Svenskt Näringslivs Företagarpanel

Att få reda på företagens syn på företagsnära frågor är avgörande för att Svenskt Näringsliv ska kunna vara företagens röst i samhället. Vår webbaserade undersökning med drygt 13 000 registrerade medlemmar är idag Sveriges största företagarpanel.

På den här sidan kan du ta del av ett urval av aktuella undersökningsresultat. Nedan finns även möjlighet att gå med i Företagarpanelen.

Företagarpanelen är ett ovärderligt verktyg i Svenskt Näringslivs arbete med att förbättra förutsättningarna för företag i Sverige.
Jan-Olof Jacke, vd

Ta del av resultaten

Nedan kan du ta del av ett urval av de aktuella undersökningsresultaten.

Förväntningarna på konjunkturen klart lägre än normalt

Fyra gånger per år svarar cirka 5 000 medlemmar i Svenskt Näringslivs Företagarpanel på frågor som bland annat handlar om förändringar i sysselsättning, försäljning och investeringar. Den senaste undersökningen som genomfördes i september 2023 visar att företagen är fortsatt deppiga inför framtiden.

Hushållen pressas av kraftiga pris- och ränteökningar, vilket har lett till stora nedväxlingar av företagens förväntningar inför de kommande tolv månaderna. Balansmåttet, som mäter skillnaden mellan andel företag som tror på bättre tider och andelen som tror på sämre tider har för försäljningsvolymen endast varit lägre under finanskrisen (2008) och under Covid-19 pandemin (2020). Även synen på framtida investeringar samt sysselsättning fortsätter ligga på nedpressade nivåer, betydligt lägre än i normala tider.

Hur tror företagen att försäljning, investeringar och antal anställda kommer att utvecklas under de kommande tolv månaderna? Avser balansmått (september 2023)

*Tidsseriebrott, från och med q3-2022 vidgades referensperioden från sex månader till tolv månader.

Byggsektorn väntas drabbas hårdast

Det allt högre ränteläget har lett till att många byggprojekt fått skjutas på framtiden. I undersökningen uppger ett av tre företag i byggsektorn att de tror på en lägre försäljningsvolym, vilket ger ett negativt balansmått på -10. Även vad gäller kommande investeringar står byggsektorn ut, med ett balansmått på -18. Vad gäller synen på hur antal anställda kommer att utvecklas är det transportsektorn som har de lägst ställda förväntningarna.

Hur tror företagen att försäljning, investeringar och antal anställda kommer att utvecklas under de kommande tolv månaderna? Per bransch, avser balansmått (september 2023)

Norrbotten har rikets högst ställda förväntningar

41 procent av Norrbottens företag ser en ökad försäljningsvolym inom det kommande året, medan 18 procent ser en försämrad. Det ger ett positivt balansmått på 23, vilket är klart högst i riket. Det bör betonas att Norrbottens förväntningar brukar ligga klart högre i ett normalläge i ekonomin. Även vad gäller investeringar och sysselsättning ligger Norrbotten i toppen av regionerna. Men även här är förväntningarna nedskruvade jämfört med hur det ser ut normalt.

De lägsta förväntningarna vad gäller försäljningsvolym under de kommande tolv månaderna hittas på Gotland. När det gäller den framtida utvecklingen av såväl investeringar som antal anställda är förväntningarna lägst ställda i Kronobergs län.

Hur tror företagen att försäljning, investeringar och antal anställda kommer att utvecklas under de kommande tolv månaderna? Per region, avser balansmått (september 2023)

Vanligt med s.k. labor hoarding

Under pandemin sades personal upp från företag, och dessa var sedan svåra att locka tillbaka när samhället öppnades upp. Det har lett till att företag nu hellre håller fast vid sin personal även om verksamheten inte nödvändigtvis kräver det, så kallad ”labor hoarding”. I en undersökning från september 2023 uppgav närmare ett av fyra företag att de för tillfället har en övertalig personalstyrka än vad verksamheten kräver på kort sikt. Fenomenet är klart vanligast inom besöksnäringen, som också var den bransch som drabbades hårdast under pandemiåren. Här uppger drygt tre av tio företag att deras personalstyrka är större än vad som egentligen behövs på kortare sikt.

Andel företag som för tillfället har fler anställda än vad verksamheten kräver på kort sikt (september 2023)

Ett av fyra företag ser risk för varsel/uppsägningar inom kommande sex månader.

Den allt svagare konjunkturen riskerar nu att spillas över på arbetsmarknaden. Ett av fyra företag uppger nu att det föreligger en risk för varsel eller uppsägningar inom de kommande sex månaderna. Det är främst inom byggsektorn som varselrisken är som störst, där drygt tre av tio företag upplever en risk för varsel eller uppsägningar. Inom tjänstesektorn ligger motsvarande andel på ett av fem företag.

Andel företag som ser risk för varsel/uppsägningar inom kommande sex månader (september 2023)

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. Svaren ger också ett värdefullt underlag för regionkontorens opinionsbildningsarbete och ligger till grund för framtagandet av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport.

I dagsläget är Företagarpanelen Sveriges största panel av företagare med drygt 13 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor. Däremellan kan det tillkomma mindre utskick till utvalda delar av Företagarpanelen, som syftar till att bidra till opinionsbildning i en aktuell näringspolitisk fråga. Vi värnar om er arbetstid, de större utskicken tar i snitt 4 till 5 minuter att genomföra, medan de mindre utskicken endast tar någon minut.

Gå med i Företagarpanelen

Skrivet om Företagarpanelen

NYHET — 21 februari 2024

Västerbottens företag tror på ljusare tider

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och företagen i Västerbotten har stora utmaningar framöver. Företagen har mindre försäljningsvolym, mindre investeringar och färre anställda än för ett år sedan – men hoppas på bättre tider det kommande året.
NYHET — 21 februari 2024

Splittrad framtidsbild hos Jämtlands företag

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och företagen i Jämtland har stora utmaningar framöver. Företagen hoppas dock på ökad försäljningsvolym det kommande året.
NYHET — 15 januari 2024

Svagare framtidshopp bland Norrbottens företag

Trots att företagen i länet är mer positiva än landet i övrigt ligger förväntningarna på framtiden lägre än länets historiska genomsnitt. Det visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel.
NYHET — 15 januari 2024

Konjunkturen under genomsnittet i Västerbotten

Vart femte företag i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Västerbotten uppger att det föreligger risk för varsel/uppsägningar under de kommande sex månaderna. Trots att Västerbottens företag är bland de mest positiva i landet ligger konjunkturprognosen under historisk genomsnittlig nivå.
NYHET — 3 januari 2024

Jämtlands företag oroliga för framtiden

Den stundande lågkonjunkturen skapar oro hos länets företag, som tror på minskade investeringar det kommande halvåret. Samtidigt har inflationen börjat sjunka och med rätt förutsättningar från politiken finns goda möjligheter till en framgångsrik återhämtning.
NYHET — 20 december 2023

Så tror företagen i Västra Götaland om 2024

Enligt Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel riskerar fler företag i Västra Götaland att drabbas av minskad personalstyrka och högre risk för varsel och uppsägningar. I Västra Götaland uppger dessutom 3 av 10 företag att det finns risk för varsel inom det närmaste halvåret.
NYHET — 20 december 2023

Så tror företagen i Jönköpings län om 2024 

Enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel riskerar fler företag i Jönköpings län att behöva minska sin personalstyrka och 3 av 10 företag uppger att det finns risk för varsel inom det närmsta året. Det är den högsta siffran jämfört med Sveriges övriga län.
NYHET — 20 december 2023

Så tror företagen i Värmland om 2024 

Lågkonjunkturen är ett faktum och enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel riskerar företag i Värmland att behöva minska personalstyrka och var fjärde företag uppger att det finns risk för varsel inom det närmsta halvåret.
NYHET — 20 december 2023

Så tror företagen i Halland om utvecklingen 2024 

Lågkonjunkturen är ett faktum och enligt Svenskt Näringslivs senaste Företagarpanel Halland ser företagen ytterligare nedgång i produktion/försäljning kommande år och fler än var fjärde ser att det föreligger risk för varsel/uppsägningar i det egna företaget.
NYHET — 20 december 2023

Ny undersökning: oron för varsel växer i Skåne

Lågkonjunkturen biter sig fast. Skåne är ett av de län i Sverige där företagen oroar sig allra mest för att behöva varsla personal under det kommande halvåret. Var tredje företagare i Skåne ser en sådan risk.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra undersökningar.

Tipsa och dela

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist