”Jag har fått möjlighet att delta i debatten”

Theresa Östman är VD och delägare i VVS-firman GF100 Rör. Företaget har funnits i sin nuvarande form sedan 2017 efter en fusion av två företag. GF100 har sina lokaler i Grillby strax utanför Enköping. Theresa är en engagerad företagare som brinner för att skapa en god arbetsmiljö och att ha kul på jobbet. Vi fick möjlighet att ställa några frågor om medlemskapet i Svenskt Näringsliv och hennes tankar om företagspolitik.  

”Det finns en tydlig nytta med Svenskt Näringsliv som tar dialogen med politiker för företagens bästa”, säger Theresa Östman.

Vad är din vision med GF100? 
Att kunna fortsätta i samma anda där vi har kul på jobbet och ständigt utvecklas. Om någon anställd är nyfiken på att testa något annat yrke stöttar jag alltid det valet. Sen är det extra roligt om personen kommer tillbaka till företaget, det händer ibland. Det är visionen – att vara en så bra arbetsgivare att anställda vill komma tillbaka. Om en anställd är intresserad av att lära sig något nytt och fortbilda sig, då brukar vi betala för utbildningen. Det är viktigt tycker jag. Min vision för branschen är att den ska bli mer jämställd, vi har svårt att få tag på folk och har bara tillgång till hälften av befolkningen.  

Om du skulle vilja förändra en politisk fråga, vad skulle det vara då? 
– Arbetsgivaravgifterna. Om de skulle sänkas skulle vi ha råd att anställa fler. Det märkte vi när arbetsgivaravgifterna för personer under 25 år var halverade.  

Hur upplever du det lokala företagsklimatet?  
– I många avseenden är det bra och regelbördan är inte så tung. Det stora problemet är hur den offentliga upphandlingen sköts. Kommunen sätter orimliga timarvoden vilket gör att antalet timmar måste skruvas upp. Det är oprofessionellt mot skattebetalarna och mot oss företag.  Just där finns en tydlig nytta med Svenskt Näringsliv som tar dialogen med politiker för företagens bästa. Organisationen är stark och har möjligheten att mäta och förstå företagens verklighet.  

Medlemskapet tryggar att mina anställda får schyssta avtal med bra försäkringar och tjänstepension

Vad ser du för andra vinster med medlemskapet?  
– Medlemskapet tryggar att mina anställda får schyssta avtal med bra försäkringar och tjänstepension. Något annat konkret kan exempelvis vara förslaget om att företagen skulle betala sjukskatt för sjukskrivna anställda. Det hade varit extremt kostsamt för oss företagare och jag fick då möjlighet att delta i debatten och berätta om det. Jag är tacksam över att det inte blev en lagförändring!  

Vad skulle du vilja förändra framåt? 
Jag tror det behövs ett modernare kollektivavtal som erbjuder större flexibilitet. Det handlar exempelvis om att jobba andra tider och under andra premisser. Världens förändras snabbt och kollektivavtalen måste följa med.  

Svenskt NäringslivInstallatörsföretagenGF100 RörTheresa Östman
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist