Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Svenskt Näringslivs Företagarpanel

Att få reda på företagens syn på företagsnära frågor är avgörande för att Svenskt Näringsliv ska kunna vara företagens röst i samhället. Vår webbaserade undersökning med drygt 12 000 registrerade medlemmar är idag Sveriges största företagarpanel.

Företagarpanelen är ett ovärderligt verktyg i Svenskt Näringslivs arbete med att förbättra förutsättningarna för företag i Sverige.
Jan-Olof Jacke, vd

Ta del av reslutatet

Nedan kan du ta del av ett urval av det aktuella undersökningsresultat.

Sex av tio företag uppger ambitioner att öka antalet anställda

Enligt en undersökning som genomfördes i april 2021 uppger sex av tio företag att deras ambition att växa i volym vad gäller antal anställda är ganska hög, hög eller mycket hög.

Hur skulle du beskriva ditt företags ambitioner att växa när det gäller antal anställda under de kommande två åren? (april 2021)?

Störst andel företag med tillväxtambitioner i Västernorrland

Den högsta andelen företag med tillväxtambitioner återfinns i Västernorrland, där en tredjedel av företagen uppger att de har höga eller mycket höga ambitioner. Den lägsta andelen företag med tillväxtambitioner hittas på Gotland, där endast ett av tio företag uppger att de har höga tillväxtambitioner.

Hur skulle du beskriva ditt företags ambitioner att växa när det gäller antal anställda under de kommande två åren?

Andel med höga eller mycket höga ambitioner, uppdelat per region?

Uppdaterad: april 2021

Inom besöksnäringen är ambitionerna högst

Inom besöksnäringen uppger fyra av tio företag att de har höga eller mycket höga ambitioner att växa i volym vad gäller antalet anställda. Branscherna transport och handel uppvisar de lägsta siffrorna, endast 2 av 10 företag i respektive bransch uppger att de har höga eller mycket höga ambitioner att växa.

Hur skulle du beskriva ditt företags ambitioner att växa när det gäller antal anställda under de kommande två åren?

Andel med höga eller mycket höga ambitioner, uppdelat per bransch?

Uppdaterad: april 2021

Svårigheter med att hitta erfaren personal är företagens största tillväxthinder

Sju av tio företag uppger att svårigheter med  att hitta erfaren personal, tätt följt av höga löneskatter utgör de största hindren för tillväxt (i termer av antal anställda).Även höga lönenivåer och arbetsrättsliga regler anses utgöra stora hinder för företagens tillväxt vad gäller antalet anställda.

I vilken utsträckning anser du att följande faktorer är ett hinder för ditt företags tillväxt vad gäller antal anställda?

Andel som svarat ganska hög/mycket hög utsträckning.

Uppdaterad: april 2021.

Inga stora regionala skillnader vad gäller tillväxthinder

Det föreligger inga större skillnader mellan regionerna vad företagen uppfattar som de största hindren för sysselsättningstillväxten. I samtliga 21 län uppger företagen svårighet att hitta erfaren personal samt höga löneskatter som de två största problemen.

I vilken utsträckning anser du att följande faktorer är ett hinder för ditt företags tillväxt vad gäller antal anställda?

Andel som svarat ganska hög/mycket hög utsträckning, uppdelat per region och per tillväxthinder (välj tillväxthinder högst upp i diagrammet).

Uppdaterad: april 2021

Största hinder för sysselsättningstillväxt beror på branschen

Svårigheter att hitta erfaren personal uppges som det största tillväxthindret för majoriteten av branscherna. Inom till exempel byggsektorn uppger nio av tio företag att detta är ett stort hinder. Höga löneskatter uppfattas dock som det största tillväxthindret för såväl besöksnäringen som bygg. 83 procent av företagen inom besöksnäringen uppger detta som ett stort hinder.

I vilken utsträckning anser du att följande faktorer är ett hinder för ditt företags tillväxt vad gäller antal anställda?

(April 2021) - Andel som svarat ganska hög/mycket hög utsträckning, uppdelat per bransch

Konjunkturen har bottnat

Fyra gånger per år svarar flera tusen medlemmar i Svenskt Näringslivs företagarpanel på frågor som bland annat handlar om förändringar i sysselsättning, försäljning och investeringar. Den senaste undersökningen som genomfördes april 2021 visar att allt fler företag uppger att tillväxten nu tagit fart.

Mer än vart tredje företag uppger nu att försäljningen ökat jämfört med för sex månader sedan. Investeringarna och antalet anställda har ökat i knappt vart fjärde företag under samma period. Trots uppgången är det dock fortsatt en bit kvar till företagens normala tillväxttal.

Jämfört med för sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antal anställda/ investeringar/försäljning?

Andel som svarar högre, uppdelat per indikator (antal anställda, investeringar, försäljning)

Starkast konjunktur i industritunga regioner

Regioner med en stor industrisektor, såsom Jönköping, Örebro och Södermanland uppvisar de starkaste tillväxttalen i undersökningen. Här uppger mer än fyra av tio företag en ökad försäljning. Antalet anställda har samtidigt ökat i en fjärdedel av företagen. I till exempel Jämtland och på Gotland utvecklas konjunkturen mindre bra, vilket sannolikt påverkas av den regionala branschstrukturen. Den på grund av pandemin hårt drabbade besöksnäringen är relativt stor i både Jämtland och på Gotland.

Jämfört med för sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antal anställda/ investeringar/försäljning?

Andel företag per region som svarar högre uppdelat per indikator (antal anställda, investeringar, försäljning), 2021 kvartal 2.

Uppgången i ekonomin är ojämnt fördelad

Det är framförallt inom Tillverkning/Industri som konjunkturen vänt. Här uppger 43 procent av företagen en ökad försäljning. Investeringar och antal anställda utvecklas också starkast inom samma bransch. Besöksnäringen är dock fortsatt starkt påverkad av den pågående pandemin. Endast sju procent av företagen inom branschen uppger att försäljningen ökat under det senaste halvåret.  

Jämfört med för sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antal anställda/ investeringar/försäljning?

Andel företag per bransch som svarar högre uppdelat per indikator (antal anställda, investeringar, försäljning), 2021 kvartal 2.

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. Svaren ger också ett värdefullt underlag för regionkontorens opinionsbildningsarbete och ligger till grund för framtagandet av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. 

I dagsläget är Företagarpanelen Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor. Däremellan kan det tillkomma mindre utskick till utvalda delar av Företagarpanelen, som syftar till att bidra till opinionsbildning i en aktuell näringspolitisk fråga. Vi värnar om er arbetstid, de större utskicken tar i snitt 4 till 5 minuter att genomföra, medan de mindre utskicken endast tar någon minut.

På den här sidan kan du ta del av ett urval av aktuella undersökningsresultat.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra undersökningar.

Tipsa och dela

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist