Blekinge

Drottninggatan 83

374 38 Karlshamn

Tel: 0454-347 48

Satsning på samarbete mellan skola och industri

VERKTYG Trots dystra prognoser från media och politiker om svensk industri är industrin långt ifrån uträknad. Idag råder kompetensbrist inom flera områden men alltför få utbildas med rätt kompetens. Som en lösning på missmatchningen har projektet Delta Blekinge inletts.

Carina_Centren_2
Jobbigt svenskt mästerskap i Malmö
Läs Carina Centréns kommentar »
Carina Centren 2014
Regeringen måste lägga planerna på medfinansiering i papperskorgen
Läs Carina Centréns kommentar »
Carina_Centren_2
Vi behöver vi en ansvarsfull avtalsrörelse
Läs Carina Centréns kommentar »
Carina Centrén
De unga i Blekinge har det fortsatt tufft
Läs Carina Centréns kommentar »
Carina Centrén
Det är dags för fler förmedlare av arbeten
Läs Carina Centréns kommentar »

Från botten till toppen

RANKING 2016 Ronneby toppar listan i Blekinge när Svenskt Näringsliv i dag släpper sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Vi hittar nu Ronneby på plats 122.

”Näringslivsarbetet får aldrig stagnera”

FÖRETAGSKLIMAT Ronneby kommun tar ett rejält helhetsgrepp över näringslivsutvecklingen och satsar på offensiva inslag för ett förbättrat företagsklimat. "Har vi inte företag som expanderar och växer klarar vi heller inte att hålla välfärden. Vi måste ge företagen rätt förutsättningar att kunna växa och här måste vi kommunala företrädare vara lyhörda, tillgängliga och synliga", säger Torbjörn Lind, näringslivschef i Ronneby.

Praktikplatser för samhällsnytta och en säkrare framtid

INVESTERING Att ta emot praktikanter kan vara både lärorikt och lönande för företagen. Med praktikanter säkras det framtida rekryteringsbehovet och företaget tjänar långsiktigt på samhällsinsatsen. "Livsmedelsbutiker är en av de riktigt stora mottagarna av praktikanter där flera av praktikplatserna också har utmynnat i fasta anställningar", säger Tomas Bonli, ICA-handlare i Sölvesborg.

Blekingeföretag högt upp bland molnen

INFRASTRUKTUR När Folksam sjösätter en ny IT-strategi är det Blekingeföretaget City Network som står som samarbetspart. Den nya IT-strategin som försäkringsbolaget sätter igång innebär att den nya generationen webbtjänster läggs på en publik molntjänst hos City Network i Karlskrona. "Att ett företag i Blekinge står för denna transformation är unikt och ett genombrott även i vår bransch", säger Johan Christenson, vd och ägare till City Network.

Trafikfarlig arbetsplats

INFRASTRUKTUR "Vägarna utanför storstadsregionerna tillhör inte de högst prioriterade investeringarna när beslutsfattarna fördelar resurserna för vägunderhåll och vinterväghållning. Det får konsekvenser för åkeriföretagen och det är vår arbetsplats det handlar om", säger Trygve Bengtson, vd för Trygve Bengtsons Åkeri i Sölvesborg.

Sjukskatt hot mot arbete och fritid

SJUKFÖRSÄKRING "Sjukskatten är inte bra för någon. Den slår mot jobben, hotar fritidslivet och ökar utanförskapet, därför måste den stoppas. Så vår uppmaning till regeringen är: Kasta förslaget direkt i runda arkivet!” Det skriver åtta oroade företagare i Blekinge gällande regeringens medfinansieringsförslag i en debattartikel. Läs den här.

Tvekar att klaga

FÖRETAGSKLIMAT Företagare i Blekinge tvekar att lämna in klagomål till sin kommun eftersom det kan påverka deras verksamhet negativt. Det visar årets stora enkätundersökning om företagsklimatet. "Bara tanken om man ska våga framföra kritik eller inte är oacceptabel" säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv.

Vi har ett resultat

FÖRETAGSKLIMAT Under första kvartalet 2016 har företagare runt om i Sverige och i Blekinge fått rösta och lämna sina synpunkter på hur de upplever företagsklimatet i den kommun de är verksamma. Och nu har vi ett resultat. Ett resultat som tyvärr inte är så positivt i alla kommuner.

Blekingskt hopp tävlar i Yrkes-SM

YRKES-SM I mitten av maj pågår yrkes-SM i Malmö. Yrkesskickliga ungdomar får mäta sina förmågor inom ett flertal yrken. Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar. Rickie Nyström från Sölvesborg tävlar i kategorin Isoleringsplåtslagning.

Företagarpanelen tar tempen på näringslivet

FÖRETAGARPANELEN Svenskt Näringsliv arbetar för att öka uppmärksamheten och medvetenheten kring frågor som är viktiga för företagandet i Sverige. Det handlar om att beskriva företagarens verklighet, vilka frågor de brottas med och sprida den kännedomen till politiker, media och allmänheten.

Tveksamheter trots bra dialog

FÖRETAGSAMHET Hur efterlevs ramavtal vid offentlig upphandling? Finns det behov av fler energiutbildningar och hur är dialogen med kommunen? Det var många frågeställningar som hanns med under politikers företagsbesök hos EKS, Energi & Klimat Service AB, i Karlskrona.