Styrelse och ledning

Svenskt Näringsliv är en ideell förening bestående av medlemsorganisationer. Det kan vara branschföreningar, arbetsgivarförbund eller annan sammanslutning av företag. De enskilda företagen är medlemmar i sina respektive medlemsorganisationer och samtidigt medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Högsta beslutande organ i Svenskt Näringsliv är den årliga stämman, till vilken ca 350 ombud utses av medlemmarna. Varje medlemsorganisation har rätt att utse högst 10 ombud. En medlems representation i styrelsen och röststyrka på stämman är beroende av den sammanlagda avgift som dess medlemsföretag betalar till Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs styrelse består för närvarande maj 2024 av 83 personer, 56 ordinarie ledamöter, inklusive vd, och 14 suppleanter och 12 stämmovalda ledamöter. Högst 12 ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande, utses av stämman. Stämman utser också 12 ledamöter i verksamhetsstyrelsen.

Styrelsen utser inom sig högst tre vice ordförande. Styrelsen utser också VD, som leder verksamheten inom Svenskt Näringsliv och företräder föreningen utåt. Verksamhetsstyrelsen utser inom sig högst tre vice ordförande, som ska vara samma personer som är vice ordförande i styrelsen. Ordföranden, VD och SME-kommitténs ordförande är självskrivna ledamöter i såväl styrelsen som verksamhetsstyrelsen.

Svenskt Näringsliv är en medlemsstyrd organisation. Det innebär att Svenskt Näringsliv arbetar på uppdrag av sina medlemmar och att styrelsen beslutar om den långsiktiga inriktningen för verksamheten. Närhetsprincipen gäller, vilket betyder att Svenskt Näringsliv endast arbetar med frågor av gemensamt intresse för företagen, oavsett bransch.

Svenskt Näringsliv svarar för att samverkan kommer till stånd mellan medlemmarna. De verkställande direktörerna för medlemsorganisationerna och ledningen för Svenskt Näringsliv träffas regelbundet.

Samverkan mellan medlemmarna betyder bland annat att medlemmarna ska informera varandra och föreningen om pågående verksamhet och att i frågor av särskild vikt (till exempel kollektivavtalsförändringar som påverkar andra organisationer) överlägga med Svenskt Näringsliv.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist