Medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv

Medlemsavgift betalas både till Svenskt Näringsliv och den arbetsgivarorganisation eller branschorganisation där företaget är medlem.

Den årliga medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv fastställs av styrelsen under december månad varje år och faktureras två gånger per år i april och oktober.

Avgiften är uppdelad i service- och föreningsavgift och grundar sig på företagets rapporterade lönesummor, för större företag även rörelseresultatet efter avskrivning.

För en korrekt avgift är det avgörande att medlemsföretaget inkommer med rätt löneunderlag, läs mer under rapportering av medlemsuppgifter.

Avgifter 2024:

  • Lägsta avgift 428 kr
  • Avgift för enskilda företag samt företag som ingår i koncern med max 249 anställda: 0,077 procent av lönesumman minskad med ett grundavdrag på 500 000 kr
  • Avgift för enskilda företag samt företag som ingår i koncern med fler än 249 anställda: 0,060 procent av lönesumman + rörelseresultat (rörelseresultatet begränsas till belopp motsvarande lönesumman)
  • Endast positiva rörelseresultat medräknas
  • Avgiften fördelas på Föreningen Svenskt Näringsliv och Svenskt Näringsliv Service

För frågor rörande avgifter till er medlemsorganisation kontaktar du dem direkt. För mer information om medlemsfaktureringen se Medlemsfakturor från Svenskt Näringsliv.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist