NYHET15 januari 2021

Pandemilagens luckor kan sänka företagare

I fredags, den 8 januari, röstade riksdagen igenom den tillfälliga pandemilagen. Ett par dagar efteråt meddelades att det blir en förlängning av de så kallade 20.00-reglerna, en långtgående inskränkning som slår oerhört hårt mot landets krogar och restauranger och innebär ett partiellt eller fullständigt näringsförbud.

”Företagare kan inte förväntas leva med osäkerhet om hur kostnaderna som nu byggs upp ska lösas.”, skriver Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv, i en kommentar.
Johan Dalén
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Till företagares osäkerhet om när redan beviljade beslut kommer att betalas ut kan därmed läggas ännu en osäkerhet - om, hur och när intäktsbortfall till följd av nya beslut kommer att ersättas. Vi på Svenskt Näringsliv, och många med oss, har varit tydliga med att beslut som får negativa effekter på näringslivet, som nya restriktioner eller nedstängning, alltid måste följas av ersättning till drabbade företag.

I regeringens ursprungsförslag saknades skarpa skrivningar om sådana ersättningar, men tack vare en bred uppställning från oppositionen så kopplades beslutet om pandemilag till ett krav på att rätten till ersättning måste föras mycket tydligare och att verksamheter som drabbas av smittskyddsåtgärder som huvudregel måste ersättas.

Företagen behöver raka besked och omedelbart stöd när de drabbas av politiska beslut av det här slaget.

Vi hade hoppats på en ännu skarpare skrivning, men det är ändå bra att stöd till företagen kom med som ett krav kopplat till åtgärder som allvarligt begränsar deras verksamhet. Att det inte fanns med från början var oansvarigt.

Den tillfälliga pandemilagen har redan börjat tillämpas, med nya restriktioner på bland annat handelsplatser och gym. Nu är det avgörande att ersättningsfrågan avgörs skyndsamt.

Tid är av stor betydelse när intäkterna försvinner. De flesta företag kan inte vänta någon månad eller två på att ett eventuellt förslag ska tas fram som sedan ska behandlas och implementeras under ytterligare några månader. De små marginaler som fanns har ätits upp av snart ett år av restriktioner och inskränkningar. Företagare kan inte förväntas leva med osäkerhet om hur kostnaderna som nu byggs upp ska lösas.

Sådana tidsmarginaler som finns i den politiska världen finns inte i den verkliga. Företagen behöver raka besked och omedelbart stöd när de drabbas av politiska beslut av det här slaget.

Corona och covid-19Återstarta Sverige
Skriven avJohan Dalén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist