Om Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivs vision lyder: "Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd".


Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb.

En väl fungerande arbetsmarknad är viktig för företagens konkurrenskraft. Fack och arbetsgivare kan i kollektivavtal själva reglera många av villkoren på arbetsmarknaden. Det kan gälla regler för lönesättning, arbetstider och försäkringar. Svenskt Näringsliv och arbetsgivareförbunden värnar kollektivavtalens konkurrenskraft genom att verka för att avtalen har ett innehåll som ger stöd för företagens utveckling och behov.

Svenskt Näringslivs bakgrund

Svenskt Näringsliv bildades på våren 2001 och har på några år etablerats som den ledande företrädaren för praktiskt taget hela det svenska näringslivet. De 50 medlemsorganisationerna, arbetsgivarförbund och branschorganisationer, har sammantaget drygt 60 000 medlemsföretag med omkring 1,5 miljoner anställda.

Företag är primärt med i ett arbetsgivarförbund och/eller i en branschorganisation. Genom detta blir de också medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, vilket ger många fördelar. Bland annat får de, genom den konfliktfond som Svenskt Näringsliv byggt upp, ett skydd mot konfliktskador. De har också tillgång till kvalificerade experter inom många viktiga områden. Förbundens och Svenskt Näringslivs förhandlare arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft, säkra arbetsfred och lösa uppkomna tvister.

Svenskt Näringsliv är näringslivets ledande opinionsbildare, något som du på denna webbplats kommer att se många exempel på. Vi arbetar uthålligt för att förverkliga de mål som en växande företagarrörelse över hela landet formulerar. Svenskt Näringslivs vision är ”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”.

Denna opinionsbildning ger resultat. Några sentida exempel:

  • Arvs- och gåvoskatten avskaffades efter idog opinionsbildning kring generationsskiftesproblemen i många företag.
  • Företagens medfinansiering av sjukersättningen försvinner – efter flera år av kraftfullt opinionsbildning.
  • Förbudet mot säsongsanställningar tas bort
  • Rätt för deltidsanställda att kräva heltidsjobb förverkligas inte, också det ett resultat av opinionsbildning.

En ny organisation – för en ny tid

Även om Svenskt Näringsliv är en ung organisation har den rötter som sträcker sig tillbaka till början av det förra seklet. 1902 bildades Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, en sammanslutning av olika arbetsgivareförbund som skulle vara en motkraft till Landsorganisationen, LO. Och 1912 bildades Sveriges Industriförbund, en sammanslutning av olika industribranscher.

SAF kom att bli navet för flertalet arbetsgivarfrågor och förde under en lång period också centrala avtalsförhandlingar mot LO och tjänstemannarörelsen. Från början av 70-talet, under intryck av den våg av bland annat arbetsrättslig lagstiftning som drabbade företagen, intensifierade organisationen sin opinionsbildning.

Industriförbundet verkade genom lobbyarbete och deltagande i olika utredningar för att få så bra betingelser som möjligt.

Gränsdragningen mellan Industriförbundets uppgifter och SAFs uppgifter var inte alltid självklar. Och många företag såg det som opraktiskt och kostsamt att, som ofta var fallet, behöva vara med i båda organisationerna.

Redan på 1970-talet gjordes ett första, misslyckat, försök att slå samman de två organisationerna. I mitten av 1990-talet gjordes ett nytt försök. Men också det misslyckades.

Internationaliseringen av det svenska näringslivet och det förhållandet att det på EU-nivå finns en organisation för näringslivets intressen var förhållanden som gjorde det enklare att komma fram till ett samgående när frågan åter diskuterades under år 2000.

En nyckel till framgången den gången var också att det formellt inte kom att bli frågan om ett samgående. I stället lades båda de gamla organisationerna, det vill säga SAF och Industriförbundet ned och tillgångarna överfördes till en helt ny organisation, Föreningen Svenskt Näringsliv. Av diverse juridiska skäl som sammanhänger med den stora konfliktfonden har Svenskt Näringsliv kvar SAFs organisationsnummer, men i alla andra avseenden är det en ny organisation – för en ny tid.

Nyheter

NYHET Publicerad:

Ingen politisk verksamhet på arbetsplatsen

ARBETSGIVARFRÅGOR Inför valet rekommenderar Svenskt Näringsliv sina 60 000 medlemsföretag att säga nej till partipolitisk verksamhet på jobbet. ”Vi anser att betald arbetstid ska ägnas åt arbete”, säger Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen.
NYHET Publicerad:

Lär känna Fredrik Persson – ny ordförande

TV Fredrik Persson har valts till ny ordförande. Han har suttit i styrelsen i nio år, bland annat som vice ordförande. Nu svarar han på frågor om sport, skatteplanering och vilka frågor som är viktiga för Svenskt Näringsliv just nu.
NYHET Publicerad:

Ny ordförande för Svenskt Näringsliv

NY ORDFÖRANDE Fredrik Persson har valts till ny ordförande för Svenskt Näringsliv. Han har suttit i styrelsen i nio år, bland annat som vice ordförande. ”Min uppfattning är att Svenskt Näringsliv är bättre och starkare nu än någonsin”, säger han.
NYHET Publicerad:

Ny styrelse vald

STÄMMA 2017 Nya styrelsen har klubbats vid Svenskt Näringslivs stämma. Omvald som ordförande är Leif Östling. Utöver det välkomnas ett antal nya ledamöter valda av stämman och av medlemsorganisationerna.
NYHET Publicerad:

AMF utsedd till pensionsförvaltare

AVTALSPENSION Svenskt Näringsliv och LO har enats om att utse AMF Pensionsförsäkring AB (AMF) att tillsvidare vara försäkringsgivare i de fall där den anställde avstår från att välja försäkringsgivare. AMF blir därmed icke-valsbolag i Avtalspension SAF-LO till dess att uppdraget sägs upp.
NYHET Publicerad:

SME-kommittén samlar sina styrkor

FANBÄRARE Rustade, hängivna och med flera skopor energi jobbar ledamöterna i SME-kommittén för bättre villkor för småföretag. Arbetsuppgifterna är många och krångliga. För att få större slagkraft i budskapet fokuseras arbetet på fyra områden istället för tidigare sex.
NYHET Publicerad:

Mer jämställt i medlemsföretagen

ARBETSMARKNAD Fler kvinnor på chefsbefattningar. Det är trenden bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Men fortfarande är många branscher mansdominerade vilket också syns i toppen.
NYHET Publicerad:

Kinberg Batra pratar karriär

PODD Moderatledaren Anna Kinberg Batra gästar Nordmark&Lemne och diskuterar karriär, ledarskap, partiarbete och offentlighetens ljus.
NYHET Publicerad:

Driven chefekonom på plats till hösten

PÅ NY POST Bettina Kashefi är ny chefekonom på Svenskt Näringsliv. Hon börjar sin tjänst i september. Bettina Kashefi är för närvarande chefekonom vid Sveriges Kommuner och Landsting.
NYHET Publicerad:

Leif Östling i ny ordföranderoll

WEBB-TV Nytillträdde ordföranden Leif Östling berättar i en studiointervju om sitt engagemang för företagsamheten.
NYHET Publicerad:

Nya styrelsen på plats

STÄMMA 2016 Svenskt Näringsliv har ny styrelse för 2016-2017. 
NYHET Publicerad:

"Sverige har prisat bort de enkla jobben"

WEBB-TV ”Just nu så tycker jag att man säga att vi är den största försvaren av den svenska modellen.” Orden är Carola Lemnes, vd på Svenskt Näringsliv. I senaste Företagsamt med Lemne förklarar hon varför höga ingångslöner är ett problem.
NYHET Publicerad:

Säkerhetspris till Kinakännare

NSD Konsulten Lars-Åke Severin får Svenskt Näringslivs säkerhetsstipendium på 25 000 kronor.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivare säger ja till förhandlingsinvit om pension

ITP-PLAN Svenskt Näringsliv är positiv till att förhandla med tjänstemannakartellen PTK om stärkt tjänstepension. Åsikterna går isär hur en lösning ska se ut.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl blir ny vd för Transportföretagen

SVENSKT NÄRINGSLIV Mattias Dahl blir ny vd för Transportföretagen. Mattias kommer närmast från tjänsten som förhandlingschef på Svensk Handel. Han kommer att tillträda tjänsten som vd under våren, senast den 1 juni.
NYHET Publicerad:

Unga talanger skapade idéer i 24 timmar

WEBB-TV Under ett dygn spånade unga kreatörer fram idéer som kan lyfta Svenskt Näringslivs kommunikation. ”Det var intensivt, kort och superroligt. Det är andra året i rad som jag är med, så jag är såld på konceptet”, säger Kajsa Lundborg, Hyper Island.
NYHET Publicerad:

Glasbranschen tar plats i Svenskt Näringsliv

NY MEDLEM Glasbranschföreningen är ny medlem i Svenskt Näringsliv från och med 1 december.
NYHET Publicerad:

Lantbrukare ser medarbetare växa

PROFILEN Den stora glädjen med småföretagande är att man bryr sig om varandra, enligt lantbrukaren Annika Bergman. Samtidigt håller hon noga isär privatliv och företagande för att kunna sätta tydliga mål för företaget. Det har också gjort det möjligt för henne att driva verksamheten vidare med sin före detta man.
NYHET Publicerad:

Expert med charkuteridrömmar

NY PÅ JOBBET Han beskriver sig som gladlynt, trevlig och seriös, Svenskt Näringsliv senaste tillskott bland experterna, Göran Grén. Hans recept för att nå resultat är en direkt och öppen dialog med medlemsorganisationer och företag
NYHET Publicerad:

Inget samarbete med politiska partier

KOMMENTAR Dagens Industri försöker i dagens tidning (14/9) göra ett stort nummer av att företrädare för Svenskt Näringsliv träffat sverigedemokrater. DIs text har fått ett par fackliga företrädare att tala om ”flört” och ”organiserat samarbete”. Det är grundlösa påståenden, skriver Peter Isling, presschef.
NYHET Publicerad:

Svenska medaljer vid yrkes-VM

KOMPETENS Tre medaljer och en mängd topplaceringar. Sveriges yrkeslandslag gjorde bra ifrån sig under VM i brasilianska São Paulo.
NYHET Publicerad:

Peter Jeppsson ny vice vd

PÅ NY POST Transportföretagens vd Peter Jeppsson blir ny vice vd i Svenskt Näringsliv med ansvar för arbetsgivarfrågor. Han efterträder Christer Ågren som går i pension. Peter Jeppsson börjar sin tjänst i september.
NYHET Publicerad:

Förhandlingar om omställningsavtal återupptas

OMSTÄLLNINGSAVTAL Svenskt Näringsliv och PTK har beslutat att återuppta förhandlingarna om att ingå ett utvecklat omställningsavtal.
NYHET Publicerad:

Ny styrelse på plats

SVENSKT NÄRINGSLIV Stämman har utsett ny styrelse. Samtidigt omvaldes Jens Spendrup till ordförande.
NYHET Publicerad:

Premiär för stora expertdagen

MEDLEMSNYTTA Svenskt Näringsliv bjuder in företagare till en expertdag. ”Under dagen träffas experter och företagare och diskuterar sakpolitiska frågor med utgångspunkt i företagens egna berättelser och erfarenheter”, säger Annelie Sirsjö, projektledare.
NYHET Publicerad:

”Oroande signaler från medlemmar”

SAUDIAFFÄREN Inställda affärsmöten och brutna affärskontrakt följer i spåren av den diplomatiska krisen med Saudiarabien. Oroande, säger vd Carola Lemne som vill att regeringen reder ut alla missförstånd så fort som möjligt.
NYHET Publicerad:

AMF:s ordförande lämnar sin post

LÄMNAR UPPDRAG Göran Gezelius lämnar ordförandeuppdraget i AMF.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv påbörjar rekrytering av ny vice VD för arbetsgivarfrågor

REKRYTERING Svenskt Näringslivs vice VD Christer Ågren har aviserat att han avser att gå i pension i slutet av 2015. Rekryteringen av en ny vice VD påbörjas direkt efter nyår med målsättningen att en ny vice VD ska tillträda till halvårsskiftet 2015.
NYHET Publicerad:

Måleriföretag till Svenskt Näringsliv

NY MEDLEM Målaremästarna och Måleriföretagarna går samman och blir dessutom nya medlemmar i Svenskt Näringsliv. ”Det känns väldigt roligt att få välkomna Målarmästarna tillbaka till Svenskt Näringsliv”, säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Näringslivets skattedelegations mediapris till Petter Birgersson

PRISAD 2014-års pris går till Petter Birgersson som är politisk redaktör för Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda samt ledarskribent på Kristianstadsbladet. Mediapriset är ett stipendium på 100 000 kronor, som delades ut på pressklubben i Stockholm.
NYHET Publicerad:

Lemne välkomnar extra val

POLITIK Svenskt Näringsliv ser ett extra val som en möjlighet. "Nu får svenska folket en möjlighet att rösta på partier som väljer att lyfta frågor om jobb, företagande och tillväxt", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Nykomling tar sig an företagsklimatet

PÅ NY POST Mångårigt arbete med företagsklimat gör Christer Östlund väl lämpad på sitt nya jobb på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Frihandelsavtal ger störst nytta för småföretagen”

WEBB-TV Carola Lemne är tillbaka från en resa till USA. I det senaste programmet i serien Företagsamt med Lemne berättar hon om resan som bjöd på en del obehagliga men också angenäma överraskningar. ”Viktigast var att visa att vi faktiskt kan vara ense som arbetsgivare och arbetstagare om fördelarna med ett frihandelsavtal mellan EU och USA”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Caroline af Ugglas till Svenskt Näringsliv

PÅ NY POST Caroline af Ugglas, aktiechef på Skandia, efterträder Annika Lundius, vice vd och ansvarig för den samhällspolitiska verksamheten på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Årets mest företagsamma 2014

TÄVLING Tag chansen att rösta fram den mest företagsamma personen i ditt län. Nomineringsfasen är avslutad och 24 jurygrupper runt om i landet har vaskat fram 5 finalister var. Fram till och med den sista november pågår röstandet på de regionala sajterna.
NYHET Publicerad:

Lemne ger regeringen underbetyg

WEBB-TV ”Jag växte upp på den tiden då man hade femgradig skala och då sätter jag en tvåa”. Det är det betyg som Carola Lemne, vd, ger regeringen i senaste Företagsamt med Lemne.
NYHET Publicerad:

Regeringen sviker jobbskaparna

BUDGETEN Regeringens budget är ingen politik för fler jobb, anser Svenskt Näringsliv. En bekymrad Carola Lemne, vd, anser att det är fel att lägga fokus på ökade offentliga utgifter snarare än företagande, konkurrenskraft och långsiktig tillväxt.
NYHET Publicerad:

11 svenska medaljörer i Yrkes-EM

WEBB-TV Halva svenska laget som var med i Yrkes-EM i Lille, Frankrike, fick medalj.
NYHET Publicerad:

Unga kreatörer spånar idéer om jobben

JOBBSKAPANDE Under ett helt dygn fick Sveriges mest spännande kreatörer fundera ut hur man på bästa sätt förklarar sådant som jobbskapande och den nya ekonomin.
NYHET Publicerad:

Jobbskaparna saknas i regeringsförklaringen

POLITIK Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne hade gärna sett att företagen, de verkliga jobbskaparna, och företagsamhet hade fått större utrymme i regeringsförklaringen. Hon hoppas att regeringen inser vikten av jobbskapande reformer, så att fler vågar investera och anställa.
NYHET Publicerad:

”Inget mandat för stora återställare”

WEBB-TV I det senaste programmet Företagsamt med Carola Lemne, vd, ger hon sin syn på valresultatet och berättar om den 24-timmarsworkshop som Svenskt Näringsliv arrangerar.
NYHET Publicerad:

Lemne lyfter de viktiga frågorna

WEBB-TV Senaste inslaget i serien ”Företagsamt med Carola Lemne” avhandlar valdebatten och hur Svenskt Näringsliv ser på den. "Man kan inte ha en konkurrenskraft på tionde plats och tro att man kan ha en välfärd på första plats", säger Carola Lemne, bland annat.
NYHET Publicerad:

”Vi stödjer inte enskilda partier”

POLITIK Att Svenskt Näringsliv hjälper politiska partier på högerkanten i det dolda tillbakavisar Pär Henriksson, politisk strateg. ”Vi stödjer inte enskilda partier. Vi tar ställning till politikens innehåll”, säger han.
NYHET Publicerad:

Varning för falska samtal, samlar in känsliga uppgifter

UPPDATERAD En eller flera personer samlar in personuppgifter genom att utge sig för att ringa från Svenskt Näringsliv. Detta stämmer inte, och vi vill nu varna medlemmar från att lämna ut uppgifter.
NYHET Publicerad:

Årets Nicolin-pris till Alexander Husebye

UTMÄRKELSE Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria, får 2014-års Nicolin-pris. Han mottog utmärkelsen i samband med Svenskt Näringslivs stämma.
NYHET Publicerad:

Ny styrelse på plats

SVENSKT NÄRINGSLIV Stämman har utsett ny styrelse. Samtidigt omvaldes Jens Spendrup till ordförande.
NYHET Publicerad:

"Sveriges välstånd bygger på framgångsrikt företagande"

INTERVJU ”Jag kommer att driva de frågor som är viktiga för företagen. Något som ligger mig varmt om hjärtat är frågan om varifrån arbetskraften ska komma framöver”, berättar Carola Lemne i en intervju i ett kommande nummer av tidningen Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Inte aktuellt med helt fri flytträtt av pensionsmedel

KOMMENTAR Regeringen tänker inte införa helt fri flytträtt av pensionsmedel. Det borgar för att medlemsföretag kan fortsätta att leverera trygga och bra pensioner inom ramen för de kollektivavtalade tjänstepensionssystemen, anser pensionsexpert Hans Gidhagen.
NYHET Publicerad:

Sju miljarder tillbaka till arbetsgivarna

FÖRSÄKRINGAR AFA Försäkring betalar tillbaka 7 miljarder kronor i premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS till arbetsgivare inom privat sektor och kooperativa arbetsgivare.
NYHET Publicerad:

Säkerhetschef på statlig eljätte hyllas

NSD Magnus Ek får årets säkerhetsstipendium för sitt arbete på Vattenfall. Prissumman är på 25 000 kronor.
NYHET Publicerad:

LO måste stå för ett öppet Sverige

EU Det håller inte att ena dagen vurma för människor från andra länder och andra dagen försöka hindra människor som fått ett arbete att komma hit, skriver ordförande Jens Spendrup. Bakgrunden är fackliga propåer som vill begränsa den fria rörligheten.
NYHET Publicerad:

Det man lovar ska man kunna hålla

KOMMENTAR Vad kan politiker och politik leverera? Det är en viktig och svår fråga. När uppgiften är att vinna nästa val är det lätt med överbud och ge intryck att man kan åstadkomma mer än vad som är möjligt, skriver vice vd Lars Göran Johansson.
NYHET Publicerad:

Glöm inte företagen i valrörelsen!

DEBATT Konkurrenskraftiga företag banar väg för fler jobb och fortsatt välfärd. Det måste politikerna inse för att kunna förverkliga andra löften efter riksdagsvalet om åtta månader, skriver ordförande Jens Spendrup.
NYHET Publicerad:

Bättre lönestatistik med nya yrkeskoder

LÖNER Medlemsföretagens årliga lönestatistik ska redovisas efter nya, moderna yrkeskoder. Övergången sker under våren, förhoppningen är att arbetsgivare ska ägna mindre tid åt pappersarbete.
NYHET Publicerad:

Sänkt avgift till företagarnas a-kassa

ARBETSLÖSHET Medlemsavgiften till företagarnas a-kassa mer än halverades vid årsskiftet. Månadsavgiften är därmed 129 kronor. Arbetsgivarnas a-kassa, SHA, hoppas på fler medlemmar.
NYHET Publicerad:

"Framgångsrikt företagande bygger välståndet"

WEBB-TV I en studiointervju berättar Carola Lemne som efterträder Urban Bäckström som vd för Svenskt Näringsliv om sitt engagemang för företagsamheten.
NYHET Publicerad:

Carola Lemne ny vd i Svenskt Näringsliv

PÅ NY POST Svenskt Näringslivs styrelse beslutade idag enhälligt att utse nuvarande Praktikertjänsts vd och koncernchef Carola Lemne till ny vd i Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Annons lyfter invandringens betydelse

KAMPANJ Sedan Dagens Nyheter publicerade annonsen "Invandring och mörkläggning" har tidningen fått mycket kritik. Nu väljer Svenskt Näringsliv att köpa annonsplats i samma tidning med ett helt annat budskap: Invandringens fördelar för Sverige.
NYHET Publicerad:

Tobias Wikström prisas för sin skattejournalistik

UTMÄRKELSE En aktiv och pedagogisk röst i skattedebatten, ansåg juryn för Näringslivets Skattedelegations mediapris om journalisten Tobias Wikström. På tisdagen mottog han priset för att han i sitt arbete som ledarskribent på Dagens Industri skrivit initierat om skattefrågor.
NYHET Publicerad:

NSD prisar skattejournalist

STIPENDIUM För femte gången delar Näringslivets Skattedelegation, NSD, ut ett mediapris. På tisdag delas stipendiet ut till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.