Bli medlemsföretag

Fyll i uppgifterna i formuläret nedan så hjälper vi dig att ta steget till ett medlemskap i Svenskt Näringsliv.


Om företaget
Kontaktperson
Meddelande eller frågor

 

Personuppgifter som lämnas i samband med intresseanmälan för medlemskap kommer att överlämnas till relevant medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv för handläggning av medlemskap.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen. Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer kommer att behandla dina uppgifter för administration, att tillhandahålla tjänster, råd, skicka kursinbjudningar och andra inbjudningar, hantera prenumerationer, göra marknads- och företagsanalyser samt för att sända dig information rörande aktuella frågor och marknadsföringsmaterial.

Uppgifterna kommer endast att vara tillgängliga för Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer. Personuppgiftsansvarig är Svenskt Näringsliv och/eller den berörda medlemsorganisationen.

Om du vill ha mer information om hur dina uppgifter behandlas, önskar rättelse eller vill ändra uppgifter är du välkommen att kontakta PuLansvarig@svensktnaringsliv.se. Till denna adress kan du även vända dig om du vill avregistrera dig som kontaktperson eller om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss.