Rapportera uppgifter

Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna samlar årligen in medlemsuppgifter som ligger till grund för medlemsavgiften. Vi sammanställer också lönestatistik årligen i ett samarbete med våra arbetsgivarorganisationer, där utvalda företag inbjuds att delta. Här har vi samlat information om de rapporteringar som sker.

Rapportering av medlemsuppgifter

För en korrekt medlemsavgift är det avgörande att medlemsföretag varje år inkommer med rätt lönesummor. Under perioden januari till och med februari genomför Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna därför en insamling av medlemsuppgifter i form av bland annat årslönesummor. Inrapporteringen sker via rapportverktyget www.medlemsuppgift.se där medlemsföretag själva rapporterar sina uppgifter.
Läs mer om insamling av medlemsuppgifter här. 

Insamling av lönestatistik

Lönestatistik sammanställs årligen av Svenskt Näringsliv i samarbete med våra arbetsgivarorganisationer. Statistiken används för exempelvis kostnadsberäkningar och andra analyser vid avtalsförhandlingar samt vid rådgivning kring lön och lönesättning. Om ert företag har ett kollektivavtal med någon av våra arbetsgivarorganisationer kan ni själva ta del av marknadslöneinformation via arbetsgivartjänsten Näringslivets Lönestatistik. 

Insamlingen öppnar i början av oktober och uppgifterna ska vara oss tillhanda senast i början av november. De utvalda företag som berörs av insamlingen får ett inbjudningsbrev per post med information och instruktioner. All hantering av löneuppgifter görs i arbetsgivartjänsten Näringslivets Lönestatistik.
Läs mer om Svenskt Näringslivs lönestatistik här. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist