Näringslivets lönestatistik

Näringslivets lönestatistik är en databas med marknadslöneinformation för omkring 1000 yrken fördelat på region, ålder och företagsstorlek. Statistiken bygger på ungefär 1,8 miljoner uppgifter från ca 23 000 medlemsföretag som årligen rapporteras in till Svenskt Näringsliv.

Nylansering

2024 uppdateras lönestatistikrapporterna i Näringslivets lönestatistik. Bland nyheterna märks bland annat:

  • Enklare sökning och bättre interaktivitet
  • Nytt alternativt lönebegrepp
  • Redovisning efter företagsstorlek

De befintliga lönestatistikrapporterna kommer finnas kvar parallellt med den nya under en övergångsperiod.

Så funkar den nya lönestatistikrapporten

Välj år, ett eller flera yrken samt vilka företag/anställda som tas med i statistiken; antingen samtliga inom Svenskt Näringsliv eller bara de som hör hemma i samma arbetsgivarförbund som ert företag.
Yrke väljs i två varianter, en grövre eller en mer detaljerad. När du är klar med dina val ser du resultatet på skärmen, men du kan även exportera till PDF eller Excel.

Exempelsökning

  • Omfattning: Alla företag
  • År: 2023
  • Yrkes och detaljeringsgrad: Grov
  • Lönemått: Total månadslön
  • Yrke: 2423 Personal- och HR-specialister

Access till rapporterna

Databasen Näringslivets lönestatistik är en medlemsförmån som är tillgänglig för medlemsföretag som deltar i undersökningen.

Observera att lönestatistiken är konfidentiell och endast ska spridas till en mindre krets i företaget.

Logga in i Näringslivets lönestatistik

Support för Näringslivets lönestatistik

Har du frågor om till exempel inloggning kontaktar du vår support:

E-post: support.lonestatistik@svensktnaringsliv.se
Telefon: 08 – 580 022 22 (vardagar 08.00 - 17.00)

Lönerapportering

Har du fått i uppdrag att rapportera in löneuppgifter till Svenskt Näringsliv hittar du all information om detta här.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist