Lönestatistik & lönerapportering

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna. Lönestatistiken används vid förhandlingar med fackförbunden, vid rådgivning till företagen och i företagens eget analysarbete.

Dags att rapportera in lönestatistik för arbetare, andra kvartalet 2024

Det är dags för den sedvanliga lönestatistikinsamlingen för utvalda företag som är medlemmar i Byggföretagen. Insamlingen avser andra kvartalet för arbetare. Insamlingen öppnar den 20 juni för inrapportering. Sista dag för att lämna uppgifter är den 21 augusti.

Inbjudningsbrev har skickats ut till berörda företag med information bland annat om hur man loggar in i Näringslivets lönestatistik för att lämna löneuppgifter. Där finns också mer utförliga anvisningar om vad som ska rapporteras in.

Logga in i Näringslivets lönestatistik (NLS)

Är du medlemsföretag och vill rapportera in era löneuppgifter eller ta del av lönestatistik, logga in här.

Metoder för inloggning i NLS:

  • BankID
  • Användarnamn (e-post) och lösenord.
    Nyhet! Från och med 5 juni 2024 har vi för ökad säkerhet lagt till tvåstegsautentisering om du använder användarnamn och lösenord som inloggningsmetod.

Support för Näringslivets lönestatistik

Har du frågor om till exempel inloggning eller hur du går tillväga för att rapportera in företagets löneuppgifter kontaktar du vår support:

E-post: support.lonestatistik@svensktnaringsliv.se
Telefon: 08 – 580 022 22 (vardagar 08.00 - 17.00, under juli 10.00 - 12.00)

Rapportera in via API

Som vanligt kan du rapportera in via lönestatistikfil eller registrera uppgifterna manuellt. Men sedan 2020 finns en ny inrapporteringsmöjlighet: Svenskt Näringsliv har tagit fram ett API som medger inrapportering direkt i ditt lönesystem. API medger ökad effektivitet och höjd datakvalitet redan tidigt i processen.

Nedanstående lönesystemleverantörer stödjer lösningen:

Lönesystem som stödjer inrapportering via API
Lönesystemen Crona lön, Kontek och Agda PS stödjer inrapportering via API

Hjälpdokument för dig som ska rapportera in löner

Så gör du för att rapportera in löneuppgifter.

Förteckning över förbundsnummer och avtalsnummer.

Förteckning över och beskrivning av NYK-koder (Näringslivets Yrkes Klassifikation).

Sök NYK-koder i vårt NYK-verktyg.

Lönestatistikinsamling Byggföretagen – lista över kommunkoder.

Inloggning till Näringslivets lönestatistik

Om lönestatistiken

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna. Lönestatistiken används vid förhandlingar med fackförbunden, vid rådgivning till företagen och i företagens eget analysarbete.

Mer information finns i nedanstående dokument:

Lönestatistikens innehåll.

Lathund för dig som ska logga in och ta ut lönestatistik.

Innehåll i lönestatistikrapporterna.

Från och den 10 april finns även en ny rapport för marknadslöneinformation.

För de behandlingar som sker inom Svenskt Näringslivs verksamhet är Svenskt Näringsliv personuppgiftsansvarig. Därför gäller organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

KONTAKTPERSONER
Anna Danielsson
Applikations- och insamlingsansvarig - lönestatistik
Krister B Andersson
Expert arbetsmarknad och förhandlingsservice
Pär Lundqvist
Expert arbetsmarknad och förhandlingsservice
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist