Ett medlemskap som lönar sig

Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag. Ett bättre företagsklimat för ett bättre Sverige. Det är vårt uppdrag.

Bli medlem

Påverkan

Ett bra företags­klimat gör skillnad

BG tilt 2
 • Vi driver frågor som är viktiga för alla företag, oavsett storlek och bransch.
 • Vi påverkar politiker och beslutsfattare för att skapa ett bättre företagsklimat.
 • Som medlemsföretag i Svenskt Näringsliv är du med och påverkar och skapar tyngd i vårt arbete.
Läs mer

Samverkan

Tillsammans för ett starkare företagande

BG tilt 2
 • 48 arbetsgivar- och branschorganisationer har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv.
 • Vår breda samverkan ger oss en tyngd i förhandlingar.
 • Du som företagare ska ha bästa möjliga förutsättningar – därför samverkar vi över branschgränserna.
Läs mer

Försäkringar

Kollektiv­avtalad pension och försäkring

BG tilt 2
 • Kollektivavtalad tjänstepension och försäkring är ett kompletterande skydd utöver det lagstadgade.
 • Ett skydd som bidrar till att du blir en mer attraktiv arbetsgivare.
 • Ett medlemskap ger dig rabatt på försäkringspremien.
Läs mer

Lokal närvaro

Vi finns där du finns

BG tilt 2
 • Genom vår närvaro i 21 regioner finns vi nära alla medlemsföretag.
 • Företag bygger Sveriges välfärd – därför ska det finnas ett väl fungerande företagsklimat i landets alla kommuner.
 • Vi verkar för mindre regelkrångel, bättre myndighetsutövning, sundare upphandlingar och bättre samarbete mellan skola och näringsliv.
Läs mer

För dig som är medlem

Tack för att ni är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. Tillsammans bidrar vi till ett mer företagsamt Sverige.

Som medlemsföretag i Svenskt Näringsliv har du möjlighet att ta del av den lönestatistik som vi sammanställer årligen. En omtyckt förmån för dig som är medlemsföretag och har kollektivavtal via någon av våra arbetsgivarorganisationer.

Genom Svenskt Näringslivs Företagarpanel kan du på ett enkelt sätt vara med i arbetet för att förbättra förutsättningarna för företagandet i Sverige. Företagarpanelen är ett ovärderligt verktyg i Svenskt Näringslivs arbete.

Vad vill du veta

Information om medlemsavgiften

Information om medlemsavgiften

Medlemsavgift betalas både till Svenskt Näringsliv och den arbetsgivarorganisation eller branschorganisation där företaget är medlem. Den årliga medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv fastställs av styrelsen under december månad varje år och faktureras två gånger per år i april och oktober.

Läs mer om medlemsavgiften.

Information om medlemsfakturan

Information om medlemsfakturan

Som medlem i Svenskt Näringsliv kan du få din medlemsfaktura som e-faktura, pdf-faktura eller via post. Fakturan innehåller en medlemsavgift och en serviceavgift samt i de flesta fall även medlemsavgifter till den arbetsgivarorganisation eller branschorganisation som företaget är medlem hos.

Läs mer om medlemsfakturan.

Hitta ditt regionkontor

Hitta ditt regionkontor

Genom vår närvaro i 21 regioner finns vi nära våra medlemsföretag och kan erbjuda medlemsnytta lokalt. Närvaron lokalt ger oss bättre förutsättningar att arbeta nära politiker och beslutsfattare för att påverka och bilda opinion i hela Sverige. Här finns kontaktuppgifter till våra regionkontor.

Vad vill du göra

Gå med i företagarpanelen

Gå med i företagarpanelen

Genom Svenskt Näringslivs Företagarpanel har medlemsföretag möjlighet att vara med och påverka och förstärka kommunikationen i frågor som är viktiga för företagsamheten.

Läs mer om Företagarpanelen.

Anmäla mig till ett evenemang

Anmäla mig till ett evenemang

Se alla våra kommande samt inspelade event i vårt kalendarium.

Rapportera medlemsuppgifter

Rapportera medlemsuppgifter

Under januari och februari genomför Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna en insamling av de uppgifter som behövs för att fakturera rätt medlemsavgift. Insamlingen sker via webbplatsen www.medlemsuppgift.se där företagen själva rapporterar in sina uppgifter.

Läs mer om rapportering av medlemsuppgifter.

Rapportera in löneuppgifter

Rapportera in löneuppgifter

I ett samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) samlar Svenskt Näringsliv in lönestatistik från utvalda medlemsföretag. Om du som medlemsföretag har blivit utvald att delta i Svenskt Näringslivs löneundersökning går du vidare till rapporteringen här.

Läs mer om Svenskt Näringslivs lönestatistik och lönerapportering.

Logga in på svensktnaringsliv.se

Logga in på svensktnaringsliv.se

Genom en ny inloggningslösning kan du nu ta del av inloggnings­skyddade tjänster och material. Inloggnings­lösningen är gemensam för hela Svenskt Näringsliv och några av våra medlemsorganisationer.

Läs mer om det inloggade läget på svensktnaringsliv.se.

För dig som vill bli medlem

Som medlemsföretag i Svenskt Näringsliv gör du din röst hörd.

48 arbetsgivar- och branschorganisationer har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv. Tillsammans samlar vi 60 000 medlemsföretag med nästan 2 miljoner medarbetare. Det ger oss en unik bredd och kraft i arbetet med att stärka konkurrenskraften för företagen.

Varje medlemsorganisation erbjuder företag medlemskap med tillgång till branschanpassade kollektivavtal och/eller branschspecifik påverkan inom det egna området. Svenskt Näringsliv ingår som en del av medlemskapet.

Läs mer och ladda ner vårt material Medlemskap som lönar sig:

Bli medlemsföretag

Ta första steget till att bli ett medlemsföretag genom att skicka in en intresseanmälan om medlemskap.

Kollektivavtal – så funkar det

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund om anställningsvillkor. Ett viktigt syfte med kollektivavtal är att få arbetsfred, det vill säga att förhindra konflikter på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv värnar kollektivavtalsmodellen, men betonar vikten av att avtalen är attraktiva för att modellen ska kunna upprätthållas.

Frågor och svar om medlemskapet

Hur blir jag medlem?

Hur blir jag medlem?

Ditt företaget ansöker om medlemskap i någon av våra medlemsorganisationer utifrån den eller de branscher ni bedriver er verksamhet inom. Som en del av medlemskapet ingår då även ett medlemskap i Svenskt Näringsliv. Läs mer om våra medlemsorganisationer, eller lämna en intresseanmälan så hjälper vi dig vidare.

Vad kostar det att vara medlem?

Vad kostar det att vara medlem?

Lägsta avgift för medlemskap i Svenskt Näringsliv är 428 kronor. För företag med upp till 249 anställda beräknas avgiften med 0,077 procent av lönesumman, minskat med ett grundavdrag på 500 000 kr.

Läs mer om medlemsavgiften.

Vad tjänar jag på medlemskapet?

Vad tjänar jag på medlemskapet?

Ett medlemskap ger:

 • Tillgång till nätverk och mötesplatser lokalt och nationellt med möjlighet att vara med och påverka politik och beslutsfattare för att skapa ett bra företagsklimat.
 • En del av ett större sammanhang där ditt medlemskap bidrar till en ökad tyngd i debatten för bättre villkor för företagsamheten att driva och verka inom.
 • Tillgång till branschanpassade kollektivavtal via våra arbetsgivarorganisationer - som gör det lätt att göra rätt i förhållandet till dina medarbetare.
 • Tillgång till enkla och mycket förmånliga pensions- och försäkringslösningar för alla medarbetare. Med möjlighet att ta del av en förmånlig rabatt på omställningsförsäkringarna.

Vilka fördelar ger kollektivavtal?

Vilka fördelar ger kollektivavtal?

Kollektivavtalet skapar tydliga spelregler för både arbetsgivare och anställda. Det blir alltså lätt att göra rätt. Genom branschanpassade villkor har du som arbetsgivare ett regelverk anpassat för just ditt företag, i stället för de lagar som annars gäller oavsett hur behoven ser ut inom din verksamhet.

Läs mer om fördelarna med kollektivavtal.

Varför är kollektivavtal genom en arbetsgivarorganisation förmånligare än hängavtal?

Varför är kollektivavtal genom en arbetsgivarorganisation förmånligare än hängavtal?

Att teckna kollektivavtal genom en arbetsgivarorganisation är som regel alltid förmånligare än att teckna hängavtal med en facklig organisation. Ett hängavtal innebär samma åtaganden som ett kollektivavtal men blir ofta dyrare och krångligare.

Läs mer om fördelarna med ett kollektivavtal jämfört med ett hängavtal.

Vad innebär den svenska arbetsmarknadsmodellen?

Vad innebär den svenska arbetsmarknadsmodellen?

Den svenska arbetsmarknadsmodellen, eller ”den svenska modellen” som den också kallas, innebär att arbetsmarknadens parter – fack och arbetsgivare – reglerar löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, omställning, tjänstepensioner, försäkringar och mycket mer i branschanpassade kollektivavtal. Den svenska arbetsmarknadsmodellen ger arbetsfred, långsiktighet, demokratisk delaktighet på arbetsplatser och har bidragit till en hög social tillit i Sverige.

Läs mer om den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Företagen i Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivs medlemsföretag återspeglar väl det svenska näringslivet. Ungefär 90 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag har färre än 50 anställda och av dem är 60 procent mikroföretag med färre än tio anställda.

Kontakta oss

Ann-Christine Liss
Hanna Ahlvin Bodén

Tipsa och dela

Dela gärna denna sida så att fler företagare där ute kan ta del av alla fördelar med ett medlemskap i Svenskt Näringsliv.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist