Västernorrlands län

Dialog och förståelse mellan företagare, politiker och tjänstemän toppat med handlingskraft lägger grunden för ett bra företagsklimat. Det är det som bygger välfärden i vårt samhälle.

Anna Hedensjö Johansson, regionchef i Västernorrland
Kommentaren

Därför Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är duktiga på att lyssna och fråga efter mina behov

Läs intervjun med Maria Eriksson, Stöde bud & taxi och ES Hemservice

Senaste artiklarna från Västernorrlands län

NYHET — 19 januari 2022

Samverkan i Sollefteå stoppar busliv och förebygger brott

Stökiga kvällar på ICA Kvantums parkering i Sollefteå ledde fram till ett bredare samarbete. Kommunen, polisen och företagare har tillsammans arbetat för att skapa tryggare miljöer som på sikt förebygger brott.
NYHET — 18 januari 2022

Information om pandemin till dig som företagare

(Uppdateras löpande) Smittspridningen i Sverige når nya rekordnivåer och nya restriktioner införs. Osäkerheten är stor och läget kan snabbt komma att förändras. Via länkarna nedan kan företagare kontinuerligt hålla sig uppdaterade.
NYHET — 14 januari 2022

Rop på akut stöd från verkstadsföretag

Den snabba smittspridningen av omikron gör att många arbetsplatser töms på medarbetare. ”Läget är akut. Regeringen måste se den svåra sits som små- och medelstora företag hamnat i och ge snabbare stöd”, säger Pär Melin, vd i verkstadskoncernen Pichano Holding.
NYHET — 12 januari 2022

Kom ihåg näringslivet i det brottsförebyggande arbetet 

Brottsligheten har kommit att bli ett av de största hoten mot företagandet. I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet uppger 19 procent av företagen i Västernorrland att de påverkas negativt av brott och otrygghet. De 846 svarande företagen är överens om att minskad brottslighet och ökad trygghet är en av de mest prioriterade frågorna för att förbättra det lokala företagsklimatet.  
NYHET — 10 januari 2022

Dags att välja till gymnasiet

De kommande veckorna är det dags för Västernorrlands ca 2 700 niondeklassare att göra sitt gymnasieval. Gymnasievalet är stort och viktigt, men långt ifrån livsavgörande. Det finns mängder av saker att överväga i gymnasievalet. Vad är jag intresserad av? Vad ska kompisar läsa? Är lärarna bra? Vilken skola ligger bäst till?
NYHET — 3 januari 2022

Nytt år – nya möjligheter!  

Nu tar vi steget in i år 2022. Ett år där företagarröster förhoppningsvis lyssnas på och tas på allvar i det stora som i det lilla. Ett år där företagarfrågor behöver vara högt prioriterade på beslutsfattarnas agenda. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET — 28 december 2021

Gemensam satsning på jobben i Örnsköldsvik

Plattformen ”Jobba&Lev” erbjuder nätverk med webbsida, sociala medier och rekryteringsaktiviteter.  ”Vi är ett nätverk av arbetsgivare som under många år arbetat tillsammans med kompetensförsörjning. Vi samverkar över branschgränser och synliggör arbetsmarknaden för de som är nyfikna på jobb i Örnsköldsvik”, säger Anna Edblad, verksamhetsledare för Jobba&Lev. 
NYHET — 28 december 2021

Ägarledda bolags skatte­regler behöver försvaras

Entreprenörskatten, eller 3:12 reglerna, har en avgörande roll för jobbskapande och välfärd i Sverige. Därför är det viktigt att värna regelverket så att det inte försämras eller försvinner. Det säger Håkan Eriksson, företagare och SME-ledamot.
NYHET — 17 december 2021

Fjärde adventsljuset tänds... För Västernorrlands välfärds­skapare

När vi tänder det fjärde ljuset är det många som börjar fundera på julens ledighet. Men det är minst lika många som planerar sina kommande dagar på jobbet. Det många kanske inte tänker på så ofta är vilken betydelse man i sitt jobb har för samhället i ett större perspektiv. Att företaget och kollegorna man jobbar med skapar de skatteintäkter som sedan omvandlas till offentlig välfärd. Till sådant som skola, sjukvård, äldreomsorg och rättsväsende. 
NYHET — 16 december 2021

Lågt förtroende i Västernorrland för nuvarande energipolitik

Näringslivet är redan i dag den svenska klimatpolitikens effektivaste del och gör stor skillnad. Svenska företags konkurrenskraft, vårt välstånd och klimatomställningen hänger på att vi kan utveckla och värna vårt fossilfria elsystem.

Hur mycket välfärd skapar ditt företag?

Företagen skapar skatteintäkter, som omvandlas till offentlig välfärd. Skola, vård, äldreomsorg, rättsväsende. Alla tjänar på att det går bra för företagen i Sverige.
Räkna ut

Så är företagsklimatet i Sveriges kommuner

Den enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som Svenskt Näringsliv gör varje år presenteras på www.foretagsklimat.se

foretagsklimat.se

Alla medarbetare på kontoret

Anna Hedensjö Johansson
Ann-Cathrine Engberg
Mattias Holmström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist