Svenskt Näringslivs Företagarpanel

Att få reda på företagens syn på företagsnära frågor är avgörande för att Svenskt Näringsliv ska kunna vara företagens röst i samhället. Vår webbaserade undersökning med drygt 13 000 registrerade medlemmar är idag Sveriges största företagarpanel.

På den här sidan kan du ta del av ett urval av aktuella undersökningsresultat. Nedan finns även möjlighet att gå med i Företagarpanelen.

Företagarpanelen är ett ovärderligt verktyg i Svenskt Näringslivs arbete med att förbättra förutsättningarna för företag i Sverige.
Jan-Olof Jacke, vd

Ta del av resultaten

Nedan kan du ta del av ett urval av de aktuella undersökningsresultaten.

Förväntningarna på konjunkturen studsar uppåt

Fyra gånger per år svarar cirka 5 000 medlemmar i Svenskt Näringslivs Företagarpanel på frågor som bland annat handlar om förändringar i sysselsättning, försäljning och investeringar. Den senaste undersökningen som genomfördes i februari 2024 visar att företagen börjar se ljuset i mörkret.

I takt med att inflationstakten mattats av och att riksbanken börjar avisera en mildare penningpolitik börjar företagen för första gången på länge andas lite optimism inför framtiden. Balansmåttet, som mäter skillnaden mellan andel företag som tror på bättre tider och andelen som tror på sämre tider har växlats upp avsevärt jämfört med tidigare kvartal. Även synen på framtida investeringar samt sysselsättning har också vänt uppåt efter ett flertal kvartal i följd med nedställda förväntningar. Det är dock värt att nämna att dagens förväntningar är relativt lågt ställda jämfört med ett historiskt genomsnitt.

Hur tror företagen att försäljning, investeringar och antal anställda kommer att utvecklas under de kommande tolv månaderna? Avser balansmått (februari 2024)

*Tidsseriebrott, från och med q3-2022 vidgades referensperioden från sex månader till tolv månader.

Tjänstesektorn väntas dra tåget

Det är främst inom tjänstenäringarna som optimismen är som störst. I undersökningen uppger nästan vartannat tjänsteföretag att de tror på en högre försäljningsvolym, vilket ger ett positivt balansmått på +32. Även vad gäller antal anställda står tjänstesektorn ut, med ett balansmått på +19. Vad gäller synen på hur investeringarna i den egna verksamheten kommer att utvecklas är det industrisektorn som har de högst ställda förväntningarna.

Hur tror företagen att försäljning, investeringar och antal anställda kommer att utvecklas under de kommande tolv månaderna? Per bransch, avser balansmått (februari 2024)

Halland och Västerbotten har rikets högst ställda förväntningar

44 procent av Hallands företag ser en ökad försäljningsvolym inom det kommande året, medan 20 procent ser en försämrad. Det ger ett positivt balansmått på +24, vilket är klart högst i riket. Men det bör betonas att samtiga läns förväntningar, inklusive Halland, brukar ligga klart högre i ett normalläge i ekonomin. Även vad gäller sysselsättning ligger Halland i toppen av regionerna. Vad gäller förväntningar på kommande investeringar ligger är de högst ställda i Västerbottens län

De lägsta förväntningarna vad gäller försäljningsvolym och investeringar under de kommande tolv månaderna hittas på Gotland. När det gäller den framtida utvecklingen av antal anställda är förväntningarna lägst ställda i Örebro län.

Hur tror företagen att försäljning, investeringar och antal anställda kommer att utvecklas under de kommande tolv månaderna? Per region, avser balansmått (februari 2024)

Vanligt med s.k. labor hoarding

Under pandemin sades personal upp från företag, och dessa var sedan svåra att locka tillbaka när samhället öppnades upp. Det har lett till att företag nu hellre håller fast vid sin personal även om verksamheten inte nödvändigtvis kräver det, så kallad ”labor hoarding”. I en undersökning från februari 2024 uppgav närmare tre av tio företag att de för tillfället har en övertalig personalstyrka än vad verksamheten kräver på kort sikt. Fenomenet är minst vanligast inom tjänsteföretagen. Här uppger knappt ett av fyra företag att deras personalstyrka är större än vad som egentligen behövs på kortare sikt.

Andel företag som för tillfället har fler anställda än vad verksamheten kräver på kort sikt (februari 2024)

Ett av fyra företag ser risk för varsel/uppsägningar inom kommande sex månader.

Trots den spirande optimismen i näringslivet ser många företag fortsatt risker för varsel eller uppsägningar. Ett av fyra företag uppger nu att det föreligger en risk för varsel eller uppsägningar inom de kommande sex månaderna. Det är främst inom byggsektorn som varselrisken är som störst, där 35 procent av företagen upplever en risk för varsel eller uppsägningar. Inom tjänstesektorn ligger motsvarande andel på ett av fem företag.

Andel företag som ser risk för varsel/uppsägningar inom kommande sex månader (februari 2024)

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. Svaren ger också ett värdefullt underlag för regionkontorens opinionsbildningsarbete och ligger till grund för framtagandet av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport.

I dagsläget är Företagarpanelen Sveriges största panel av företagare med drygt 13 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor. Däremellan kan det tillkomma mindre utskick till utvalda delar av Företagarpanelen, som syftar till att bidra till opinionsbildning i en aktuell näringspolitisk fråga. Vi värnar om er arbetstid, de större utskicken tar i snitt 4 till 5 minuter att genomföra, medan de mindre utskicken endast tar någon minut.

Gå med i Företagarpanelen

Skrivet om Företagarpanelen

NYHET — 28 februari 2024

Länets företagare försiktigt optimistiska i ny konjunkturundersökning

Ekonomin är fortsatt nedkyld och företagen i Jönköpings län har stora utmaningar framöver. Prognoserna har dock vänt och länets företagare är mer positiva nu än tidigare kvartal. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringslivs Företagarpanel.
NYHET — 26 februari 2024

Prognoserna mer optimistiska i Västra Götaland

Ekonomin är fortsatt nedkyld och företagen i Västra Götaland har stora utmaningar framöver. Prognoserna bland företagen i Västra Götaland har dock vänt och utsikterna är mer positiva nu än tidigare kvartal. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringslivs Företagarpanel.
NYHET — 26 februari 2024

Tydlig vändning i det halländska näringslivet - optimismen ökar

Det har varit tuffa tider för många företag. De senast kvartalen har prognoserna för investeringar, försäljning och antal anställda i det halländska näringslivet varit mörka. Men nu kan det värsta vara över enligt en ny undersökning från Svenskt Näringslivs Företagarpanel.
NYHET — 26 februari 2024

Vissa ljusglimtar i konjunkturen i Kronoberg

Ekonomin är fortsatt svag, men situationen är något mindre mörk än förra kvartalet. Många företag i Kronoberg har det dock fortfarande svårt och därför är det extra viktigt att rätt beslut fattas. Det är dags för en offensiv reformpolitik.
NYHET — 26 februari 2024

Vissa ljusglimtar i konjunkturen i Kalmar län

Ekonomin är fortsatt svag, men situationen är något mindre mörk än förra kvartalet. Många företag i Kalmar län har det dock fortfarande svårt och därför är det extra viktigt att rätt beslut fattas. Det är dags för en offensiv reformpolitik.
NYHET — 23 februari 2024

Dalarnas företag tror på ljusare tider

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och många branscher i Dalarna har fortsatt stora utmaningar framöver. Företagen har mindre försäljningsvolym, lägre investeringar och färre anställda än för ett år sedan – men hoppas på bättre tider det kommande året.
NYHET — 23 februari 2024

Vissa ljusglimtar i den blekingska konjunkturen

Ekonomin är fortsatt svag, men situationen är något mindre mörk än förra kvartalet. Många företag i Blekinge har det dock fortfarande svårt och därför är det extra viktigt att rätt beslut fattas. Det är dags för en offensiv reformpolitik.
NYHET — 23 februari 2024

Vissa ljusglimtar i den skånska konjunkturen

Ekonomin är fortsatt svag, men situationen är något mindre mörk än förra kvartalet. Många företag i Skåne har det dock fortfarande svårt och därför är det extra viktigt att rätt beslut fattas. Det är dags för en offensiv reformpolitik.
NYHET — 23 februari 2024

Norrbottens företag hoppas på bättre framtid

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och företagen i Norrbotten har stora utmaningar framöver. Företagen har mindre försäljningsvolym, mindre investeringar och färre anställda än för ett år sedan – men hoppas på bättre tider det kommande året.
NYHET — 22 februari 2024

Företagen i Västernorrland spår ljusare tider

Sverige befinner sig i lågkonjunktur och företagen har stora utmaningar framöver. Dock finns ljusglimtar med fallande inflation och en ränta som spås sänkas. Optimismen syns även i Företagarpanelen där företagens förväntningar på framtida försäljning, antal anställda och investeringar vänt uppåt.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra undersökningar.

Tipsa och dela

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist