Kronoberg

Kungsgatan 1 B

352 30 Växjö

Tel: 0470-74 84 00

Kilometerskatt i skogen kontraproduktiv för miljön

TRANSPORTER Att lägga en kilometerskatt på skogsindustrins transporter med hänvisning till miljön, kan vara rent kontraproduktivt. Ett aktivt skogsbruk binder mera koldioxid i den växande skogen, än den som växer fritt. Dessutom finns det inga andra transportsätt än lastbil i de flesta fall.

johnnyr3
Berätta mer om det ni gör i kommunen
Läs kommentaren »
Eilon Fransson
"Många företag har effektiviserat sin verksamhet genom investeringar som ger en bra konkurrenskraft framöver."
Läs Eilon Franssons kommentar »
Eilon Fransson
Många företag i länet är starkt beroende av en bra export och de upplever ofta en bättre marknadssituation nu när kronan fallit i värde
Läs Eilon Franssons kommentar »
Johnny Ronnfjord
För att fler jobb ska skapas i Kronobergs län behövs fler personer som engagerar sig i företagande.
Läs Johnny Rönnfjords kommentar »
Eilon kommentar 1
Att få fram kapital till investeringar och expansion är en överlevnadsfråga för många företag
Läs Eilon Franssons kommentar »

Sjukskatteförslaget i papperskorgen

SJUKSKRIVNING I en så kallad hälsoväxling hade regeringen ett förslag att arbetsgivarna skulle stå för 25% av sjukersättningen efter 90 dagar i ett sjukdomsförlopp. Ett förslag som arbetsgivarna protesterat hårt emot. I slutet av augusti kom det kloka beskedet från regeringen att dra tillbaka förslaget till ny sjukskatt.

Med arbetsplats i Agunnaryd och Dubai

FÖRETAGSAMHET Hans pappa har varit egen företagare i praktiskt taget hela sitt liv. Hans råd löd: Vad du än gör, bli inte företagare! Det rådet är Robin Håkansson idag glad över att han inte lyssnade på.

En olycka kommer sällan ensam

SJUKSKATTEN Att regeringar fattar beslut som förändrar förutsättningarna för företagen är inget som förvånar företagaren Håkan Stjernqvist på Dynacon i Växjö. Men när det på kort tid kommer en hel rad med försämringar, då börjar oron att gnaga.

Uppåt i Uppvidinge

FÖRETAGSAMHET Företagen ger företagsklimatet i Uppvidinge högre betyg än tidigare. I den senaste enkäten kring företagsklimatet har 103 företagare gett sin syn på saken.

Jippo eller verklig nytta?

MÖTESPLATS Nu är politikerveckan i Almedalen över för den här gången. Helt sanslösa 3794 seminarier har genomförts under de åtta dagar som veckan pågått. I varje vrå av Visbys innerstad har det pratats politik, samhällsutveckling och dryftats olika ståndpunkter. I stort sett varje upptänklig fråga har fått sitt forum. Detta är demokrati och dialog på ett ojämförligt sätt.

Behövs reformer som underlättar vägen till jobb

SOMMARKRÖNIKA Utan invandrad kompetens kommer svenska företag inte att klara av att fylla sina kompetensbehov. Inhemsk arbetskraft räcker helt enkelt inte till. Därför är det nödvändigt att de personer som kommer till Sverige kommer ut på arbetsmarknaden och att vi tar vara på den kompetens som flera av dem har. Det kräver reformer som förkortar tiden mellan ankomsten till Sverige och etablering på arbetsmarknaden. Det skriver Mikaela Almerud, högskoleexpert på Svenskt Näringsliv.

Sverige behöver fortsätta reformera skattepolitiken

SOMMARKRÖNIKA Sveriges vanliga kapitalskatt på 30 procent är nästan dubbelt så hög omvärldens genomsnitt kring 17 procent och våra marginalskatter på upp till 57 procent är högre än något annat land i världen. Med snabba åtgärder på bland annat dessa områden finns god potential för företagande, investeringar och jobb att växa starkare. Det skriver Johan Fall, ansvarig för analys av skattepolitik på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Företagare har både hjärta och hjärna

SOMMARKRÖNIKA Jag hör alltför ofta av fackliga företrädare, politiker och andra debattörer att företagen ”saknar incitament” för att få tillbaka sjukskrivna medarbetare i arbete. Att förse företagen med sådana incitament ser nämnda aktörer som sin stora uppgift. Och det ska ske i form av mer regleringar och sanktioner eller genom att lägga ett än större ekonomiskt ansvar på företagen för de anställdas sjukfrånvaro.

En stark arbetsmarknad med matchningsproblem

SOMMARKRÖNIKA Konjunkturen har stärkts och arbetslösheten är på väg nedåt. Samtidigt finns det betydande matchningsproblem på arbetsmarknaden. Av alla de jobb som anmäls hos Arbetsförmedlingen kvarstår över 90 procent vid månadens slut. Det är betydligt högre än genomsnittet för de senaste åren. Det skriver Gabriella Chirico Willstedt, arbetsmarknadsekonom på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Stolthet över företagsklimatet sällsynt

KRÖNIKA När Svenskt Näringsliv bjöd in företagare från hela landet för att diskutera det lokala företagsklimatet beskrev flera av deltagarna sin hemkommun med uppgivenhet. Som företagare upplever man på många håll att det saknas en grundläggande förståelse för företagens villkor och deras betydelse för välfärden i kommunen. Om detta berättar Pontus Lindström, projektledare på Företagsklimat, i sin krönika.

Med utveckling i fokus

FÖRETAGSKLIMAT För att en kommun ska utvecklas krävs det ett samspel på många plan. Ljungby kommun gör vad man kan för att lyckas med att vara framgångsrik på många områden.

Många ingångsjobb i växande besöksnäringar

ARBETSMARKNAD Besöksnäringarna är en viktig inkörsport till arbetsmarknaden – både för ungdomar och för dem som har ett främmande modersmål. Och branschen växer. Varje år behövs ett inflöde på 45–50 000 personer, varav ca en tiondel är tillväxt.

Samsyn behövs om en effektivare offentlig sektor

SOMMARKRÖNIKA En ökande och åldrande befolkning, tillsammans med flyktingkrisen, gör att den offentliga sektorn måste effektivisera sina verksamheter. Successiva skattehöjningar är ingen utväg, det leder till sämre drivkrafter till arbete och investeringar, vilket i sin tur påverkar tillväxt och välstånd negativt. Det skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika

Det här med att ta ansvar

SOMMARKRÖNIKA På en arbetsmarknad där allt större ansvar läggs på arbetsgivaren, oavsett om det är möjligt att ta detta ansvar eller ej, så kan man fråga sig vad som hände med det personliga ansvaret? Ett omfattande arbetsgivaransvar i all ära men det kan inte betyda att medarbetarna, kollegorna och varje enskild människa blir av med sitt ansvar. Det skriver Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Väl fungerande konkurrens bygger Sverige starkare

SOMMARKRÖNIKA Med de utmaningar som Sverige står inför idag, imorgon och de kommande åren så behöver vi jobba mer tillsammans, inte mot varandra. Varför skapa en atmosfär där man ser varandra som ett ”hot”, snarare än som gemensam resurs? Det skriver Göran Grén, jurist på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika

En av tre tvekar

FÖRETAGSKLIMAT Företagare i Kronobergs län tvekar att lämna klagomål till sin kommun eftersom det kan påverka deras verksamhet negativt. Det visar årets stora enkätundersökning om företagsklimatet.

Sjukskatten stoppade hans nyrekrytering

SJUKFÖRSÄKRING När jag nyligen gjorde en nyrekrytering fanns det en sökande som hade allt som behövdes. Men han hade varit sjukskriven för artros och risken för nya sjukskrivningar var uppenbar. Mot bakgrund av regeringens förslag om medfinansiering vågade jag inte ge honom jobbet, skriver Jörgen Bödmar, vd Design Online, som är starkt kritisk till förslaget.

Medfinansiering slår hårt mot jobb och företag

DEBATT Regeringens förslag om ökat kostnadsansvar för arbetsgivare kommer att leda till ökat utanförskap och sämre förutsättningar för orter med svag arbetsmarknad. I Kronobergs län är det 90 procent av företagen i Svenskt Näringslivs Företagarpanel som uppger att de kommer bli mer försiktiga med att nyanställa om regeringen gör verklighet av sitt förslag om medfinansiering.

2016 års finaler i Ung Företagsamhet

FÖRETAGSAMHET Till SM i Ung Företagsamhet åkte åtta UF-företag, de bästa i sin kategori i hela Kronoberg! SM inleddes magiskt med Prins Daniel som invigningstalare och tal till alla UF-företagare från stadsminister Stefan Löfvén.

Många försök utan att lyckas

REKRYTERING Företagen i Kronoberg märker tydligt av teknikutveckling och digitaliseringseffekter. I drygt vart fjärde företag har kompetenskraven förändrats i hög utsträckning under de senaste fem åren. Det visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.

Så står det till hos företagen

DIALOG Det är viktigt att politiker får höra hur det står till ute bland företagen. Därför bjöd vi in Kronobergs riksdagsledamöter till ett samtal med några av våra bransch- och arbetsgivarförbund.