Svenskt Näringslivs Företagarpanel

Att få reda på företagens syn på företagsnära frågor är avgörande för att Svenskt Näringsliv ska kunna vara företagens röst i samhället. Vår webbaserade undersökning med drygt 12 000 registrerade medlemmar är idag Sveriges största företagarpanel.

Företagarpanelen är ett ovärderligt verktyg i Svenskt Näringslivs arbete med att förbättra förutsättningarna för företag i Sverige.
Jan-Olof Jacke, vd

Ta del av resultaten

Nedan kan du ta del av ett urval av de aktuella undersökningsresultaten.

Investeringar för att motverka negativa konsekvenser av brister i elsystemen populärt bland företagen

För att motverka negativa konsekvenser av brister i elsystemen uppger mer än vart femte företag att de redan gjort, eller planerar att göra, investeringar i till exempel egen elproduktion eller reservkraft. Det är främst i södra Sverige som sådana investeringar är mest populära. 

Har ditt företag gjort, eller planerar att göra, investeringar för att undvika negativa konsekvenser av brister i elsystemet? Till exempel i form av egen elproduktion eller reservkraft (februari 2022)

Endast fem procent av företagen har förtroende för att den nuvarande energipolitiken kommer att kunna möta den framtida efterfrågan på el

Dagens energipolitik får tummen ned från Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Endast fem procent av företagen har förtroende för den nuvarande energipolitiken. Hela 77 procent uppger att de har inget eller litet förtroende för att dagens energipolitik kommer att kunna tillgodose framtidens efterfrågan på elenergi. Det är dessutom en ökning från en liknande mätning från november 2021, då motsvarande andel med lågt förtroende låg på 70 procent.

Hur stort förtroende har du för att den nuvarande energipolitiken kommer att kunna möta den framtida efterfrågan på el? (februari 2022)

Konjunkturen har gått in i ett svalare läge

Fyra gånger per år svarar cirka 5 000 medlemmar i Svenskt Näringslivs företagarpanel på frågor som bland annat handlar om förändringar i sysselsättning, försäljning och investeringar. Den senaste undersökningen som genomfördes i februari 2022 visar att den kraftigt positiva tillväxten som uppmätts under de senaste tre kvartalen nu tagit en paus.

En tredjedel av företagen uppger att försäljningen/produktionen har ökat under de senaste sex månaderna. I förra mätningen uppgick motsvarande andel till närmare hälften av företagen. Samtidigt har en fjärdedel av företagen ökat sin personalstyrka, vilket är en minskning med knappt tio procentenheter jämfört med novembermätningen. Även investeringstakten hos företagen har minskat en del. En fjärdedel av företagen uppger att investeringarna har ökat, en nedgång med fem procentenheter från förra kvartalet.

Jämfört med för sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antal anställda/ investeringar/försäljning? (februari 2022)

Tillväxten starkast i Jönköpings län

I Jönköpings län uppger 41 procent av företagen att försäljningen har ökat. Samtidigt har antal anställda ökat i 32 procent av företagen i länet. Investeringarna har samtidigt ökat i tre av tio Jönköpingsföretag. Samtliga noteringar tillhör de högsta i hela Sverige, men som i Sverige som helhet har tillväxttakten även svalnat en del sedan förra kvartalet. Den svagaste tillväxten hittas på Gotland. Där är det endast 22 procent som ökat försäljningen och en dryg femtedel som ökat antal anställda.

Jämfört med för sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antal anställda/ investeringar/försäljning? (februari 2022)

Försäljningen ökar snabbast inom handeln

Knappt fyra av tio företag inom handeln uppger en ökad försäljning jämfört med för sex månader sedan. Däremot är tjänstebranschen den del av ekonomin som uppvisar starkast tillväxt vad gäller antal anställda. Närmare en tredjedel av företagen i tjänstenäringarna uppger att antalet anställda har ökat jämfört med för ett halvår sedan. Investeringarna har utvecklats starkast inom tillverkningsindustrin.

Jämfört med för sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antal anställda/ investeringar/försäljning? (februari 2022)

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. Svaren ger också ett värdefullt underlag för regionkontorens opinionsbildningsarbete och ligger till grund för framtagandet av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. 

I dagsläget är Företagarpanelen Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor. Däremellan kan det tillkomma mindre utskick till utvalda delar av Företagarpanelen, som syftar till att bidra till opinionsbildning i en aktuell näringspolitisk fråga. Vi värnar om er arbetstid, de större utskicken tar i snitt 4 till 5 minuter att genomföra, medan de mindre utskicken endast tar någon minut.

På den här sidan kan du ta del av ett urval av aktuella undersökningsresultat.

Skrivet om Företagarpanelen

NYHET — 30 september 2022

Vikande konjunktur för företagen i Västernorrland

Jämfört med övriga landet är det svaga konjunktursiffror som framträder i Svenskt Näringslivs färska företagarpanel för Västernorrland. Förväntningarna på kommande 12 månader är också lägre än snittet för riket.
NYHET — 15 december 2021

Fortsatt framtidstro bland företagen i Värmland – men orosmolnen är många   

Konjunkturutvecklingen är fortsatt stark i Värmland. Nästan hälften av företagen i Värmland tror på ökad försäljning och produktion kommande halvåret. Men problem med kompetensbrist och leveranskedjor samt elbrist hotar företagens investeringar och tillväxt. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs Företagarpanel i Värmland.   
NYHET — 15 december 2021

Det finns framtidsoptimism hos företagen i Jönköpings län, men mycket är osäkert   

Konjunkturutvecklingen fortsätter vara stark i Jönköpings län. Drygt hälften av företagen i länet tror på ökad försäljning och produktion det kommande halvåret. Men problem med kompetensbrist och leveranskedjor samt elbrist hotar företagens investeringar och tillväxt. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs Företagarpanel i Jönköpings län.   
NYHET — 15 december 2021

Fortsatt framtidstro bland företagen i Västra Götaland – men orosmolnen är många   

Konjunkturutvecklingen är fortsatt stark i Västra Götaland. Drygt hälften av företagen i Västra Götaland tror på ökad försäljning och produktion kommande halvåret.
NYHET — 9 december 2021

Hög arbetslöshet väntar, trots stort tryck i ekonomin 

Kronobergs företagare planerar för ökad produktion och fler anställda, enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel. Men många arbetslösa saknar den kompetens som krävs och arbetslösheten kommer fortsatt vara hög. 
NYHET — 8 december 2021

Skånsk konjunktur – företagen vill satsa men har svårt att hitta personal

De skånska företagen fortsätter att visa upp allt mer optimistiska planer för framtiden, enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel. Men bristen på kompetens är fortsatt ett stort hinder.
NYHET — 1 oktober 2021

Blekinges företag går uppåt, men cementkrisen hotar

Företagen i Blekinge är nu lika positiva om framtiden som innan pandemin. Men brist på arbetskraft och en potentiell cementkris hotar återhämtningen. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel.
NYHET — 30 september 2021

God framtidstro i Kalmar län – men cementkrisen oroar

Företagens förväntningar i Kalmar län är nu tillbaka på samma nivåer som före pandemin, men det finns flera orosmoln.
NYHET — 30 september 2021

Cementkris hotar återhämtningen i Kronoberg

Konjunkturen i Kronoberg är tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Men det finns flera orosmoln som kan störa uppgången.
NYHET — 29 september 2021

Skånsk konjunktur – företagen vill anställa, men kommer de att lyckas? 

De skånska företagen blir allt mer optimistiska kring sina anställningsplaner. Men brist på rätt kompetens är ett stort hinder, trots att var sjätte skåning lever i utanförskap. Det visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel i september. 

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra undersökningar.

Tipsa och dela

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist