Vår syn i korthet

Vill du veta vad Svenskt Näringsliv tycker och frågorna vi driver? Här finns en kort sammanfattning. Klicka på länkarna eller gå till våra sakområden om du vill veta mer.

Erik Blomberg, vd på medlemsföretaget Eleiko, tillsammans med Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.Foto: Peter Kroon

Förutsättningen för människors frihet och skapande, för välfärd, välstånd och utveckling heter marknadsekonomi. Marknadsekonomin är den ekonomiska ordning där bestående framgång bara kan nås genom att skapa värden för andra. Marknadsekonomin gör grundläggande mänskliga egenskaper, som nyfikenhet, ansvar, påhittighet och sparsamhet med knappa resurser, till drivkrafter för allas nytta.

Alla länder som, i likhet med Sverige, lyckats skapa samhällen med frihet och demokrati, materiellt välstånd och hög livskvalitet har marknadsekonomin gemensamt. Men skall marknadsekonomin leverera allt det goda den kan göra, så måste den vårdas och stödjas av system och beslut som politikerna och medborgarna gemensamt äger makten över:

Med kunskap, teknologi och engagemang kan Sverige och svenska företag bli en ledande kraft för nå det globala klimatmålet och klara omställningen till en hållbar värld.

Arbete och företagande måste löna sig

Skatterna måste vara utformade så att det alltid lönar sig bättre att arbeta än att inte göra det och att det alltid lönar sig att jobba mer. Alla, oavsett om man arbetar i näringslivet eller i stat och kommun, är beroende av att Sverige är ett bra land att starta och driva företag i. Få länder är så beroende av att kunna exportera och konkurrera på världsmarknaden som Sverige. Regler och avtal på arbetsmarknaden kan därför inte vara så krångliga och företagens kostnader så höga att svenska företag och jobb inte kan konkurrera med andra länders. De som startar nya företag, som entreprenörer, investerare eller medarbetare, tar en risk. Rimliga regler och skatter på kapital, företagande och delägande gör risken värd att ta. Det är det som är innebörden av ett bra företagsklimat.

Det skall vara lätt att få jobb

Reglerna på arbetsmarknaden måste utformas så att det lätt att få ett jobb och att anställa. Den långsiktigt viktigaste förutsättningen för att få ett jobb och vara attraktiv att anställa, är ett utbildningssystem som ger både goda baskunskaper för livslångt lärande och kunskaper som företagen behöver. Som ett litet land med kunskapsledande företag, är vi också beroende av att kunna attrahera kunskap och rekrytera medarbetare från andra länder.

En infrastruktur som gör det möjligt

Samhällets infrastruktur är allt det som gör det möjligt. Vägar och transportsystem gör det möjligt att transportera varor och människor snabbt och effektivt. Digital infrastruktur gör det möjligt att få tillgång till kunskap och information. Tillgången till elektricitet och råvaror gör det möjligt att utveckla och producera.

Men även det finansiella systemet, lagar och lokala regler är en typ av infrastruktur, som rätt utformad gör det möjligt att driva företag och skapa välstånd.

En offentlig sektor som är mindre men starkare

Den offentliga sektorn måste vara stark och effektiv i sina kärnuppgifter, såsom att skydda våra gränser, förhindra brott och upprätthålla lagar. Den offentliga sektorn måste också vara effektiv där den har det yttersta ansvaret men där den privata sektorn bidrar med drift och lösningar, såsom vård, omsorg, utbildning och infrastruktur.

Men den offentliga sektorn skall inte låta sina viktigaste uppgifterna trängas ut av sådant som den privata sektorn gör bättre. Då blir den inte bara stor och ineffektiv, genom höga skatter och byråkrati riskerar den också att kväva företagsamheten och därmed sin egen finansiering.

Utan handel med omvärlden stannar Sverige

Att svenska företag kan importera, exportera och investera över gränserna är en förutsättning för tillväxt och jobb i Sverige. Exporten står för nästan hälften av vår BNP och för 1,3 miljoner jobb i Sverige. Frihandeln har gjort svenska företag framgångsrika i världen och Sverige rikt. Samtidigt bidrar svenska innovationer till konkurrenskraftiga och hållbara varor och tjänster globalt.

För många företag är EU och den inre marknaden en ”trygg hemmamarknad” där personer, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt. Sverige skall vara en stark röst för en fungerande handel inom EU, utan onödiga hinder. Med Storbritanniens röst förlorad i EU, behöver Sverige fylla tomrummet och tydligare driva på för ett effektivt och frihandelsvänligt EU.

Globalt ökar mängden handelshinder. När protektionistiska vindar blåser, behövs förutsägbara och transparanta regler. Tillgång till nya marknader, ambitiösa frihandelsavtal och gemensamma regler via ett förstärkt WTO är grundförutsättningar för en öppen världshandel.

Sverige skall vara en stark röst för frihandel. Vårt medlemskap i EU gör den rösten starkare, samtidigt som vi kan bidra till ett bättre Europa.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist