Ledningsgrupp

Jan-Olof Jacke

Vd

Karin Johansson

Vice vd, chef för näringspolitik och opinionsbildning

Mattias Dahl

Vice vd, chef arbetsgivarfrågor

Anna Stellinger

Chef för internationella och EU-frågor

Jens Hedström

Chef för region och marknad

Peter Isling

Kommunikationschef

Chef verksamhetsområde Kommunikation

Amelie Langby

Stabschef

Bistår Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i externa relationer och organisationens verksamhetsledning.

Maria Lustin

Administrativ chef

Ansvarig för området Verksamhetsstöd & Utveckling samt Näringslivets Hus. Leder även den samverkansgrupp som verkar för ett gemensamt kostnadseffektivt verksamhetsstöd för Svenskt Näringsliv och våra medlemsorganisationer.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist