Skolmaterial

Beställ Svenskt Näringslivs skolmaterial som komplement till ordinarie läromedel kostnadsfritt inom ekonomi, entreprenörskap, arbetsmarknad, miljö med mera på eduna.se

Visar 1 - 22 av 22

Uppslaget (Gymnasiet)

Vilken betydelse har företagen och den offentliga sektorn? Varför är frihandel bra? Hur funkar upphovsrätten i en digital värld? Uppslaget är en serie publikationer som tar upp viktiga samhällsfrågor på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt. Varje nummer av Uppslaget diskuterar olika ämnen. Uppslaget är främst riktat till gymnasiet och ges ut av Svenskt Näringsliv. Det kan bli ett utmärkt komplement i undervisningen och fungera som ett inspirerande diskussionsmaterial.

Uppslaget Arbetsmarknaden

Uppslaget Arbetsmarknaden

I den här skriften beskriver vi hur arbetsmarknaden fungerar. Vi förklarar varför arbetslöshet finns, vad arbetskraften är och svarar på frågor om vad som påverkar din lön och hur din lön påverkar arbetsmarknaden. Vi berättar också om en alltmer internationell arbetsmarknad och hur vi ska kunna skapa fler jobb i framtiden.

Gymnasiet
Uppslaget Frihandel

Uppslaget Frihandel

"Uppslaget Frihandel" finns nu i en uppdaterad version under ett nytt namn "Utrikeshandel och globalisering förklaras". Den beställs via Eduna.

Gymnasiet
Uppslaget Immaterialrätt

Uppslaget Immaterialrätt

Uppslaget ger en introduktion till immaterialrätten och dess fyra huvudområden; patent, esignskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt. Många har inte hört talas om immaterialrätten och det är lätt att bli överraskad av hur den påverkar oss alla varje dag.Uppslaget ger grundläggande kunskaper i ämnet, men syftar framförallt till att skapa diskussion och nyfikenhet.

Gymnasiet
Uppslaget Miljö

Uppslaget Miljö

I skriften ges en introduktion till miljöfrågor i både Sverige och andra länder. Blir miljön bättre i Sverige? Fokus i skriften är på näringslivets miljöpåverkan och relationen mellan miljö och ekonomisk tillväxt. Skriften tar upp olika teman, som hur avfall kan bli nya råvaror, globala och lokala miljöproblem och hur klimatet förändras.

Gymnasiet
Uppslaget Samhällsekonomi

Uppslaget Samhällsekonomi

Vad betyder det att den svenska ekonomin går bra? Hur skapas välfärd och hur hänger ekonomin ihop? Vilken betydelse har företagen och den offentliga sektorn? Måste företagen gå med vinst och vad händer om arbetslösheten ökar? Det är några frågor som berörs i denna introduktion till den svenska samhällsekonomin.

Gymnasiet
Uppslaget Vinst

Uppslaget Vinst

Denna skrift handlar om vinstens betydelse för företagandet. Vad är vinst? Måste företagen gå med vinst och i så fall varför? Hur används vinsterna? Det är några frågeställningar som behandlas. Teoretiska resonemang blandas med exempel från verkligheten.

I Praktiken (Grundskolan)

För elever är prao- eller praktikperioden en unik möjlighet att komma i kontakt med yrkeslivet och lära känna eventuella arbetsgivare. Prao/praktik är dessutom ett bra tillfälle att knyta starka band mellan skola och företag.

I praktiken – företag

I praktiken – företag

Ett skolmaterial för dig som tar emot praktikanter/praoelever i din verksamhet. Skriften ger tips och stöd i kontakterna med eleven och skolan inför och under prao/praktik.

Åk 7-9 Gymnasiet
I praktiken – skola

I praktiken – skola

Ett material för skolan som har praktikanter eller praoelever ute i arbetslivet. Skriften ger tips och stöd i kontakterna med eleven och företaget inför och under prao/praktik.

Åk 7-9 Gymnasiet
I praktiken – elev

I praktiken – elev

Ett skolmaterial från Svenskt Näringsliv som ger tips och stöd till eleven inför, under och efter prao eller praktik. Hur hittar man en rolig prao-/praktikplats? Vad är bra att tänka på den första dagen? Hur får man mesta möjliga ut från sin prao-/praktiktid?

Åk 7-9 Gymnasiet

Spelet Glasskiosken

Glasskiosken – Uppdrag: driva företag!

Glasskiosken – Uppdrag: driva företag!

Glasskiosken är ett spel där eleverna tar över en glasskiosk för en sommar. De kommer att ställas inför många av de utmaningar som företagare ställs inför. Eleverna kommer att behöva ta beslut och lära av sina misstag och framgångar. När sommarveckorna är över visar det sig hur lönsamheten har varit och vad som blir kvar efter skatter och avgifter.

Åk 7-9 Gymnasiet
Miljödokumentär – Ingen tid att förlora

Miljödokumentär – Ingen tid att förlora

Världens befolkning växer och fler människor lyfts ur fattigdom. Efterfrågan på varor och tjänster ökar och för att klara detta utan att utarma jorden behöver vi nya, smarta och hållbara lösningar. I miljödokumentären Ingen tid att förlora möter eleverna artisten Anna Sahlene och miljöexperten Nicklas Skår.

Gymnasiet
Lär känna ett yrke

Lär känna ett yrke

Lär känna ett yrke är ett projekt i kursen Svenska 1 på gymnasiet integrerat med de övergripande målen om arbetsmarknad och entreprenörskap som finns i läroplanen.

Gymnasiet
Vår ekonomi – i korthet

Vår ekonomi – i korthet

I Vår ekonomi får eleven en korfattad men fullständig genomgång av samhällets ekonomi. Boken ger eleven alla de verktyg som behövs för att förstå samhällsekonomin och ger dessutom en unik insikt i Sveriges ekonomi. Med hjälp av dessa verktyg och insikter kan eleven inte bara göra egna analyser och skolarbeten, utan även följa med i och bidra till samhällsdebatten.

Gymnasiet
Jag, en entreprenör?

Jag, en entreprenör?

Detta skolmaterial vänder sig till elever i åk 7-9 och gymnasiet. Boken är tänkt att användas i skolornas arbete med studie- och yrkesvägledning. Intresset för att driva eget företag växer bland unga. Många ser det som en möjlighet att förverkliga en idé och att vara sin egen chef. Sverige behöver fler personer som startar och driver företag. Men vad gör en entreprenör och hur blir man det?

Åk 7-9 Gymnasiet
Varg

Varg

Varg har beställts av lärare i hela landet i mer än 130 000 exemplar sedan den först gavs ut 2002. Många elever har haft möjlighet att läsa en av Sveriges främsta författare för barn och ungdomar Ulf Nilssons berättelse om Alexandra, Amanda, William, berättarjaget, lillebror Max och hunden Varg såklart. Om hur allt började med att de ville ha ett sommarjobb – och slutade med ett enda stort äventyr!

Åk 4-6
Varg - Lärarhandledning och övningar

Varg - Lärarhandledning och övningar

Till boken Varg finns en lärarhandledning. Förutom att på olika sätt jobba med läsning av boken finns i lärarhandledningen en rad olika övningar. I arbetet med dessa övningar görs tydliga kopplingar till innehållet i kurserna samhällskunskap, hem- och konsumentkunskap och svenska.

Samverkan för framtiden – Funderar ni på prao, praktik och apl?

Samverkan för framtiden – Funderar ni på prao, praktik och apl?

Samverkan för framtiden är en skrift från Svenskt Näringsliv för arbetsplatser som tar emot elever på prao, praktik och apl. Syftet är att underlätta samarbetet mellan skola och arbetsliv så att fler elever kommer ut på arbetsplatser och företag under sin tid i skolan.

Samverkan skola - näringsliv

Samverkan skola - näringsliv

För eleverna är kontakten med näringslivet ovärderlig för förståelse för arbetslivet. De får insikter om vilka förväntningar som kommer att ställas på dem när de gått ut skolan. I detta material belyser vi tio olika sätt att samverka genom exempel hämtade från grundskolan och gymnasiet. Vi hoppas att du som läser blir inspirerad att utveckla ditt sätt att samverka.

Åk 7-9 Gymnasiet Åk 4-6
Det har blivit bättre

Det har blivit bättre

Då man promenerar längs med Avenyn i Göteborg eller Kungsgatan i Stockholm är det svårt att föreställa sig att Sverige för 150 år sedan var ett extremt fattigt land. Visst finns det fortfarande problem, som exempelvis en på tok för hög ungdomsarbetslöshet, men de flesta håller nog ändå med om att Sverige – i allra högsta grad – är ett välfungerande och rikt land. Men hur gick det till när Sverige gick från att vara en fattig jordbruksekonomi till att bli ett av världens rikaste länder? Den frågan söker vi svaret på i skriften – Det har blivit bättre.

Gymnasiet
1