Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Grafisk profil och logotyp

Logotypen utgör grunden i Svenskt Näringslivs visuella identitet och ska användas som avsändare i all visuell kommunikation.

Logotypen får aldrig ritas om eller förändras. Vingen får aldrig uppträda skild från texten och undertexten, inte heller tvärtom. Vingens och textens inbördes storleksförhållande får aldrig förändras.

Detaljerad information logotypen och Svenskt Näringslivs grafiska profil finns i Grafisk manual Svenskt Näringsliv 2.1.pdf.

Har du frågor rörande logotypen eller vår grafiska profil kontaktar du: Cathrine Ruud.

Logotyp för nedladdning

Grundversion

Där det är möjligt skall grundversionen av logotypen användas.

Liggande

Där utrymmet på höjden är begränsat, får den liggande versionen användas.

Engelska

Engelsk version av logotypen för internationella sammanhang.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist