LogoLogo
LogoLogo

Jämtlands län

Företagens konkurrenskraft stärks av ett bra lokalt företagsklimat. Ekonomisk tillväxt är viktig på regional nivå. Jämtlands styrka är en hög andel företagsamma personer.

Ola Toftegaard, regionchef i Jämtland

Webbinarier och evenemang

WebbinariumEtt riktigt bra lönesamtal
15 mars, 13:00-14:00
Digitalt
mar
15
mar
16

Därför Svenskt Näringsliv

Vi får vara med och driva påverkan mot beslutsfattare

Hör vad Mattias Wikner, vd Wikners i Persåsen, har att berätta om medlemskapet

Senaste artiklarna från Jämtlands län

NYHET — 5 mars 2021

TRR hjälper ökat antal uppsagda tjänstemän i Jämtland 

Coronakrisen har slagit hårt mot det privata näringslivet, med liknande varselnivåer och uppsägningar som under finanskrisen. En summering av inflödet av antalet uppsagda tjänstemän under 2020 hos omställningsaktören TRR visar på en ökning med 68 procent i Jämtland jämfört med 2019.   
NYHET — 2 mars 2021

Ny granskning: Så mycket handlar kommunerna i Jämtland av näringslivet 

Det finns stora skillnader mellan Jämtlands kommuner sett till hur stor del av den kommunala verksamheten som upphandlas från företag, föreningar och stiftelser. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv med statistik från SCB.  
NYHET — 24 februari 2021

”Jag tycker att vi är öppna för diskussion” 

Vid årsskiftet tillträdde Lars-Gunnar Nordlander (S) som kommunstyrelsens ordförande i Härjedalen. Han ser vad kommunen kan göra för att förbättra företagsklimatet, men understryker också att kommunens utmaningar skiljer sig från andra kommuner.   
NYHET — 17 februari 2021

Fortsatt ansträngt läge för jämtländska företag 

Den ekonomiska aktiviteten mätt som sysselsättning, investeringar och produktion är fortsatt mycket låg. 37 procent av företagen tror dock på en ökad produktion/försäljningsvolym kommande halvår. Det visar svaren i Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.  
NYHET — 15 februari 2021

S och C i Berg vill att tillsynsavgifter slopas 

För att stötta näringslivet under 2021 föreslår den politiska majoriteten i Bergs kommun att tillsynsavgifterna ska slopas. ”Vi vill göra det vi kan i dessa tuffa tider”, säger kommunalråd Therese Kärngard (S). 
NYHET — 8 februari 2021

Östersunds kommun håller workshops med företagare

För att lyssna in företagarna och deras idéer kring tillsyn och miljöarbete anordnar Östersunds kommun digitala dialogträffar. ”Företagare är kreativa, vi behöver deras idéer. Hur ska vi annars veta vad som fungerar bäst om vi inte för en dialog?”, säger Maria Stenhammar. 
NYHET — 2 februari 2021

Oron för elförsörjningen växer 

I en undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag visar det sig att mindre än en tredjedel av dem har mycket stort eller stort förtroende för det svenska elsystemet. I Jämtland är siffran 44 procent. 37 procent av företagen anger att de fått minskat förtroende för det svenska elsystemet under det senaste året.  
NYHET — 26 januari 2021

Upphandlingskontoret jobbar för att få fler företag att lämna in anbud

Upphandlingskontoret i Östersund jobbar med upphandlingar i sju Jämtlandskommuner. Att utbilda både företagare och tjänstemän är en stor del av arbetet. Under 2021 planeras för utbildningar på flera håll i länet.
NYHET — 21 januari 2021

Lundstams driver utvecklingen framåt för avfallshantering 

Lundstams vill maximera miljönyttan för samhällets avfall och lobbar för att fler kommuner ska satsa på intelligenta upphandlingar som gynnar miljöarbetet. ”Om kommuner bara tittar på lägsta pris tar vi oss inte vidare”, säger vd Mattias Marktin.
NYHET — 18 januari 2021

Viktigare än någonsin att se över nivån på kommunernas avgifter

”Kommunerna bör kunna klara av att göra en rimlig prissättning och samtidigt arbeta för att förbättra sin servicenivå. Det finns ingen anledning att kostnader och tidsåtgång ska variera så mycket över kommungränserna som de faktiskt gör idag”, säger August Liljeqvist, sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd NNR.

Hur mycket välfärd skapar ditt företag?

Företagen skapar skatteintäkter, som omvandlas till offentlig välfärd. Skola, vård, äldreomsorg, rättsväsende. Alla tjänar på att det går bra för företagen i Sverige.
Räkna ut

Så är företagsklimatet i Sveriges kommuner

Den enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som Svenskt Näringsliv gör varje år presenteras på www.foretagsklimat.se

foretagsklimat.se

Alla medarbetare på kontoret

Ola Toftegaard
Ann-Cathrine Engberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist