”Nätverket genom Svenskt Näringsliv har skapat affärsnytta för oss i många avseenden”

Sohlbergs har försett lokala industrier med verktyg och tillbehör i 140 år. Genom att finnas nära sina kunder, ha ett rejält utbud och djuplodad fackkunskap står det ägarledda bolaget stadigt kvar. Koncernen består av fyra försäljningsställen runt om i Småland. Inom koncernen jobbar sammanlagt 90 personer, företaget är medlemmar i Svensk Handel och Svenskt Näringsliv. Vi ställde några frågor till Dan Lindqvist, ordförande för Sohlbergs-gruppen.

Det bästa med att vara företagare är glädjen i medarbetare som utvecklas säger Dan Lindqvist, ordförande för Sohlbergs-gruppen.

Hur har digitaliseringen påverkat er?
– Vår främsta tillgång är att vi har ett stort sortiment nära våra kunders verksamhet. Vi säljer oftast genom fysiska möten, antingen att kunden kommer till oss eller vice versa. Vi har också satt in varuautomater hos flera av våra kunder och har en webbshop. Digitaliseringen har inte utkonkurrerat oss, vi har snarare dragit nytta av den utan att göra avkall på våra kärnvärden.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det bästa med att vara företagare är glädjen i medarbetare som utvecklas, hitta nya möjligheter och att få jobba med Smålands finaste företag. Det är den glädjen som gör att man orkar med dom tyngre bitarna som alla tusentals regler vår verksamhet omfattas av. När man riskerar hus och hem för sin verksamhet måste det finnas en tydlig uppsida med företagandet.

När man riskerar hus och hem för sin verksamhet måste det finnas en tydlig uppsida med företagandet.

Hur upplever du det lokala företagsklimatet?
– Det varierar beroende på ort och exempelvis vilken typ av tillsyn eller avdelning man har att göra med. Vilket är just det som belyser en del av problematiken – att olika personer och olika kommuner hanterar samma fråga på olika sätt. Det gör det svårt att veta vad som gäller.

Vad ger medlemskapet i Svenskt Näringsliv dig?
– Nätverket genom Svenskt Näringsliv har skapat affärsnytta för oss i många avseenden. Det är en plattform för erfarenhetsutbyte och jag har fått nya affärsrelationer som till syvende och sist varit både trevliga och ekonomiskt lönsamma. Sen är det för mig en självklarhet att vara med och engagera sig om man vill förbättra företagsklimatet och politiken. Vi företagare måste lyfta våra frågor. Jag frågade en gång en politiker om han visste vad 3:12-reglerna var, och han hade ingen aning – på det sättet fyller Svenskt Näringsliv en viktig roll.

MedlemskapLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist