Vår syn i korthet

Vill du veta vad Svenskt Näringsliv tycker och frågorna vi driver? Här finns en kort sammanfattning. Klicka på länkarna eller gå till våra sakområden om du vill veta mer.

Erik Blomberg, vd på medlemsföretaget Eleiko, tillsammans med Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.Foto: Peter Kroon

Marknadsekonomi är en förutsättning för människors frihet och skapande, för välfärd, välstånd och utveckling. Marknadsekonomin är den ekonomiska ordning där bestående framgång bara kan nås genom att skapa värden för andra. Marknadsekonomin gör grundläggande mänskliga egenskaper, som nyfikenhet, ansvar, påhittighet och sparsamhet med knappa resurser, till drivkrafter för allas nytta. Alla länder som, i likhet med Sverige, lyckats skapa samhällen med frihet och demokrati, materiellt välstånd och hög livskvalitet har marknadsekonomin gemensamt. För att marknadsekonomin ska nå sin fulla välståndsskapande kraft måste den vårdas kontinuerligt. Genom att frigöra kraften i marknadsekonomin kan politiska beslut ge stärkt konkurrenskraft och ökat välstånd.

Med kunskap, teknologi och engagemang kan Sverige och svenska företag förbli en ledande kraft i den gröna omställningen.

Förbättra företagandets förutsättningar

Energiförsörjning, infrastruktur och en effektiv offentlig sektor är förutsättningar för att företagen ska kunna växa och utvecklas. Politiska beslut som underlättar företagandet och därmed stärker svensk konkurrenskraft är en förutsättning för ökat välstånd. Vägar och transportsystem gör det möjligt att transportera varor effektivt.

Digital infrastruktur gör det möjligt att få tillgång till kunskap och information. Tillgången till elektricitet och råvaror gör det möjligt att utveckla och producera. Men även det finansiella systemet, lagar och lokala regler är en typ av infrastruktur, som rätt utformad gör det möjligt att driva företag och skapa välstånd

Underlätta företagens kompetensförsörjning

Det måste vara lätt att få ett jobb och att anställa. Därför krävs ett utbildningssystem som både ger goda baskunskaper för livslångt lärande och kompetens som företagen behöver. Det måste också vara enkelt för företag som inte hittar rätt kompetens på hemmaplan att rekrytera från andra länder.

Stärk arbetslinjen

Alla i yrkesverksam ålder har ett ansvar att försörja sig själva. Och det måste alltid löna sig att jobba mer. Skatterna behöver vara utformade så att alla uppmuntras till arbete.

Vi är alla beroende av att Sverige är ett bra land att starta och driva företag i. Därför måste skatter, regler och avtal på arbetsmarknaden vara utformade så att svenska företag är konkurrenskraftiga på världsmarknaden.

Stärk EU:s inre marknad

Att svenska företag kan importera, exportera och investera över gränserna är en förutsättning för tillväxt och jobb i Sverige. Exporten står för nästan hälften av vår BNP och för 1,3 miljoner jobb i Sverige. Frihandeln har gjort svenska företag framgångsrika i världen och Sverige rikt. Samtidigt bidrar svenska innovationer till konkurrenskraftiga och hållbara varor och tjänster globalt.

EU:s inre marknad en är en trygg hemmamarknad för många svenska företag. På den inre marknaden kan personer, varor, tjänster och kapital röra sig fritt. Sverige ska vara en stark röst för fungerande handel inom EU. Efter Storbritanniens utträde ur unionen måste Sverige fylla tomrummet och tydligt driva på för ett effektivt och frihandelsvänligt EU.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist