”Svenskt Näringsliv har en unik roll att spela”

Adam Brånby äger tillsammans med sin bror Daniel Brånby Woolpower i Östersund. Här berättar Adam vad som är det bästa med att driva Woolpower och hur han ser på medlemskapet i Svenskt Näringsliv.

Vad är det bästa med att driva Woolpower?

– Magin är att få jobba med bra produkter, som dessutom så många människor verkligen tycker om. Även om vi sett till branschen i övrigt har ett ganska litet företag hanterar vi stora som små frågor och såväl import som export. Det bidrar till att det aldrig blir tråkigt.

Vad tycker du om företagsklimatet i Östersund?

– Företagsklimatet är fantastiskt bra. Kommunen är lyhörd och gör vad den kan för att hjälpa oss och vi har en nära kontakt med kommunens företrädare. Sedan finns det ju också saker som man saknar, exempelvis en bättre infrastruktur vad gäller tåg och flyg, men det är ju frågor som egentligen inte ligger på kommunens bord. Här måste politiken på nationell nivå göra ett omtag, om vi vill kunna bo och driva företag i hela landet måste förutsättningarna bli bättre.

Hur ser du på Woolpowers framtid?

– Vi ser enorma möjligheter just nu. Den stora utmaningen är att hinna producera allt som kunderna vill ha, vilket påverkas av hur våra rekryteringar går. Vi anställer kontinuerligt och hittar visserligen de människor vi söker, men det är bitvis svårt. Sedan har även den ekonomiska biten blivit tuffare som en följd av inflation och ökade räntekostnader.

På vilket sätt är Svenskt Näringsliv viktigt för dig?

– Det är oerhört viktigt att vara medlem. Svenskt Näringsliv har en unik roll att spela när det kommer till att driva företagens frågor, inte minst de små- och medelstora företagens. Det finns ingen annan som kan driva företagens frågor och belysa de problem vi står inför med samma tyngd som Svenskt Näringsliv. Det är en av många anledningar som gör att medlemskapet är viktigt för mig och Woolpower.

MedlemskapSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist