåttet, som mäter skillnaden mellan andel företag som tror på bättre tider och andelen som tror på sämre tider har för försäljningsvolymen endast varit lägre under finanskrisen (2008) och under Covid-19 pandemin (2020). Även synen på framtida investeringar samt sysselsättning fortsätter ligga på nedpressade nivåer.

Hur tror företagen att försäljning, investeringar och antal anställda kommer att utvecklas under de kommande tolv månaderna? Avser balansmått (februari 2023)

*Tidsseriebrott, från och med q3-2022 vidgades referensperioden från sex månader till tolv månader.

Handeln väntas drabbas hårdast

Med tanke på att hushållen pressas av högre inflation samt betydande räntehöjningar, är det inte oväntat att det främst är inom handeln som har de mest dystra framtidsutsikterna. Närmare fyra av tio företag inom handeln uppger att de spår en vikande försäljningsvolym under kommande tolv månaderna, vilket ger ett negativt balansmått på -11. Även byggföretagen har en dyster syn på framtiden.

Hur tror företagen att försäljning, investeringar och antal anställda kommer att utvecklas under de kommande tolv månaderna? Per bransch, avser balansmått (februari 2023)

Gotland och Jämtland har rikets lägst ställda förväntningar

På Gotland uppger närmare fyra av tio företag att de förväntar sig en vikande försäljningsvolym, och balansmåttet uppgår -19, vilket är det lägst uppmätta balansmåttet i hela Sverige. Även vad gäller synen på framtida investeringar och sysselsättning befinner sig Gotland i den absoluta botten vad gäller regionerna. Företagen i Jämtlands län uppvisar också en dyster framtidstro. Gotlands och Jämtlands näringslivsstruktur liknar varandra till en del med en relativt stor besöksnäring.

Hur tror företagen att försäljning, investeringar och antal anställda kommer att utvecklas under de kommande tolv månaderna? Per region, avser balansmått (februari 2023)

Ett av fem företag tror sig behöva mer elkraft under de kommande fem åren

Den framtida elförsörjningen är en av de viktigaste näringspolitiska frågorna för företagen i Sverige. Elbehovet spås mer än fördubblas fram till och med år 2045. Men redan i ett kortare tidsperspektiv ser företagen ett ökat elbehov. I en undersökning i Svenskt Näringslivs Företagarpanel uppger ett av fem företag att de tror att deras behov av elkraft kommer att öka väldigt eller ganska mycket mer jämfört med nuvarande elförbrukning.

Hur stort behov av elkraft tror du att ditt företag kommer att ha om fem år jämfört med idag?
(februari 2023)

Såväl investeringar som klimatarbetet kommer drabbas

På en följdfråga om vilka konsekvenser som företagen ser framför sig om deras ökade elbehov inte infrias svarar drygt hälften att olika investeringar i sådana fall kommer senareläggas eller helt ställas in. Fler än fyra av tio företag uppger att deras klimatarbete kommer att försvåras. Resultaten indikerar att många av företagens planerade investeringar är en del av företagens gröna omställning.

Vad tror du konsekvenserna skulle bli för ditt företag om ditt företags framtida behov av elkraft inte kan levereras? (februari 2023)

Resultaten avser företag som tror att de behöver mer elkraft inom de kommande fem åren.

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. Svaren ger också ett värdefullt underlag för regionkontorens opinionsbildningsarbete och ligger till grund för framtagandet av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport.

I dagsläget är Företagarpanelen Sveriges största panel av företagare med drygt 13 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor. Däremellan kan det tillkomma mindre utskick till utvalda delar av Företagarpanelen, som syftar till att bidra till opinionsbildning i en aktuell näringspolitisk fråga. Vi värnar om er arbetstid, de större utskicken tar i snitt 4 till 5 minuter att genomföra, medan de mindre utskicken endast tar någon minut.

På den här sidan kan du ta del av ett urval av aktuella undersökningsresultat.

Skrivet om Företagarpanelen

NYHET — 6 juni 2023

Effekterna av lågkonjunkturen märks av i Blekinge

Enligt Svenskt Näringslivs konjunkturprognos för maj 2023 ser det ut som om lågkonjunkturen kommer att sträcka sig in i 2025. Under början av räntehöjningscykeln visade den svenska ekonomin sig trots allt förhållandevis motståndskraftig, men effekterna kommer med fördröjning.
NYHET — 5 juni 2023

Effekterna av lågkonjunkturen märks av i Skåne

Enligt Svenskt Näringslivs konjunkturprognos för maj 2023 ser det ut som om lågkonjunkturen kommer att sträcka sig in i 2025. Under början av räntehöjningscykeln visade den svenska ekonomin sig trots allt förhållandevis motståndskraftig, men effekterna kommer med fördröjning.
NYHET — 22 maj 2023

Näringslivet i Värmland försiktigt optimistiska

- Svaren i undersökningen visar tydligt ljusare framtidsutsikter bland företagen i Värmland. Länets företagare är bland de mest positiva i landet och kanske är det ett tecken på att företagen ser vändningen i konjunkturen, konstaterar Anna Hedberg, regionchef för Svenskt Näringsliv Värmland.
NYHET — 17 maj 2023

Ny företagarpanel i Västra Götaland: Tecken på vändning i sikte

Näringslivet i Västra Götaland ser något mer positivt på framtiden och konjunkturläget stabiliseras. Det visar en ny konjunkturundersökning från Svenskt Näringslivs företagarpanel i Västra Götaland.
NYHET — 4 maj 2023

Så kan hushåll och företag landa på fötterna

I senaste Företagarpanelen för länet uppger 45 procent av företagen att de har en mindre försäljningsvolym jämfört med för ett år sedan och 28 procent att de investerar mindre. Det är inte konstigt att det ser ut så. Många har det tufft. Men det finns möjligheter att vända detta.
NYHET — 24 februari 2023

Vart fjärde företag i Jönköpings län ser risk för varsel inom ett halvår

Ny konjunkturundersökning från Företagarpanelen i Jönköpings län.
NYHET — 17 februari 2023

Vart tredje företag i Blekinge ser risk för varsel inom ett halvår

Svenskt Näringslivs företagarpanel mäter regelbundet de blekingska företagens framtidsutsikter. Den senaste mätningen, som genomförts under januari månad, ger en dyster bild av läget bland Blekinges företag.
NYHET — 10 februari 2023

Vart fjärde företag i Västra Götaland ser risk för varsel inom ett halvår

Ny konjunkturundersökning från företagarpanelen i Västra Götaland.
NYHET — 10 februari 2023

Vart fjärde företag i Kronoberg ser risk för varsel inom ett halvår

24 procent av företagen överväger nu varsel inom ett halvår. 32 procent förväntar sig minskade försäljningsvolymer, 33 procent minskade investeringar och 18 procent ett minskat antal anställda. Detta visar Svenskt Näringslivs företagarpanel, som regelbundet mäter företagens framtidsutsikter.
NYHET — 10 februari 2023

Vart femte företag i Kalmar län ser risk för varsel inom ett halvår

21 procent av företagen i län överväger nu varsel inom ett halvår. 23 procent förväntar sig minskade försäljningsvolymer, 26 procent minskade investeringar och 16 procent ett minskat antal anställda. Detta visar Svenskt Näringslivs företagarpanel, som regelbundet mäter företagens framtidsutsikter.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra undersökningar.

Tipsa och dela

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist