”Vi företagare är väldigt starka när vi går ihop och gör något tillsammans” 

Picea Bygg AB, startade 1997 och är Sundsvalls största lokala byggbolag med lokalt ägande. Picea Bygg har idag cirka 60 anställda och är verksam inom om- och tillbyggnad samt nyproduktion och byggservice. Kunderna finns i huvudsak i Medelpad med omnejd och består av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, försäkringsbolag och industrier. 

”Träffar och sammankomster som vi blir inbjudna till av Svenskt Näringsliv är bra och viktiga. Det kan både vara informationsträffar med experter inom olika områden eller möten med politiker och tjänstemän”, säger .Fredrik Malmström.

Vad är det roligaste med att vara företagare?
 – Jag tycker att det är roligt att kunna påverka. Genom vårt arbete i Picea Bygg så skapar vi fotavtryck för framtiden. Vi är med och gör förändring och skapar den miljö som framtida generationer kommer att verka i och det tycker jag är extra spännande. Jag får även vara med och skapa samhällsnytta och arbetstillfällen, något jag brinner för.  Sedan så får jag möjlighet att träffa engagerade och roliga människor genom mitt arbete och det är en riktig bonus. 

Vad upplever du som tyngst?  
– Det som är den tyngsta delen av företagandet är all byråkrati och alla pålagor som läggs på en som företagare. Reglerna i sig är ofta inte så krångliga, men det är ofta väldigt svårt att ta reda på vad som gäller och det tar mycket tid att söka information.  Sedan har vi, som många andra företag, stora utmaningar med kompetensförsörjning. Det är en förskjutning i arbetsmarknaden där många medarbetare nu går i pension. Den nya generationen som kommer ut på arbetsmarknaden har andra krav och förväntningar på ingångsjobb, vilket är svårt att matcha. Jag kan uppleva att den unga generationen ofta har en orealistisk syn på arbetsmarknaden, där de inte tycker att det är okej att börja med enklare arbeten. 

Vad innebär medlemskapet i Svenskt Näringsliv för dig? 
– Jag tycker att det är fantastiskt bra att vara med i Svenskt Näringsliv. Vi företagare är väldigt starka när vi går ihop och gör något tillsammans. Vi kan utnyttja varandras kompetenser och får en större chans att påverka kommuner och näringspolitik både lokalt och på riksnivå. Träffar och sammankomster som vi blir inbjudna till av Svenskt Näringsliv är bra och viktiga. Det kan både vara informationsträffar med experter inom olika områden eller möten med politiker och tjänstemän. Vi har bland annat varit med och diskuterat upphandlingsfrågor och gett vår syn på hur det fungerar. Vi vill vara med och påverka så skattepengarna räcker till så mycket som möjligt. Att kommunen får så mycket som möjligt för pengarna när de köper in tjänster.  

Medlemskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist