Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Ett medlemskap som lönar sig

Svenskt Näringsliv är företagens främsta företrädare i Sverige. Vi vill med vårt arbete lyfta företagens betydelse för samhället och välfärden. När det går bra för svenska företag går det också bra för Sverige. Ett bra företagsklimat är därför helt avgörande för näringslivet, men också för den offentliga sektorn och landet som helhet.
Vår önskan är att det ska vara enkelt att driva företag och vi anser att det ska vara lätt att göra rätt! Därför driver vi frågor och förenklingsarbete för bra företagsklimat på alla nivåer, från enskild kommun till EU-nivå. Vi arbetar också med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa bättre villkor för företagsamheten.
Tillsammans kan vi bidra till ett mer företagsamt Sverige.
Välkommen
Jan-Olof Jacke, vd

Påverkan

Vi finns i 21 regioner och påverkar beslutsfattare över hela landet.

Våra experter driver ett aktivt påverkansarbete mot riksdag, regering och EU.

Genom vårt kontor i Bryssel bevakar och påverkar vi beslut som fattas inom EU.

Läs mer

Samverkan

Svenskt Näringsliv förhandlar villkoren i de kollektivavtalade försäkringarna

Syftet med vår samordning i avtalsrörelser är att stärka företagens konkurrenskraft.

Möjlighet till skadeersättning vid fackliga stridsåtgärder

Läs mer

Försäkringar

Branschanpassade kollektivavtal ger tillgång till förmånliga försäkringslösningar

Medlemskap ger rabatt på försäkringspremien hos Fora och Collectum.

Ökad trygghet för dina medarbetare vid behov av omställning

Läs mer

Vilka fördelar ser du med att vara medlem i Svenskt Näringsliv?

För oss är det viktigt att ha stöd i frågor som både rör det lokala till hela vägen upp på EU-nivå

Se intervjun med Emelie Örjes, vd på Tykoflex

Som medlemsföretag i Svenskt Näringsliv gör du din röst hörd

50 arbetsgivar- och branschorganisationer har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv. Tillsammans samlar vi 60 000 medlemsföretag med tillsammans nästan 2 miljoner medarbetare. Det ger oss en unik bredd och kraft i arbetet med att stärka konkurrenskraften för företagen.

Varje medlemsorganisation erbjuder företag medlemskap med tillgång till branschanpassade kollektivavtal och/eller branschspecifik påverkan inom det egna området. Svenskt Näringsliv ingår som en del av medlemskapet.

49
Medlemsorganisationer
98 %
Små och medelstora företag
60 %
Små företag (färre än 10 anställda)
60 000
Medlemsföretag

Bli medlem

Branschanpassade kollektivavtal gör det lätt att göra rätt i förhållandet till dina medarbetare

Tillgång till mycket förmånliga pensionslösningar och försäkringar för alla medarbetare

Möjlighet att vara med och påverka företagsklimatet i din kommun och landet som helhet

Dialoger med beslutsfattare både lokalt och nationellt via våra nätverk och mötesplatser

Bli medlemsföretag

Våra regioner

Genom vår närvaro i 21 regioner har vi nära till våra medlemsföretag och kan erbjuda medlemsnytta. Närvaron lokalt ger oss bättre förutsättningar att arbeta närmare politiker, beslutsfattare och media för att påverka och bilda opinion i hela Sverige.

Hitta ditt regionkontor

Vårt EU-kontor

Genom vår närvaro i Bryssel bevakar och påverkar vi beslutsfattandet inom EU. Vi arbetar också för ett konkurrenskraftigt Europa genom BusinessEurope – vår motsvarighet på EU-nivå och Europas ledande näringslivsorganisation.

Läs mer

Lokalt företagsklimat

Det lokala företagsklimatet ges en plats i debatten genom att vi varje år låter drygt 30 000 företagare i Sverige ge sina synpunkter på företagsklimatet i sin kommun. Resultatet av undersökningen och rankingen skapar förutsättningar för dialog och utveckling i Sveriges alla 290 kommuner.

Företag skapar Sveriges välfärd

Vår gemensamma välfärd vilar på företagare och deras medarbetare. Välfärdsskaparna handlar om att fler ska förstå företagens betydelse för välfärden. Genom att räkna ut ditt företags välfärdsskapande kan du vara med och sprida sambandet mellan företagande och välfärd via sociala medier eller direkt till dina medarbetare.

Avtalat

Avtalat är namnet på det nya bolag som Svenskt Näringsliv tillsammans med LO och PTK har bildat. Avtalats uppgift är att utan kostnad ge råd och information om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring till privata företag med kollektivavtal och deras anställda.

Tidningen Näringslivet

Tidningen Näringslivet är Svenskt Näringslivs digitala nyhetstjänst för alla som är intresserade av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.

Tidningen Näringslivet
Dagliga nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev Nytt från Svenskt Näringsliv följer du debatten om näringslivets förutsättningar och läser mer om lösningar och möjligheter.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Lönerapportering

Tillsammans hämtar Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna årligen in lönestatistik. Denna statistik har alla medlemsföretag tillgång till och den kan användas för att underlätta arbetet vid nyanställning, lönesamtal eller i kontakter med fackliga organisationer. Statistiken är bred och kvalitetssäkrad och finns fördelad på yrken, regioner och branscher via ett webbaserat verktyg tillgänglig alla dagar hela året. Ett stöd för dig som arbetsgivare.

Rapportera lönestatistik

Vanliga frågor och svar

Vi är ett medlemsföretag och ska rapportera in löneuppgifter till lönestatistik. Hur loggar jag in?

Vi är ett medlemsföretag och ska rapportera in löneuppgifter till lönestatistik. Hur loggar jag in?

Inrapportering av löneuppgifter till årets lönestatistik görs på webbplatsen https://lonestatistik.svensktnaringsliv.se. Inloggningsuppgifter har skickats till ert företag i september.

Frågor kring detta mejlas till support.lonestatistik@svensktnaringsliv.se eller tas via telefon till 08-580 022 20.

Vi är ett medlemsföretag och ska rapportera in löneuppgifter till lönestatistiken. Var hittar jag samtliga yrkeskoder/nyk-koder?

Vi är ett medlemsföretag och ska rapportera in löneuppgifter till lönestatistiken. Var hittar jag samtliga yrkeskoder/nyk-koder?

Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina medlemsorganisationer tagit fram ett stödsystem för att underlätta att hitta rätt yrkeskoder. Du hittar verktyget på http://nyk.svensktnaringsliv.se/.

Vi är ett medlemsföretag och ska rapportera in medlemsuppgifter. Hur gör jag?

Vi är ett medlemsföretag och ska rapportera in medlemsuppgifter. Hur gör jag?

För att ert medlemsföretag ska betala rätt medlemsuppgift till Svenskt Näringsliv och den eller de medlemsorganisationer företaget är medlem i ska företaget varje år rapportera in uppgifter om företaget. Detta kallas för medlemsuppgiften.

Gå till https://www.medlemsuppgift.se för att raportera in dessa uppgifter.

Frågor kring medlemsuppgiften kan mejlas till support.medlemsuppgift@svensktnaringsliv.se eller tas via telefon till 08-580 022 20.

Jag vill beställa skolmaterial, vart hittar jag det?

Jag vill beställa skolmaterial, vart hittar jag det?

Allt skolmaterial från Svenskt Näringsliv beställs eller laddas ner helt kostnadsfritt från webbplatsen https://eduna.se.

Hur skickar jag en remiss till Svenskt Näringsliv?

Hur skickar jag en remiss till Svenskt Näringsliv?

Myndigheter och statliga verk som vill skicka remisser till Svenskt Näringsliv gör det genom att skicka materialet till vår registrator för remisser på remisser@svensktnaringsliv.se.

Vi är ett medlemsföretag och vill säga upp vårt medlemskap. Hur går vi tillväga?

Vi är ett medlemsföretag och vill säga upp vårt medlemskap. Hur går vi tillväga?

Som medlemsföretag är du alltid medlem i en eller flera medlemsorganisationer. För att avsluta ert medlemskap kontaktar du berörd medlemsorganisation. Du hittar kontaktuppgifter på din medlemsorganisations hemsida eller på din senaste faktura.

Om du inte vet vilken organisation du är medlem i kontaktar du medlemskapsfraga@svensktnaringsliv.se.

Vi är ett medlemsföretag och har frågor kring fakturan. Vart ska jag vända mig?

Vi är ett medlemsföretag och har frågor kring fakturan. Vart ska jag vända mig?

Medlemsavgiften för ert företag består av en avgift till den eller de medlemsorganisationer ni är medlem i samt en avgift till Svenskt Näringsliv. Kontakta i första hand den medlemsorganisation som ni är medlem i. Kontaktuppgifter finns på fakturan.

Om frågan rör avgiften till Svenskt Näringsliv kontaktar du faktura@svensktnaringsliv.se.

Vi är ej medlemmar idag och är intresserade av att bli medlemsföretag. Hur går vi till väga för att skicka in en intresseanmälan?

Vi är ej medlemmar idag och är intresserade av att bli medlemsföretag. Hur går vi till väga för att skicka in en intresseanmälan?

Ett medlemskap är alltid i både Svenskt Näringsliv och en eller flera medlemsorganisationer. Om du fyller i formuläret på denna sida blir du kontaktad av en medarbetare på en medlemsorganisation som kan berätta mer om medlemskapet.

Gå till alla frågor och svar
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist