Uppsalaregionen

Anna-Lena Holmström

Uppsalaregionen behöver företag, de skapar jobb och välfärd. Företag behöver bra villkor för att finnas kvar och växa. Mitt jobb är att se till att de får det.

Anna-Lena Holmström, regionchef i Uppsalaregionen (Uppsala län och Norrtälje kommun)

Webbinarier och evenemang

VÅRA SENASTE WEBBINARIER

Därför Svenskt Näringsliv

Senaste artiklarna från Uppsalaregionen

NYHET — 21 maj 2024

Äntligen vänder det för Östhammar

Östhammar har kämpat med sjunkande betyg på det lokala företagsklimatet i många år. Äntligen vänder det.
NYHET — 21 maj 2024

Företagsklimatet i Uppsalaregionen behöver bli mycket bättre

Hur bra är det att vara företagare i Uppsalaregionens kommuner? De vet de företag som verkar där. När Svenskt Näringsliv ber företagen betygsätta sin kommun får Älvkarleby regionens bästa helhetsbetyg med 3,5 på en sexgradig skala.
NYHET — 7 maj 2024

En resa genom den gröna omställningen: Tre företag som banar vägen för en hållbar framtid

Det är företagen som möjliggör omställningen. Under en heldag samlade Svenskt Näringsliv företagare och politiker för en resa genom Östhammars kommun för att träffa företag som på olika sätt är med och driver utvecklingen åt rätt håll, mot en grönare och mer hållbar framtid.
NYHET — 10 april 2024

Nu behöver Uppsalaregionen en politik för tillväxt

Det är fel tid för Regeringen att fortsätta hålla i skattepengarna. Den 15 april presenteras vårändringsbudgeten för 2024. Det finns nu alla möjligheter till en mer offensiv politik med reformer och investeringar som skapar bättre förutsättningar för tillväxt.
NYHET — 22 mars 2024

”Vulgärdebatten om friskolor går i skov”

Friskolesystemet har funnits sedan 1990-talet och har under tiden varit ett omdiskuterat bidrag till den svenska skolan. Debatten har stundtals varit hård. Johan Sennerfeldt som driver Älvboda Friskola i Skutskär bjuder i sin krönika in till ett mer nyanserat samtal om friskolorna.
NYHET — 22 mars 2024

Vem ska välja åt dig?

Styret i Uppsala kommun S,V och MP har med stöd av UP bestämt sig för att avveckla LOV inom äldreboende. LOV, lagen om valfrihet, innebär att det råder fri etableringsrätt för en aktör som vill erbjuda ett äldreboende i Uppsala.
NYHET — 7 mars 2024

Fel väg att gå

För att samhället ska fungera måste det offentliga och det privata samarbeta. ”Själv är bäste dräng” känns förlegat. Det skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen i en kommentar om att Uppsala kommun beslutat att begränsa upphandling från privat aktör.
NYHET — 7 mars 2024

Uppsalaregionens företag börjar se ljusare på framtiden

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och även företagen i Uppsalaregionen har stora utmaningar framöver. Men det finns ljusglimtar.
NYHET — 29 februari 2024

”Energin från ungdomarna ger hopp om framtiden”

Ett stärkt samarbete mellan skola och näringsliv är inte bara ett sätt att lösa kompetensbristen, det är en chans för både ungdomar och företagare att utvecklas och ge varandra energi. I en intervju berättar Michael Prising om varför han engagerar sig för att stärka banden med skolan.
NYHET — 30 januari 2024

Välj inte brett - välj klokt till gymnasiet

Senast den 15 februari ska Uppsala läns drygt 4 580 elever från årskurs 9 göra sitt gymnasieval. Ett stort och viktigt val som kräver medvetenhet och eftertanke. Många dörrar står öppna, men det blir enklare om ett välgrundat val görs redan från början.

Hur mycket välfärd skapar ditt företag?

Företagen skapar tillsammans med sina medarbetare skatteintäkter som omvandlas till offentlig välfärd. Alla tjänar på att det går bra för företagen i Sverige.
Räkna ut

Så är företagsklimatet i Sveriges kommuner

Den enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som Svenskt Näringsliv gör varje år presenteras på www.foretagsklimat.se

foretagsklimat.se

Alla medarbetare på kontoret

Anna-Lena Holmström
Linda Bergström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist