Senaste artiklarna

NYHET — 3 februari 2022

”Ett glädjebesked för Sveriges företagare”

Coronarestriktionerna hävs, meddelar regeringen. ”En succesiv återgång kommer gå relativt snabbt”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET — 19 maj 2021

Hindren som stoppar företagens tillväxt

Ekonomin går på sparlåga. Trots det ligger företagen i startgroparna för att växa och anställa, visar nya siffror. Men en rad hinder står i vägen, konstaterar Lars Jagrén, senior rådgivare på Svenskt Näringsliv.
NYHET — 7 maj 2021

Ekonomer: Sverige är på väg in i en ny utanförskapskris

800 000 personer är nu borta på heltid från arbetsmarknaden till en kostnad av 270 miljarder kronor per år. Regering och opposition måste ta det växande utanförskapet på allvar och återställa arbetslinjen, skriver nationalekonomerna Jonas Frycklund och Johan Lidefelt på DN debatt.
NYHET — 6 maj 2021

Rapport: Bra krisåtgärder – men för långsamt

Krisåtgärderna har fungerat bra, men stöden bör i större utsträckning utformas efter företagens verklighet. Reformer som var viktiga före krisen kommer också vara det efter krisen. Det var några slutsatser när näringslivet diskuterade krisstödens effekt.
NYHET — 29 april 2021

Prognos: Arbetslösheten riskerar att bita sig fast – trots tillväxt

Ekonomin repar sig: tillväxten når 3,8 procent i år och 3,9 procent nästa år. Samtidigt biter sig arbetslösheten fast på en hög nivå, visar en färsk konjunkturprognos. Biträdande chefekonom Jonas Frycklund varnar för tidiga glädjeskutt. ”Vi kommer att vara i en lågkonjunktur både i år och nästa år”, säger han.
NYHET — 26 april 2021

Företagen vill anställa fler

Majoriteten av företagen, närmare 60 procent, har höga eller ganska höga tillväxtambitioner när det gäller antalet anställda under de kommande två åren. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.
NYHET — 15 april 2021

”Företagen måste kunna lita på att regeringen inte planerar fler kostnadsökningar”

När pandemins akuta fas är över måste fokus ligga på den långsiktiga tillväxten och produktiviteten, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom, i en kommentar till regeringens vårbudget.
NYHET — 14 april 2021

Chefekonom efterlyser krafttag mot klyftorna på arbetsmarknaden

Långtidsarbetslösheten skjuter i höjden och gapet mellan utrikes och inrikes födda ökar på arbetsmarknaden. Chefekonom Bettina Kashefi vill se fler insatser från regeringen än de som presenteras i vårpropositionen.
NYHET — 14 april 2021

Välkommen plan för arbetsplatsnära vaccinationer

Fack och arbetsgivare välkomnar den plan för Covid-vaccinering på arbetsplatserna som parternas arbetsmiljöorganisation Prevent och branschföreningen Sveriges företagshälsor tagit fram.
NYHET — 30 mars 2021

Korttidsarbete: ”Ha företagens bästa för ögonen” 

Företag kan ansöka om nytt stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket. Göran Grén, avdelningschef företagsjuridik, uppmanar myndigheten att ha företagens bästa för ögonen i sin tillämpning denna gång.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist