Pressrum

I vårt pressrum hittar du alltid de senaste rapporterna, pressmeddelanden, pressinbjudningar, högupplösta bilder på alla medarbetare med mera.

Vår pressjour når du på telefon 08-553 430 01.

Pressjouren
08-553 430 01
PRESSMEDDELANDE — 10 april 2024

Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK presenterar förslag till uppdaterad ägarstyrning av Alecta

Svenskt Näringsliv, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Förhandlings- och samverkansrådet PTK har genomfört en översyn av ägarstyrningen av Alecta. Detta i syfte att långsiktigt stärka Alecta genom mer strukturerade processer, ökad transparens och större förutsägbarhet i ägarstyrningen.
PRESSMEDDELANDE — 19 december 2023

Lågkonjunkturen fördjupas – nu krävs tillväxtreformer

Lågkonjunkturen är ett faktum och BNP beräknas falla med -0,5% 2023 och -0,2% 2024. Effekten av räntehöjningarna kommer med fördröjning och hushållens konsumtion påverkas negativt, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för fjärde kvartalet.
PRESSMEDDELANDE — 20 september 2023

Jan-Olof Jacke om budgeten: Vi måste få fart på Sverige

Regeringens höstbudget innehåller viktiga satsningar för en bättre fungerande arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Men det saknas en tydlig reformagenda för att få fart på Sveriges tillväxt och konkurrenskraft och det saknas tempo.
PRESSMEDDELANDE — 26 juni 2023

Arbetsmarknadens parter överens om förändringar i kollektivavtalade pensioner och försäkringar

Efter förhandlingar har Svenskt Näringsliv, LO och PTK idag tecknat en överenskommelse som stärker det kollektivavtalade försäkringsskyddet för vissa åldersgrupper.
PRESSMEDDELANDE — 16 juni 2023

Bra att genomförandet av minimilönedirektivet hålls på miniminivå

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har i dag tagit emot betänkandet från utredningen om genomförandet av EU:s direktiv om tillräckliga minimilöner.
PRESSMEDDELANDE — 25 maj 2023

Jacob Wallenberg omvald ordförande för Svenskt Näringsliv

Vid Svenskt Näringslivs stämma den 25 maj omvaldes Jacob Wallenberg till styrelseordförande. Till vice ordföranden omvaldes Tom Erixon, Marcus Kristiansson och Marie Svensson.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist